• ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีภูมิลำเนาเป็นคนใต้ / คนอีสาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of quality management
 • At least 8 years working experience in Quality/DC
 • Excellent English Communication skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales achievement according to target
 • Providing product information to customers
 • 3 years experience in selling medical products

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage and handle HRM functions
 • Good communication, can-do attitude
 • Good command of English

27-Sep-16

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years sales experience focused on target setting
 • Able to travel to upcountry area.
 • Good command of spoken and written English.

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 10 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • ความสามารถในการเจรจาต่อรอง

27-Sep-16

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • พื้นที่การทำงาน : ภาคใต้ทั้งหมด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานขาย ขับรถได้

26-Sep-16

 

Applied
 • Degree in Science, Nursing, Pharmacy
 • Good command of English
 • Own car with driving license

26-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Read, write, speak English fluently
 • Assist guests with check in and checkout
 • Operating in Front task area

26-Sep-16

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

25-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

23-Sep-16

 

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

23-Sep-16

 

Applied
 • Degree/certification in interpretation.
 • Emotional intelligence, effective communication.
 • Neutral and impartiality

23-Sep-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Good command of both English and Thai.
 • 3 years of experience in Sales & Marketing

23-Sep-16

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

23-Sep-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและอาหารตะวันตก

22-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มเป็นอย่างดี
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานและระบบงานโรงแรม

22-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์สายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เซ็นต์ปิดงบได้

22-Sep-16

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Minimum 3 years experience in Purchasing
 • Good command of English
 • Independent & High Problem-solving skill

22-Sep-16

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationality
 • Proficiency in English
 • Proven Experience in similar position & related f

21-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดสงขลา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

21-Sep-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

21-Sep-16

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • การขาย การตลาด
 • ติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการ
 • มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงานที่ดี

21-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years hospitality industry.
 • 5 years as GM for 5 Stars Hotel
 • Thai Nationality, age 40 years old or older

21-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • short or no experience is requierd
 • position open for thai nationals only
 • your chance to work in a beautiful paradise island

14-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied