• รับผิดชอบ เบิก - จ่าย - จัดเก็บ เล่มทะเบียน
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

55 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ลงสินค้า ขนสินค้า
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่ใช่พนักงานประจำ บริษัทจ้างเป็นครั้งคราว

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายเข้าโรงพยาบาล,คลีนิค
 • ขายเข้ากีฬา
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำหน้าที่ธุรการแผนก, รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า
 • การศึกษา ปวส หรือ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายสินค้ากลุ่ม แผนก Neoplast
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Finance, Mathematics
 • Experience in Banking, Finance
 • Knowledge in banking products e.g. CRM

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Application Programmer

KBTG

ปากเกร็ด

 • Experience in application development life cycle
 • Knowledge in banking products e.g. Mobile
 • Systematic and analytic thinking

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, IT
 • 1 year experience in JAVA software development
 • Develops accurate and efficient programs.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Online Marketing
 • Graphic Design
 • Parttime

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 25 -35
 • Bachelor's Degree in any relate fields
 • 5 -8 years working experience in sales experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Male age not over 30 years
 • Bachelor's Degree in Computer or IT
 • Welcome new graduated

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English or Chinese
 • More yearly holiday allowance
 • Bonus payout twice a year

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and implement marketing strategy
 • Organize events related to marketing activities
 • Manage company website, intranet, social medias

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration, IT
 • IT Sales , IT Product Consultation
 • Provide technical training to clients/users

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering, Science or related field
 • Successfully completed an approved QMS/ISO 9001
 • 5 years direct work experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree of Instrumentation Engineer
 • Competent in Microsoft Offline
 • Ability to be persistent and determined

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อของตกแต่งบ้าน
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in General or Business admin
 • 5 –6 years in business development
 • Location survey and location map skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in General or Business admin
 • 1-2 years in business development or property
 • Location survey and location map skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellence in Analysis skill
 • Excellence in problem solving
 • Fluent in Thai and English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Education: BA/Master degree in Marketing
 • Good communication and Analysis
 • Language: Fluent in Thai and English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree
 • Have knowledge and detail of General Merchandise
 • Language: English, Thai

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing
 • Online Marketing
 • Mobile Game

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ขับรถส่งของทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ประจำรถรับ-ส่งสินค้าบริษัท
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • We are Thai Global Company in Social Big Data
 • We are consultant Digital Marketing
 • We are new generation of start up company

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร หรือ กำลังดำเนินการสอบ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 29 ปี
 • วุฒิ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวกับงานเอกสาร
 • มีใจรักในงานเอกสาร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานธุรการทั่วไป ทำเอกสาร
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Check sheet ตรวจแบบเหล็กก่อนเทคอนกรีตแผ่น PC
 • ปวส.สาขาโยธาหรือสาขาก่อสร้าง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.สาขาโยธาหรือสาขาก่อสร้าง
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 30
 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบบ้าน แบบโครงสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance or Accounting or related fields
 • Leadership, Analytical skills
 • Good command in both spoken and written

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามแผนงาน
 • ดูแลควบคุมงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing,Communications,Arts
 • 1-3 years in Event Marketing or Marketing
 • English Proficiency

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สนับสนุนกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
 • ดำเนินการ เพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา
 • ปฏิบัติตามแผนงานประจำปี เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software installation and Configuration.
 • Implement local applications.
 • Unit test.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in IT or related field
 • 0-2 years of IT Security or related experience
 • Knowledge in IT security

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting & Finance Supervisor

Helukabel(Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
 • degree or higher in Accounting and Finance
 • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, age not over 35 years old
 • Good skills in Dream Weaver, Flash
 • Experiences in creative/graphic design

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจ/บัญชี / การเงิน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

ETL Programmer - Urgent Required!

Nexus Inter Co.,Ltd

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ETL Data Stage
 • Database skill
 • Unix Shell script skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science/IT
 • 3-5 years work experience in Card business or Bank
 • trong analytical and product management skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ของตนเอง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in computer science/IT
 • 2 - 7+ year experience in JAVA programming
 • Experience in JAVA, Web Services programming, Java

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied