• เรียนจบสาขาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอาหาร
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไปสามารถเลิกงานตามกระบวนการผลิตได้
 • กรณีที่มีประสบการณ์ในโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP Application Support, PP/MM Modules
 • 3-5 years experienced with Manufacturing Industry
 • Good in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design Engineer Civil วิศวกรออกแบบ โยธา
 • SCG The Siam Cement Public Company Limited
 • TOEIC>550

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้และสามารถอ่านแบบหรือถอดแบบชิ้นงานได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้และสามารถอ่านแบบหรือถอดแบบชิ้นงานได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • In charge of designing
 • Product design
 • In charge of RF designer by simulating

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Hua Hin Thai registered Lawyer

Legal Services Hua Hin

ประจวบคีรีขันธ์

 • Thai Lawyer English Speaking
 • Working in Hua Hin
 • Competative salary and bonuses

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช.- ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control annual budget and production cos
 • Analyze plant performance and develop report syste
 • Bachelor’s degree in Engineering

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 years in Electrical and mechanical
 • Computer literacy and good command of English
 • Own transportation with a valid driving license

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Engineering.
 • Sourcing or Purchasing experience is a plus.
 • Can work under pressure.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor‘s or Master‘s degree in Engineering.
 • Experience in electronics/Optical/Automotive.
 • Good understanding of purchasing, production.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าหรือแมคคาทรอนิกส์
 • เพศชาย
 • อายุงาน 1-3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent command of written and spoken English
 • Able to travel & working outstation
 • Experience in sales and business development

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Develop applications with using C# .NET.
 • Develop applications with using SQL server tools.
 • A good command of English is required.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักการทำอาหาร
 • รักความเป็นระเบียบ รักความสะอาด
 • รักงานบริการ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-40
 • 3 - 5 years working experiences
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ Audit งานบัญชี
 • มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีทักษะการบริการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • Experience in CNC machine in electronics industry.
 • Able to work in Rojana Plant (Ayutthaya).

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To manage and control the production process
 • To ensure final product quality
 • To meet delivery times, quality and safety

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 32-40 years old.
 • 5 years up experiences in Purchasing, Procurement.
 • Goon in English and Japanese is advantage

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นิสัยดี
 • จิตใจดี
 • การศึกษาพอดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นิสัยดี
 • จิตใจดี
 • การศึกษาพอดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2 years in line production and CNC improvement.
 • Good command in english and computer litercy.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • Positive thinking and work under pressure.
 • Able to work in Rojana Plant (Ayutthaya).

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • บริหารระบบพัฒนาบุคลากรด้วย ICDP
 • ประสานงาน TPM Project ของกลุ่มธุรกิจพลังงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female / Age of 35 - 40 years old.
 • 3 years up experience in Recruitment & Training
 • Good command in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age 24-30 Years old
 • Mechanical/Electrical Engineer, 1-5 y exp design
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 35-40 years old.
 • 5 years up experiences in Purchasing, Procurement.
 • Goon in English and Japanese JLPT N2 / N1

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 28-30 years old
 • Bachelor’s degree in Law, HR, Business Admin
 • 3-5 yrs’ exp in Employee Relation

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบระบบงาน HRM
 • รับผิดชอบระบบงาน HRD
 • กำหนดกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับออเดอร์ เสิร์ฟ เปิด-ปิดร้าน รวมทั้งงานอื่นๆ
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านแคชเชียร์จะได้รับการพิจารณา
 • จิตใจดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รายละเอียดของงาน
 • จัดเตรียมเครื่องปรุง ส่วนผสม วัตถุในการปรุงอาหาร
 • ปรุงอาหารให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบดูแลการรับเงินสด/ทอนเงินลูกค้า
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านแคชเชียร์จะได้รับการพิจารณา

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานของครัวอาหาร
 • จัดเตรียมวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และทำอาหาร
 • มีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหาร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Export Material
 • Supply Chain Management
 • experience in Production Planning and MRP

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female , Age 25 years old up
 • 2 years up exp in Marketing
 • Good in Japanese with JLPT N3 Up

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female only, age 24-35 years old
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-2)
 • 1-3 years experience in Japanese Interpreter

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 24-30 years old.
 • 1 years up experiences in Purchasing, Procurement.
 • Goon in English and Japanese JLPT N2 / N1

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age 22-27 Years old
 • Mechanical/Electrical Eng, 0-3 y exp Production
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

iOS Developer

Sierra Solutions Pte Ltd

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Minimum recognised IT diploma
 • Around 2 or 3 years relevant work experience
 • Career growth with an expanding company

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Marketing, Business Admin, Engineering
 • TOEIC Score 500 up is preferable
 • Minimum 1 year experience in Motor/vehicle field

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • 3-5 years of working experience
 • Experience for management system and auditing

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • Good Communication in English
 • Have experience 3 years up in Accountant

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • 3-5 years of working experience for Management
 • Exceptional problem solving and analytical skills

21-Oct-16

 

Applied