• เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม AutoCAD และ SketchUp
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • วุุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Good Computer and Technical skills and MS Office
 • Understand Lean and Six Sigma concept

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in a printing or packaging industry
 • Experience in corporate management
 • Good command of English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in logistics, supply chain management.
 • 3-5 years in Production planning and control.
 • Knowledge of advanced excel is preferable.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 1 year experience in QA/QC.
 • Energetic personality, service minded.
 • Good command of both spoken and written English.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting & Finance Manager

Nissin Foods (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Overall management of A/P,A/R,G/L,
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Male/Female Above 37 years old.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • CPD is a must, CPA is preferred
 • Strong knowledge in Accounting, Finance

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
 • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support and Maintenance of SAP technical infrastru
 • Manage SAP DR Strategy and Backup
 • Manage and control SAP user authorization

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Corporate Planning Analyst - Senior / 70 - 80 K

Manpower Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Corporate Planning
 • Business Planning
 • Financial Analyst

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR OFFICER

TUV SUD (Thailand) Ltd.

คลองหลวง

 • Bachelor’s Degree or Higher in Human Resources
 • Minimum 3 years experience working in Human Resour
 • Good command of spoken & written English.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Customer Service Manager

Lixil (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Operate and driven to Customer service
 • Graduate ( bachelor , master Degree in any fields)
 • 5-7 Years experiences is an advantages

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

3D CAD Designer (Siemens NX)

EGR Group Siam Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Have a good attention to detail and a sense
 • Well-developed recent relevant local industry
 • experience with part design, assembly design

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading Japanese
 • An opportunity to utilize your management skill
 • Attractive remuneration package

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years working experiences in Human Resource.
 • High Proficiency in English.
 • Knowledge in Thai Laws concerning to BOI.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be responsible for enhancing sales and marketing.
 • Good command of English or Japanese.
 • Own car with driving license.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year experience in Shipping Process and admin.
 • Good command in English.
 • Coordination to consultation import / export.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Planner

Fabrinet Co., Ltd.

คลองหลวง

 • Planner , Production Planner , Materials Control
 • Bachelor's Degree , English communication
 • Experience 3- 8 years

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Traffic Manager

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Import and export
 • certified logistics and purchasing
 • distribution knowledge

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exp. 3-5 years in HRM field eg. com&ben,payroll,PM
 • Management and interpersional skill
 • Good command in English [TOEIC 600]

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

R&D Supervisor

JACOBS DOUWE EGBERTS TH Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s Degree or above in Chemical Engineer
 • 2-3 years’ R&D experience in Food or Beverage
 • Able to communicate in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control production line
 • Bachelor's degree in any Engineering
 • 2 years in control production line

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบริหารสายงานผลิต อย่างน้อย 5 ปี
 • รายได้ 35,000 ขึ้นไป (รวมสวัสดิการและโอที)
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Purchasing Manager

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Purchasing and Procurement
 • material management
 • Good English communication

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Academic level knowledge of Mechanics, Electrical
 • Indoor Tire Testing
 • Experience of ISO certification is preferable

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • > 3 years in energy saving for manufacturing
 • Full knowledge of electrical or mechanical
 • Good command in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือนเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

23-Oct-16

THB10k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, age 22 years old up
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • 0-2 years relevant working experience

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
 • สร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานขายมาอย่างน้อย 1 ปี

22-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด / ขาย / บริหารจัดการ
 • ประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการตลาด

22-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิต
 • ประสบการณ์การจัดระบบอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า ระบบคุณภาพ

22-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree, Major in Industrial Engineering
 • Experience for manufactruing engineer over 5 years
 • Good Command of English both written and spoken.

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 5 years working experience
 • Work in ASME certified workshop environment
 • Talented international candidates are welcomed

21-Oct-16

 

Applied
 • Min 1 year working experience.
 • Good in English conversation and writing.
 • Alert, aggressive, and willing to work smart.

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตร
 • สอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือทางมาตรวิทยา 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการไปปฏิบัติได้

21-Oct-16

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 29 - 39 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งานทางด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ4ปีขึ้นไป

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sourcing & selecting the potential supplier
 • Establishing, developing and managing team
 • Developing and implementing the strategic sourcing

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering related field
 • Male, age 23-28 years old
 • 1-2 years experience in Purchasing, Sourcing

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age under 30 years old
 • Bachelor’s degree or more in Accounting/Financial
 • 1 year exp in Internal Auditor, Auditor

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 23-30 years old
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineering only
 • Knowledge in Electrical Circuit, PCB, PCBA

21-Oct-16

 

Applied
 • Female only, age 22-30 years old
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-2)
 • New graduates are welcome

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 5-7 years experience in Accounting or related
 • Computer literacy (MS Office, SAP)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ

21-Oct-16

 

Applied

Production Manager

Fabrinet Co., Ltd.

คลองหลวง

 • Responsible for managing the production staff.
 • Good computer and Technical skills and MS Office.
 • Communication skills, Leadership skills.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์ / สารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2-4 ปี
 • ปฏิบัติงานประจำ ณ สวทช.(รังสิต) จ.ปทุมธานี

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-40 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร การจัดการโรงงา

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • ออกแบบแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 32-42 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร
 • ดูแล บำรุง รักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน

21-Oct-16

 

Applied