• มีความรู้ด้านบริหารแปลงเกษตร
 • สนใจการช่วยเหลือพัฒนาสังคม
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

17-Feb-17

 

Applied
 • BSc Degree in Electrical Engineering
 • Good command in English skills (read/write/speak)
 • Min 3 years experience in a thermal power plant

16-Feb-17

 

Applied
 • BSc Degree in Electrical / Electronics Engineering
 • Good command in English skills (read/write/speak)
 • Min 3 years experience in Thermal Power Plant

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BSc Degree in Mechanical / Process Enigneering
 • Good command in English skills (read/write/speak)
 • 3 years experience in a thermal power plant

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BSc in Mechanical / Electrical Engineering
 • Good in English Skills (read/write/speak)
 • experienced in Thermal Power Plant/Thermal Energy

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • The preparation of the companies QA manual control
 • Control and the distribution of all the companies
 • Monitor all quality related activities

16-Feb-17

 

Applied
 • Responsible for developing and maintaining
 • Collect and verify data timely and efficiently
 • Monitor construction activities performed on site

16-Feb-17

 

Applied
 • Management of the Quantity Surveying staff
 • Supervising and controlling construction costs
 • Managing costs associated with design decisions

16-Feb-17

 

Applied
 • Develop and execute health and safety plans
 • Prepare & enforce policies to establish a culture
 • Evaluate practices, procedures and facilities

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
 • At least 1 year experience in Sales.
 • Understand Pharmaceutical market.

15-Feb-17

 

Applied
 • At least 3-5 years of experience
 • Work with leading company in the industry
 • 1.5 Billion Baht in sales & 50 years in business

15-Feb-17

 

Applied
 • นำเสนอสินค้าให้แก่แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา มีความตั้งใจเรียนรู้
 • เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น อินเซนทีฟ

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • able to travel upcountry
 • construction material experience
 • chemical for construction

15-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านด้านบัญชี หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการจัดการด้านการเงินของธุรกิจค้าปลีก
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน และ มีทักษะในการเป็นผู้นำ

15-Feb-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

15-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age 25-30 years old
 • 3-5 y exp for sales Air-Condition
 • Able to work at Northern Area, Have own car

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Focus on Distributors Sales, Local Large Dealers
 • Experience in Sales relating Construction Material
 • Technical Skill and Sales Expert

14-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลาและอาหารทะเล

14-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกผัก ผลไม้

14-Feb-17

 

Applied
 • 25-30 years old. At least 1 year in Sales
 • Pre-Sales skill and good presentation
 • Have own car and driving license

14-Feb-17

 

Applied
 • Age between 35 to 45 years old
 • Able to manage a team of 12 – 15 sales people
 • covering greater Center and North

14-Feb-17

 

Applied