• ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบัญชีของบริษัท
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า
 • แก้ไขปัญหาระบบงาน IT ต่างๆ
 • มีใบขับขี่ประเภท 2 จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับ stock ชิ้นส่วนสุกรให้ตรงตามความต้องการ
 • ชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สัตวบาล
 • ไปเยี่ยมฟาร์มลูกค้าสุกร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Risk and Business Continuity Management
 • review & update BIA, RA & BCP, recovery strategy
 • achieve ISO standard

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience in designing, programming.
 • Expert in more than one SCADA /HMI package.
 • Experience with Process Control.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree In Electrical Or Electronic
 • The Candidate Must Have More Than 3-5 Years
 • Strong Practical Electrical Design / Test Skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • 3-5 years of experience in human resource
 • Background in Jewelry manufacturing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายสินค้าในร้าน มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจทำงาน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุ 23 ถึง 40 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ ที่ใช้ในการเกษตร
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 60 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assistant Sales Area Manager (FOOD) – North
 • Sales Area Manager (FOOD) – North of Thailand
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ภาคเหนือ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Anti-Fraud Investigation and Physical Security Off
 • security guard operation
 • investigate fraud cases,

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 25-30 years old. At least 1 year in Sales
 • Pre-Sales skill and good presentation
 • Have own car and driving license

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AGE : 24 – 28 YEAR OLDS •SEX : MALE
 • HOME TOWN:NORTH-EASTERN REGION
 • EXPERIENCE:WILL BE ADVANTAGED

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานขาย ผู้แทนขาย ตัวแทนขาย ภาคเหนือ
 • ขายสินค้าอุปโภค บริโภค
 • อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • Focus on Lifescience and Material research
 • Age 23-28, Graduated and Living in ChiangMai
 • Must posses own car and willing to travel upcountr

18-Jan-17

THB25k - 55k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Utilities and facilites system
 • Bachelor degree in mechanical engineering
 • air-condition and ventilation system

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
 • At least 1 year experience in Sales.
 • Understand Pharmaceutical market.

18-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, age 25-30 years old
 • 3-5 y exp for sales Air-Condition
 • Able to work at Northern Area, Have own car

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • Good English communication
 • Able to work in Lumphun province

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics or Mechanical.
 • Experience in electronics industry.
 • Good English communication skills.

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน HR มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามนุษย์ศาสตร์
 • สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Occupational health and safety
 • 1-2 years working experience in SHE

17-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Employee Relation
 • Graduate in Laws, Human Resource, Political
 • Good in Thai Labor Law

17-Jan-17

 

Applied
 • experience minimum 5 years in QA & QC Job function
 • Graduated in Engineering with any related filed
 • Welfare: Bonus, Transport, Health care, PVD etc

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in HR, Political or related
 • 2 yrs experience in physical security management
 • Able to work in Lamphun

17-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • 7 years’ experience in HR&Administration
 • knowledge of Labor Laws and personal income tax

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนะคติในการขาย และการบริหาร

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Science
 • At least 1 year experience in hospital sales
 • Good command of English and computer literacy

17-Jan-17

 

Applied
 • Finance, Admin, Accounting
 • operational, statutory, management reporting
 • HR Functions

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
 • สามารถใช้เครื่องเจียระไนราบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

 

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจียระไนเพชรตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18-35 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • BA in Science, Engineering,Business Administration
 • Good communication of English and PC literate.
 • Able to work in Lamphun province

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor of Science
 • Min 2 yr work experience in electronics.
 • Able to work in shift rotation and work in Lamphun

16-Jan-17

 

Applied
 • 3-8 year Experience in electronic manufacturing.
 • Production/production control.
 • Able to work in shift rotation.

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, aged 40-50 years old
 • Bachelor or master’s degree in Supply Chain
 • 8 years’ experience in Supply Chain Management

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical, Industrial
 • 0-10 years working experience in a manufacturing

14-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Electronics any related
 • 0-5 years working experience maintenance

14-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical any related
 • 0-5 years working experience in utility system

14-Jan-17

 

Applied
 • Body Preparation Supervisor
 • Clay & Ceramics
 • clay extrusion

14-Jan-17

 

Applied
 • Glaze Preparation Supervisor
 • Control preparation process
 • preparation plan

14-Jan-17

 

Applied
 • production planning
 • Experience in jewelry industry or related
 • chains(mould,front-end,finishing OEM and sourcing)

14-Jan-17

 

Applied