• สำเร็จการศึกษา วิศวกรรม โยธา
 • ใช้ computer program office wfh
 • เขียน Auto Cad / Sketchup ได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบ กว.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถประจำหน่วยงานได้ กทม.และราชบุรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถย้ายที่พักตาม Site งานก่อสร้างได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารทีมขายกำหนดยอดขาย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • bachelor IT Enterprise Architecture
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • enterprise solution

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีในงานขายสินเชื่อมีหลักประกัน
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ วิเคราะห์เครดิตลุกค้า

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP Application Support, PP/MM Modules
 • 3-5 years experienced with Manufacturing Industry
 • Good in English

22-Oct-16

 

Applied
 • Design Engineer Civil วิศวกรออกแบบ โยธา
 • SCG The Siam Cement Public Company Limited
 • TOEIC>550

22-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineer ,cost control , cost and ,project
 • monitor , budget , change ordering , forecast
 • Petrochemical, platform, EPCIC, Brown Field

21-Oct-16

 

Applied
 • Assisting the network optimization manager
 • 5 years experience in RF Planning ,RF Optimizing
 • Degree or above in Telecommunication, Electronics

21-Oct-16

 

Applied
 • นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร
 • วางแผนกลยุทธ์ และการพัฒนาในอนาคตเป็นส่วนสำคัญ
 • พัฒนา และหาแนวทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาใช้ในบริษัท

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน ตรวจสอบ
 • ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดนโยบาย แผน ข้อมูล และจัดการ
 • บการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 5 - 10 ปี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานบุคคล และวางกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
 • ควบคุม ดูแลงาน HRM
 • ระสาน ดูแลงาน HRD

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for enhancing brand image
 • Create demand from sub-dealers & key farmers
 • Provide market information

21-Oct-16

 

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

20-Oct-16

 

Applied
 • 8 yrs exp. as QA/QC fields for Food & beverages
 • HALAL,HACCP System, ISO 9000, ISO 14000, HACCP
 • Leadership, proactive, good relationship

20-Oct-16

 

Applied
 • Safety, ESH Manager Food/Consumer
 • At least 10 years with professional Safety/ESH
 • suchat@kensington.co.th

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปวช. – ปริญญาตรี
 • ต้องมีรถยนต์เป็นของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่

20-Oct-16

 

Applied
 • At least 3 years experiences in Logistics
 • Express or domestics delivery is preferable
 • Ensure adherence to the operational workflows.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experiences in Logistics
 • Express or domestics delivery is preferable
 • English speaker

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist Safety Manager, SHE with MNC, Good English
 • Phechaburi Factory
 • suchat@kensington.co.th

19-Oct-16

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel
 • วางแผน และกำหนดกลยุทธ์การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือ สาขาต่างๆ
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานธุรการ
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี โปรแกรม Excel

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการเงิน, วิเคราะห์การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel

19-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้าน JAVA Visual Basic HTML SQL
 • ความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง – ชาย อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ***มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานได้

19-Oct-16

 

Applied
 • ขายยาแผนปัจจุบันตามโรงพยาบาลและคลินิค
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนบุคคล

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Costing Accountant

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

 • Analysis Price change
 • Closing meeting report, Monthly & Yearly Costing
 • Calculate marginal profit by product

19-Oct-16

 

Applied
 • ขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ในพื้นที่รับผิดชอบ
 • กลุ่มลูกค้า (เปิดใหม่ทั้งหมด) เช่น ร้านค้า
 • บริษัทส่งเสริมให้ทำงานอยู่กับบ้าน

19-Oct-16

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

18-Oct-16

 

Applied
 • Sales Director
 • Experience in Freight Forwarder, Logistic
 • Logistic business

18-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Engineer (PLC)

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

 • PLC, Auto CAD, DI Washing, Six sigma
 • 3 yrs exp in Electronics industry
 • Leadership, proactive

18-Oct-16

 

Applied
 • 1O yrs' exp in QA/QC for Electronics industry
 • ISO TS16949/9001/14001/QC 7 TOOLS, 8D report
 • Good command in English

18-Oct-16

 

Applied
 • มีหน้าที่ในการช่วยงานเอกสารศูนย์สาขา
 • รับรถ เพื่อเข้ารับบริการจากลูกค้า แก้ไขปัญหา
 • โทรศัพท์ติดตามผลการเข้ารับบริการซ่อมบำรุงกับลูกค้า

18-Oct-16

 

Applied
 • 10 year experienced
 • QSHE Experienced
 • Fluent in English

18-Oct-16

 

Applied

Breeder

JAC International

กาญจนบุรี

 • M.Sc. in Breeding & genetics related field.
 • At least 5 years experiences in plant breeding.
 • Good command of English and computer skill

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกร อุตสาหการ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านคุณภาพ 1-5 ปี ขึ้นไป
 • TOEIC 550 ขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
 • ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ควบคุมทะเบียนสินค้าที่ทำการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
 • ศึกษาอายุสินค้า สรุปผลรายงาน

18-Oct-16

 

Applied
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีจิตบริการ และบุคลิกภาพดี

18-Oct-16

 

Applied
 • Proficiency in PLC program, HMI, Servo controller
 • 2 yrs exp. in Automation field in Electronics
 • Practrical of English

17-Oct-16

 

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

11-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied