• เสนอขายสินค้า อบรมสาธิตสินค้า นำเสนอโปรโมชั่น
 • เก็บเช็ควางบิล ติดตามการเก็บหนี้
 • เก็บข้อมูลลูกค้า สินค้า เพื่อวางแผนการขาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BSc in Electrical, Mechanical or Production
 • Design and Development Automation machine
 • Excellent English written and spoken

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MSc or BSc in Mechatronic Engineering
 • Design and Development Automation machine
 • Process set up documentation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน HR มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามนุษย์ศาสตร์
 • สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 8-year experience in manufacturing process
 • Strong leadership and good management skills
 • Able to work in Lamphun province

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2-year experience in project management
 • Good command of written and spoken English
 • Able to work in Lamphun province

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3 year experiences in project improvement
 • Fundamental knowledge in engineering management
 • Able to work in Lamphun provice

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจียระไนเพชรตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18-35 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CAM/CNC Engineer
 • Programing CNC and developing new CNC programs
 • Maintenance equipment of CNC and tooling

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance and Reporting Manager
 • Financial Statements
 • accounting functions

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design Engineer
 • packaging development programs
 • bill of materials of packaging

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Waste Water
 • Water Treatement
 • Waste water Lab

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Store and Warehouse Manager
 • warehousing, and distribution operations
 • planning and implementing new design layouts

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering or related fields
 • Lean, Six-Sigma methodology experience
 • Background in manufacturing

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Risk Assessment
 • Background in manufacturing
 • Bachelor degree in Business Administration

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Psysical security experience
 • Bachelor degree in laws, Political Science
 • 3 years of experience in Supervisory level

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 5 years experience in manufacturing process
 • Good communication skills in Thai & English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานขายน้ำผลไม้ทิปโก้ ประจำ จ.ลำพูน
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าในห้างมาก่อน

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Engineering.
 • At least 3 years experience in QA management.
 • Japanese language is advantage.

25-Apr-17

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Final Quality Control
 • Bachelor degree in Engineering

25-Apr-17

 

Applied
 • Medical Sale representative
 • Drugstore channel of northern
 • Responsible for GSK products as exclusive team

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English
 • Bachelor with a technical
 • VMWare and visualization

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics or Mechanical.
 • Experience in electronics industry.
 • Good English communication skills.

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • environmental system
 • Bachelor in occupational, science
 • at least 3-5 years of experience in environment

25-Apr-17

 

Applied
 • Background in safety and health
 • Graduate in occupational health and safety
 • At least 3 years of experience in manufacturing

25-Apr-17

 

Applied
 • QA Lab Engineer
 • Testing, production, Process
 • Run tests, Lab R&D

25-Apr-17

 

Applied
 • Kiln Supervisor
 • ceramic products
 • ceramic manufacturing engineering

25-Apr-17

 

Applied
 • Engineering Supervisor
 • Glazing Supervisor
 • Process, Production, Planning

25-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • 7 years’ experience in HR&Administration
 • knowledge of Labor Laws and personal income tax

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความอดทนสูง
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • Leading the quality management system.
 • Good command of spoken and written English
 • Strategic thinking and leadership skills.

24-Apr-17

 

Applied
 • Ceramic Technical Supervisor
 • Managing and improving ceramic production proces
 • Planning, assigning, and directing ceramic product

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master degree in accounting, finance,Eco
 • 3 years of marketing /credit analysis experience
 • Exhibit a high level of self-motivation

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • รักในงานบริการ ใฝ่เรียนรู้
 • สามารถทำงานในเวลาที่ทางร้านกำหนดได้

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • มีทักษะในการทำงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 28 - 45 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead manufacturing and quality operations
 • Drive process improvement plan
 • Manage engineering projects

24-Apr-17

 

Applied
 • 25-30 years old. At least 1 year in Sales
 • Pre-Sales skill and good presentation
 • Have own car and driving license

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุ 18 - 35 ปี
 • ติดตามรถของบริษัทฯเพื่อส่งสินค้า
 • ตรวจเช็คสินค้าขึ้น-ลง ก่อนทำการส่งให้ลูกค้า

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy or other related
 • Good command of English.
 • 3-5 years working experience

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in English, any field related.
 • Minimum 2-3 year experience in Marketing, Sales
 • Able to work in Lamphun province

24-Apr-17

 

Applied
 • BA in Science in Occupation Health.
 • BA in Safety or Environmental engineering.
 • Effectively communicate in English and work in LPN

23-Apr-17

 

Applied
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขี้นไป
 • มัธยมศึกษา ปีที่ 6 / ปวช. หรือ เทียบเท่า ขี้นไ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

23-Apr-17

 

Applied
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขี้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบงานที่มอบหมาย

23-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนบริหารงานขายสินค้าน้ำดื่ม
 • กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมการขายและกำหนดแผนกลยุทธ์
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Tactical hub planning
 • Planning on Hub/ Satellite expansion
 • monthly hub performance report, monitor

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • จัดทำแผนงานการอบรม และกิจกรรมด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขาอา ชีวอนามัยและความปลอดภัย

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied