• เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR EMPLOYEE RELATION
 • employee relation
 • ER

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 25 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-5 years working experience in Sales, Trading
 • Good English and Japanese (N3 up)
 • Working in Chachoengsao

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age between 25-30 years old
 • 1-3 years experience in production of designing
 • Experience in development cooler/freezer products

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 year experience in Warehouse function.
 • management series to lead store at manufacturing.
 • Can work at Suwinthawong Chachoengsao area.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchasing
 • Procurement
 • Engineering, Science, Management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Proven experience as executive secretary
 • Outstanding communication and negotiation abilitie
 • Excellent organizational and time-management skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ISO
 • Safety
 • Environmental

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ 2 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • เป็นคนพื้นที่สะดวกเดินทาง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำ Sale Forecast เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • วางแผนการตลาด หาตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ระบบ GMP, HACCP, BRC, ERP

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sefety Officer

CH Auto Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยฯ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer

CH Auto Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • จัดทำบัญชีภายในบริษัทฯ
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำการทดลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัทฯ
 • จัดทำ Color Chart ,Accept,Reject ของสินค้า
 • มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,BRC, กฏหมายอาหาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer

CH Auto Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ปรับปรุงระบบการทำงานในสายการผลิต
 • วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิศวะฯ
 • จัดทำรายงานต่างๆ ส่งให้ลูกค้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electronical

CH Auto Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ซ่อมเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ปวช/ปวส/ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Mechanic

CH Auto Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • บำรุงรักษาเครื่องจักรภายในบริษัทฯ
 • เพศชาย อายุ22-25ปีขึ้นไป
 • ปวช/ปวส/ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electrical

CH Auto Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายโรงงาน
 • ปวช/ปวส/ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถอ่านระบบวงจรไฟฟ้าได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Mold Designer

CH Auto Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบแม่พิมพ์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วูฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานบัญชีบริษัท
 • จัดการงานบัญชี เตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วูฒิปริญญาตรี-โท สาขบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานบัญชีบริษัท
 • จัดการงานบัญชี เตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Packaging / Plastic / Film industry
 • 10 yrs in Production, 5 yrs as Production Manager
 • Good in Planning Analyst, Management, Productivity

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง และอื่น ๆ
 • อายุ 21 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ หรือผ่านการฝึกอบรม
 • จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานลุกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Officer

Civica (Thailand) Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • หญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ หรือผ่านการฝึกอบรม
 • จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sale Marketing

Civica (Thailand) Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานลุกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • S&OP, Demand & Supply Planning and Sourcing
 • Supply Chain / Industrial Engineer or related
 • Experience in using Forecasting, Demand Planning

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำการเปิด PO สั่งซื้อ สินค้า วัตถุดิบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อ
 • จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อให้ครบถ้วนเข้า FILE

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และทัศนคติดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ธุรการ

Fineline Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 • มีความรับผิดชอบ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

FURNITURE DESIGN

Fineline Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ดูแลส่วนงาน ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์
 • ควบคุม การผลิตงานตัวอย่าง
 • ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมสายการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ปัญหา และดำเนินการป้องกัน
 • ควบคุมรักษา ระเบียบวินัย ของพนักงาน ในสายการผลิต

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลยอดขาย แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า
 • ให้คำปรึกษากับลูกค้าที่มาติดต่อเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • มีพาหนะ เป็นของตัวเอง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

INTERIOR DESIGN

Fineline Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ดูแลส่วนงาน ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ปี ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23-35 ปี
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • จบป.ตรี วิทยาศาสตร์ (ด้านอาหาร)
 • ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง – ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ***มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานได้
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male , Thai Nationality, Age 35 - 45.
 • Experience in freight forwarder in Warehouse.
 • Good command of English.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age 28-32, Bachelor in accounting
 • 3-10 years experience in accounting, JP company
 • 25,000 - 40,000THB + Benefits + Bonus

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for company overall accounting tasks
 • Leading and responsible for major accounting
 • Preparing profit and loss statements

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied