• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับบัญชี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาสาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเกี่ยวกับ ภงด. 3 , ภงด. 53

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับจัดซื้อ
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-30 ปี
 • จัดซื้อซื้ออะไหล่ช่าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager (Manufacturing)

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Monitor and supervise all accounting activities
 • Prepare financial statements, cash flow
 • Corporate Income Tax and tax returns

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales Engineer (Machine Tools)

Productivity Solution Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วิศวกรรมศาสตร์เครื่องมือวัสดุ, อุตสาหการ,เครื่องกล
 • Good command of both written and spoken English.
 • ชลบุรี ระยอง กทม ปทุมธานี ราชบุรี อยุธยา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Managing Director

Prompt Business Solution Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Required Sales & Marketing background
 • Degree in business administration
 • Experience in home electrical& appliance business

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor Degree in engineering, prefer Civil
 • 5 years project management experience
 • Good interpersonal skills, results oriented

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Director

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ลาดหลุมแก้ว

 • Minimum 10 years of team leadership
 • Food science, Chemistry, Engineering or equivalent
 • Has a broad understanding of all business function

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลตรวจสอบไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
 • เพศชาย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร
 • คิดค้นสูตรอาหารตามความต้องการของลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีประการณ์ 1-2 ปี
 • ขับรถยนต์ได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและแก้ไขสภาพความเสี่ยง
 • ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมาย
 • จัดทำและดูแลระบบต่างๆเกี่ยวกับ ISO

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอที่ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความกระตือรือร้น มีความรอบคอบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติก
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
 • บันทึกรายงานตามเอกสารที่กำหนด

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales promotion staff

GSB International Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • กล้าพูด กล้าแสดงออก

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering ,plastic, package
 • Experience in Sales Management, engineering
 • Own car and a driving license

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Bachelor or Master in Finance or Accounting
 • At least 10 years working experiences in a manager
 • Experience in public-listed company

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษในงานได้
 • ประสบการณ์การทำงานในด้านงานขายช่องทาง Modern Trade

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Recruitment Specialist

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 5 years of experiences in HR recruitment
 • High volume recruitment (white & blue collar)
 • Good English Communication

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านQC ในอุตสาหกรรมอาหาร 4-6 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Recruitment Manager

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 5-7 years of exp in recruitment for manufacturer
 • Good command in English, good communication
 • Able to work in Pathumthani

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • degree or higher in Engineering field
 • 3-6 years of relevant working experience
 • analytical, communications, interpersonal, leaders

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY PLEASE
 • 7-10years experience in HR
 • Bachelor's degree or above in Human Resources

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY PLEASE
 • degree or above in Human Resources
 • Minimum 5 years experience in HR

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min.2 years exp. QA &QC
 • ISO, GMP,และมาตรฐานอื่นๆในสาย QA/QC
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

QA Supervisor (Pathumthani)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Min.3 years experiences in QA/QC
 • GMP & ISO9001 requirements
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

COMPANY SECRETARIAL OFFICER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Female, age 25-35 years old
 • Experience as an Assistant Company Secretary
 • Good command of English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project coordinator support Japanese Management
 • Japaneses speaker , Must passed JLPT at least N2
 • Bangkadi Industrial area, Pathumthani

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience as a production engineer
 • Good analytical, problem skills
 • Have knowledge of ISO 9001 and TS16949

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Systems Analyst – Finance/SCM [RLC - 3175]

RLC Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Oracle Project Management/Implementation
 • Experience in Oracle R12
 • Oracle Finance & Supply Chain (SCM)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied

Technical Support Engineer

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree or higher in Civil or Structural
 • 4 years’ experience in structural design
 • Initiative and quick learning

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SET SALES STRATEGY FOR EXPORT SALES
 • Degree Qualified, MBA will be an advantage
 • PREPARE SALES FORECAST PLAN

26-Jun-17

 

Applied

SENIOR RECRUITER (HR CONSULTANT)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s degree or higher.
 • At least 5 years of relevant work experience.
 • Photo-electronics or electronics

26-Jun-17

 

Applied
 • Min.3-5 years Import-Export,BOI
 • Experienced from multinational manufacturing
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

26-Jun-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Min.3 years Warehouse management
 • SAP and Good English
 • Apply: inthiraporn.k@manpower.th.com

26-Jun-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Oracle Supply Chain Consultant

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Strong Experience with Oracle EBS R12
 • 8+ years experience in IT analysis
 • Good command in English

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To join a market leader and pioneer in electrical
 • To join a company, which compensation and benefits
 • To utilize management skills as a leader

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Packaging Technical Officer

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Good English
 • Contract 5 months/renewable
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

26-Jun-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • สะดวกในการเดินทาง

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Automotive Engineering,Industry
 • Have knowledge of ISO/TS:16949, ISO9000
 • To improve production process

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sourcing Engineer

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • sourcing or buying skills
 • product pricing, contract negotiation
 • EMS, new product introduction

26-Jun-17

 

Applied

Operation Supervisor (Team Leader)

Parker Bridge Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Operation in Automotive
 • Automotive
 • 5 - 8 years in the MNC with people management

26-Jun-17

 

Applied

Production Supervisor (Nestle Navanakorn)

Nestle (Thai) Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • To supervise and control production operations
 • Bachelor's degree in Food Science or Food Engineer
 • At least 2-3 years experience in food manufacture

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ACCOUNTING SUPERVISOR

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting.
 • Male or female, aged over 30 years old.
 • Minimum experience of 2 years in the accounting

26-Jun-17

 

Applied
 • Able to travel both Bangkok to Pathumthani site
 • Manage the employment administration
 • Responsible for full HR responsibility (HRM & HRD)

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager (Based in Pathumthani)

Page Group Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • A Permanent Role in a Well-Established Company
 • Attractive Salary and Benefit Packages
 • An Opportunity to Join a Stable Market Leader

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied