• นำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบติดตามรถยนต์
 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • ผู้สนใจ และกลุ่มเป้าหมาย งานประชาสัมพันธ์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานขาย เพชรบูรณ์

GOALGPS CO., LTD.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานขาย น่าน

GOALGPS CO., LTD.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25- 40 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เปิดลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า
 • เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง
 • นำเสนอสินค้า โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอที

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศีกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี/การเงิน/บริหารทั่วไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานระดับจัดการ อย่างน้อย 2 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Security (Chiangrai)

--

เชียงราย

 • Thai or Foreign nationality
 • English language is a MUST
 • 5 years min experience in hotel

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male - Thai nationality, age 35 years old up
 • 5 years experience in F&B Management
 • Good personality, with service, self-motivated

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Front Office Manager (Chiangrai)

--

เชียงราย

 • Female or Male, 30 – 40 years
 • 5 years working experiences in hotel
 • Computer proficiency in Microsoft Office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Accountant (Chiangrai)

--

เชียงราย

 • Thai nationality , Male / female
 • 2- 3 years min experience in 4 star hotel
 • Knowledge of full set accounting for hotel

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai or Foreign nationality
 • Male / female , Age 30 – 40
 • 2- 3 years min experience in 4 star hotel

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor & troubleshoot Hardware/Software/Network
 • Manage backups and perform regular anti-virus scan
 • Maintain Windows Servers/email accounts

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกร
 • ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับกล้องโทรทรรศ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับกล้องโทรทรรศน์
 • ทดสอบ และติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Executive

Wine Pro Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Sales Background
 • Good command of english
 • Ambitious and self-motivated

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Reading and writing well in Thai and English.
 • Good personality and friendly.
 • Patient, honest and love to service.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Receptionist

Destiny Enterprise Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Greet the customer
 • Give the information about spa treatment
 • Bill payment service

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี,วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์,รู้จักเส้นทางในกทม.อย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มี่ัทักษะงานด้านช่างไฟ้ฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to communicate in English & passion for sport
 • Freedom to take descisions yourself
 • Carreer opportunities - European company (French)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • SAFETY OFFICER
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • จป. วิชาชีพ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานธุรการเกี่ยวกับยานพาหนะ
 • นำรถไปตรวจสภาพและต่อทะเบียนตามวาระ
 • สามารถปฏิบัติงานที่แม่สอด จังหวัดตากได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Speak English - German
 • Problem Solving and Management
 • Technical knowledge

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
 • At least 1 year experience in Sales.
 • Understand Pharmaceutical market.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Basic English level & passion for sports
 • Freedom to take descisions yourself, manage a team
 • Carreer opportunities - European company (French)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • 3-5 years of experience in human resource
 • Background in Jewelry manufacturing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Fluent English and French (will be advantage)
 • 0-1 year experience in real estate industry

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลความสะอาดภายในบริษัท
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ปวช

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Implement territory sales plan by products
 • Proactively manage key stakeholders
 • Identify areas & activities for continued product

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • B.Sc. or M.Sc. in Plant Breeding, Biotechnology
 • Project Management, Research and Development
 • Project Technical Aspect

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • Good English communication
 • Able to work in Lumphun province

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Thai Nationality, Age 25 – 30 year old
 • Fluent in and good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years of Retail Marketing and/or Merchandiser
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • Good communication and negotiation skill

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s degree of Industrial
 • Able to work independently.
 • Excellent analytical and problem solving skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good presentation and communications skills
 • Able to work independently.
 • Excellent analytical and problem solving skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • Thai Nationality, Age 25 – 35 year old
 • Experience in B2B marketing is preferable

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Developing and implementing a national retail
 • Coordinating with sales and customers
 • Achieving sales-out and sell-thru targets.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Developing and implementing a national retail
 • Coordinating with sales and customers
 • Achieving sales-out and sell-thru targets

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years working experience in coordinator
 • Good interpersonal and communications skills.
 • Good command of English.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • มีใจรักงานขาย และบริการ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการคุมงานอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำงานที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ได้
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

08-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการเงิน หรือบัญชีไม่กว่าน้อย 2ปี
 • ทำรายงานบันทึกการจ่ายเงินของบริษัท
 • ทำหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน

08-Dec-16

 

Applied
 • minimum 2 years experience
 • good english coversation and writing
 • 5 work days

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • minimum 2 years experience
 • good english coversation and writing
 • 5 work day week

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied