• มีประสบการณ์ทางด้าน HR มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามนุษย์ศาสตร์
 • สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี หรือตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการ: โบนัส ค่าเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล ชุดพนักงาน

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
 • At least 1 year experience in Sales.
 • Understand Pharmaceutical market.

02-Dec-16

 

Applied
 • มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ (ตอนล่างจะพิจารณาพิเศษ)
 • ต้องมีบุคคลข้าราชการ หรือ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน
 • สามารถทำงานค้างค่ืน ต่างจังหวัดได้เป็นสัปดาห์

01-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Document Control
 • Filing Planning
 • Document Planning

01-Dec-16

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบ Drawing ได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
 • ต้องมีทักษะการปฏิบัติงานทางช่างเทคนิค

01-Dec-16

 

Applied
 • 5S , Safety, Environment , Energy
 • Industrial Support
 • Factory Support Supervisor

01-Dec-16

 

Applied
 • Purchasing, buying, sourcing, supply chain
 • Formula Program
 • recruitment

01-Dec-16

 

Applied
 • Planning Supervisor
 • Production Control
 • Production Planning

01-Dec-16

 

Applied
 • designing and developing scalable IT systems
 • proactive in removing roadblocks
 • eveloping global IT strategies and solution archit

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกด ดันได้ดี

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
 • สามารถใช้เครื่องเจียระไนราบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Dec-16

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการออก แบบอัญมณี
 • ใช้คอมพิเตอร์ Ms Office , Photoshop ได้ดี
 • Design แบบใหม่ๆ ให้ลูกค้า

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 28-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. จนถึงระดับ ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในด้านตลาดออนไลน์ facebook

01-Dec-16

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 28-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. จนถึงระดับ ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในด้านตลาดออนไลน์ facebook

01-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ม.6 หรือ ปวช.
 • เพศ ชาย-หญิง ก็ได้
 • มีอายุระหว่าง 20-35 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 28-35
 • ขยัน ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว ตรงต่อเวลา
 • สามารถประสานงานได้

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 28-35
 • ขยัน ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว ตรงต่อเวลา
 • สามารถประสานงานได้

01-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ม.6 หรือ ปวช.
 • เพศ ชาย-หญิง ก็ได้
 • มีอายุระหว่าง 20-35 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • Thai national residing in the Chiangmai/Lamphun
 • Has excellent oral and written English language
 • Respond very well to your positive mindset

01-Dec-16

 

Applied
 • Laboratory Supervisor
 • R&D plan, production yield, cost improvement
 • Quality control of incoming raw materials

01-Dec-16

 

Applied
 • Glazing Supervisor
 • production in glazing department
 • waste in glazing process

01-Dec-16

 

Applied
 • Electrical Maintenance Engineer
 • equipment design, purchase, commission
 • and maintenance for the Stoneware manufacturing

01-Dec-16

 

Applied
 • MSc or BSc in an engineering field
 • Experience in injection molding industry
 • Excellent English written and spoken

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science
 • Min 2 yr work experience in electronics.
 • Able to work in shift rotation and work in Lamphun

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics or Mechanical.
 • Experience in electronics industry.
 • Good English communication skills.

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนะคติในการขาย และการบริหาร

01-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Occupational health and safety
 • 1-2 years working experience in SHE

30-Nov-16

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Electronics any related
 • 0-2 years working experience maintenance

30-Nov-16

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical any related
 • 0-2 years working experience in utility system

30-Nov-16

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical, Industrial
 • 1-2 years working experience in a manufacturing

30-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
 • มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ

30-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

30-Nov-16

 

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any related field
 • 5 years experience in logistics field
 • Able to work in Lumphun

30-Nov-16

 

Applied
 • degree or higher in Chemical Engineering
 • Good command English or France
 • 5 – 8 years of experience in plating process

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields
 • 2-3yr in sourcing/buying parts in electronics
 • Able to work in Lamphun province

30-Nov-16

 

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • 7 years’ experience in HR&Administration
 • knowledge of Labor Laws and personal income tax

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of computer engineering
 • experience as System Administrator
 • Good command of both written and spoken English.

29-Nov-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารด้านบัตรเครดิตหรือสินเชื่อ
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารงาน 10 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

29-Nov-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Oversee Accounting operations & internal controls
 • Supervise Financial planning & reporting operation
 • Min. Degree in Accounting and 6 years' experience

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Overview product sample development
 • Supervise data collection process
 • Lead process improvement & new technologies set-up

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied