• จัดพิมพ์และรับ-ส่งหนังสือโต้ตอบระหว่างโครงการฯ
 • จัดทำรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำบันทึกสถานภาพการเสนอขออนุมัติแบบก่อสร้าง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกร สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถขับรถยนต์ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchasing Direct part (Local and Overseas)
 • International Company
 • 5 Working days

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/ Female, age not over 35 years old.
 • At least 3 years in QA/QC.
 • Able to use measurement tool.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male , age 25-35 years old.
 • Can communication in English
 • MS.Office computer literacy is required.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายของสาขา
 • บริหารทีมงานขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
 • บริหารทีมงานขายมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Only Male, Age 25-35 years old.
 • Responsible and Fast learn new jobs.
 • Computer Skill.(Word ,Excel, Power point etc.)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in Business Management
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male , age 25-40 years old.
 • Bachelor's degree in Industrial Engineer
 • Can communication in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทวงถามหนี้ภาคสนาม
 • บุคลิกดี สุภาพ เรียบร้อย ซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ - 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องจักร
 • อายุ - 20 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการควบคุมเครื่องจักร Control Fanuc

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • B.A/ B.S./ B.ENG./ M.A./ M.S./ M.ENG.or related
 • 0-5 years experiences
 • Be able to communicate ,written and spoke English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male age not over 35 years, BE Engineering.
 • Has experience in Maintenance field over 3 years.
 • Has knowledge in PM plan and manage tool.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง – ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ***มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานได้
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • มีบุคลิกภาพดีเหมาะในการให้บริการลูกค้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3 / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อทั่วไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of departmental and hotel operations
 • Knowledge of computers and training
 • Creative and innovative approach to problem solvin

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไปไม่เกิน 32 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน QC ENGINEER 2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Be responsible for the office admin
 • Monitor and coordinate Student Visit.
 • Coordinate with both inside and outside trainer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide leadership, guidance and assistance relati
 • Directs the preparation of reports pertaining
 • Provide oversight for the Catering Sales

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To maintain a high Guest service focus
 • To be motivated and committed, approaching all tas
 • To contribute ideas and suggestions to enhance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exciting role within the manufacturing industry
 • Significant growth opportunities
 • Dynamic team culture

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลงานสาขา งานขาย งานสรรหา งานปฏิบัติการ
 • พบลูกค้า-พบพนักงานในพื้นที่และใกล้เคียง
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าเก่า เสนอขายสินค้าของ
 • ให้ปรึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบปั๊มลม
 • รักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Tech, Biotechnology
 • Experience in QA/QC function (Food Industry)
 • English Proficiency

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 8 years of experience in project management
 • Strong communication and presentation skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age above 35 up
 • Strong background in IT
 • Background in Microsoft .NET, Visual Basic

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years or above experience at process engineer
 • Degree or Higher in Industrial or Mechanical
 • Being able to manage many projects, ECNs

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English
 • Analytical and logical skill
 • Male/Female 30-40 years

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีความรู้ระบบ ERP
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. สาขาเครื่องกล หรือไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Organization Development,Engineer.
 • 0-3 years experience in organization development.
 • TOEIC score of 550 is required.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Instrumentation, Electrical Engineer.
 • Direct and control the activities of Project.
 • Ensuring project work engineering standard.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Planner

Thaioil Group

ชลบุรี

 • Degree in HRM, HRD, Business Administration.
 • 0-3 years experience in HR field in multi-national
 • TOEIC score of 550 is required.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in HRM, HRD, Industrial Psychology.
 • At least 0-3 years experience in any HR field.
 • TOEIC score of 550 is required.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Civil Engineer

Thaioil Group

ชลบุรี

 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 3 years experience in fire or safety engineering.
 • Knowledge of safety in process design legislation.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in economic, applied science.
 • 5 years experience in procurement.
 • Strong knowledge and skills of procurement.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 3 years experience in fire or safety engineering.
 • Knowledge of safety in process design legislation.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 0-3 years experience in Safety Officer.
 • GPA 2.75 or higher.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Japanese or relevant
 • Good command in Japanese (JLPT N3-N1)
 • Good interpersonal skills, and Service minded

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Japanese or relevant
 • Good command in Japanese (JLPT N3-N1)
 • Good interpersonal skills, and Service minded

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Japanese or relevant
 • Good command in Japanese (JLPT N3-N1)
 • Good interpersonal skills, and Service minded

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good personality and service mind
 • Experiences with Visa and Work Permit function
 • Fluently in English with TOEIC score be advantaged

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • God personality and service mind
 • Fluently in English
 • 1-2 years of relevant working experiences

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Direct experience in the sales and marketing.
 • Extensive experience in modern trade sales.
 • Excellent leadership and interpersonal skills.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายสินค้า
 • ทุกเพศ
 • รักงานบริการและการขาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ในพื้นที่รับผิดชอบ
 • กลุ่มลูกค้า (เปิดใหม่ทั้งหมด) เช่น ร้านค้า
 • บริษัทส่งเสริมให้ทำงานอยู่กับบ้าน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied