• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์, เทคนิคการแพทย์
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย และการทำงานเป็นทีม

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • 25-30 years old (depends on person and experience)
 • Good command of English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for finance & accounting including
 • degree or higher qualification in Finance
 • Preparing monthly, quarterly and yearly reports

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female , Age more than 35 years old
 • Bachelor Degree in related field
 • Experience in QA analysis in PCBA manufacturing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 22-27 years old
 • Degree in Industrial Engineering, Mechanical
 • 2-3 years (Automotives industry is a plus)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in General Management
 • At least 10 years’ experience in Management
 • Good working knowledge of Automotive operations

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 32-40 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting , Economics
 • Direct experiences in budgeting or related

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male Age 22-25 Years
 • New graduate or career 1-3 Years
 • Can driving manual transmission

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years in safety field with large manufacturing
 • Manage health and safety working standard
 • Leadership and management skill with Japanese Com

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering : Power Electrical
 • 0 – 5 years in Engineer from manufacturing
 • Fluent in basic air conditioner, Compressor, motor

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare VAT report, Journal voucher
 • At least 0-3 years’ experience in Finance
 • Male / Female, 21 years old up.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up.
 • Bachelor‘s Degree in Marketing, Logistic
 • Good command of Excel and Access.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 30 - 35 years old
 • Bachelor‘s Degree or higher in HRD
 • Proficiency in MS office

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing, MBA or related field
 • Able to communicate in Japanese (N2 and above)
 • Oversea purchasing, raw material

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up.
 • Knowledge in Auto CAD , Solid Design , PLC
 • Bachelor degree in Engineering: Electrical

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 32 years old up.
 • Bachelor degree in Civil Engineering
 • Fluent in Auto CAD Program

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up.
 • Bachelor‘s Degree in Marketing, Logistic
 • Good command of Excel and Access.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male Female, 21 years old up.
 • Bachelor degree in Engineering
 • Good command in Japanese is preferable

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up.
 • Bachelor‘s Degree in Computer
 • Knowledge in DELPHI , Access, VB or other

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up.
 • Bachelor degree in Engineering
 • Knowledge in Auto CAD , Solid Design , PLC

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 25 years old up.
 • Bachelor‘s Degree in Health and Safety
 • Leadership with communication skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years’ experience of handling Visa / Work Permit
 • Fluent in English
 • Working in Chonburi

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fluent in English
 • 3 years direct experience in Oil and Gas
 • working in Choburi

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master degree in Human Resources Management.
 • Planning and implementing the employee relations.
 • Good command of spoken and written in English.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน
 • สามารถจัดทำงบการเงินและบริหารบุคลากรของแผนกได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • ผ่านประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการหรือบริหารการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
 • ประสบการณ์โรงงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบัญชีหรือการเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง/ โยธา
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับเข้า - จ่ายออกวัตถุดิบ
 • มีความรู้หรือประสบการณ์คลัง 1-2 ปี
 • ขับรถโฟลค์ลิฟได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบัญชีหรือการเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ประเภทหินเจียร หินลับมีด
 • วุฒิปวช.– ป.ตรี สาขาช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม
 • เพศชาย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผลิต ขึ้นรูป แพ็คสินค้าประเภทหินเจียร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เพศชาย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง/ โยธา
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช., ปวส. ช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • สามารถอ่านแบบ Drawing ได้
 • มีประสบการณ์ทางด้าน RD หรือ QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผน
 • มีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม หรืองานด้านบุคคลธุรการ
 • มีความรู้ในระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฎิบัติงานที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ได้
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย / อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล,การจัดการทั่วไป
 • ประสบการณืด้านงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาอุตสาหการหรือเทียบเคียง
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีจิตอาสาในการบริการลูกค้า

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international insurance broker firm
 • Exciting career

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience as a Java J2EE developer
 • Competitive salary package with great benefits
 • Great career path in an international organization

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • เขียนแบบโปรแกรม CAD/SOLID-WORK ได้ดี
 • เขียนแบบCADตามที่ได้รับมอบหมาย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ21-30ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญญาตรี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ21-30ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ต้องการพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in HACCP / GMP environment
 • Supervising all Kitchen operations
 • Diploma or Culinary Certificate

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Key Account Assistant
 • Automotive Background
 • Good in English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied