• มีความรู้ด้านบริหารแปลงเกษตร
 • สนใจการช่วยเหลือพัฒนาสังคม
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
 • ประสบการณ์ในงานด้านกองทุนรวม ด้านประกันภัย
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

26-Sep-16

 

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

26-Sep-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40ปี
 • สามารถปฏิบัติงานพื้นที่ภาคเหนือและกรุงเทพฯได้
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สินค้าIT

23-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 yrs experience in Safety Health & Environment
 • Degree or Master’s Degree in Occupational Health
 • Age 30 years old up

23-Sep-16

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, age 35 years
 • Degree or higher in Hospitality, Hotel Management
 • 10-15 years working direct experience

21-Sep-16

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

21-Sep-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

21-Sep-16

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างกล
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

21-Sep-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย ช่างยนต์ ช่างกล
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

21-Sep-16

 

Applied