• ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการ
 • หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • 5+ years working experience in secretarial service
 • Fluent in written and spoken English
 • Frequent travel and able to travel in short notice

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male 25-35, Fluent in spoken and written English
 • Frequent travel and able to travel in short notice
 • Medical & life insurance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Consultant
 • Plastic Surgery
 • Clinic

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Supply Chain Manager

Uawithya Machinery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Age 35-38, with minimum 10 years experiences
 • Bachelor or higher in Supply Chain Management
 • Good management skill & technique

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Controller

Uawithya Machinery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai, age 38 – 42 years
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • At least 7 years overall accounting & finance exp

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR & Accounting Officer

PHOENIXICT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานเจรจาต่อรอง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Engineering/Business
 • 5 -10 years working experience in Demand
 • Directs and manages S&OP process to get realistic

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR & Admin Manager

Uawithya Machinery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 8-10 years’ of experience in a HR area
 • Experience in HR Processes, Practices and Policies
 • Strong commercial mind-set / business acumen

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age: 27-32 years old
 • 5 years experience in s'parts purchasing
 • 5 years exp of using PO Module of Oracle or SAP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • fluent in both English and Thai language skills
 • 3 years experience of C&B Manager roles
 • in-depth knowledge of complex/details C&B program

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Administrative Assistant

bioMerieux (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Good working location
 • Attractive employee benefits
 • Good working environment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Office Administration and HR Function
 • Stock Control and Warehouse
 • Supporting Sales Team

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant (AP)

CUEL Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Degree in Accounting
 • Knowledge of Taxation is preferred
 • Good in English writing and speaking

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Android or iOS
 • Cutting Edge Technology
 • Fun and Flexible working environment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age not over 30 years old
 • min 4 year Exp. in Secretary, listed company
 • good command in English (Toeic 700)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • sale representative
 • service mind and good relation
 • intelligence

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

TWENTY-FOUR CON&SUPPLY COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • เข้าใจงานบัญชี
 • ตรงต่อเวลา
 • ขยัน มีปฏิภาณไหวพริบ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work with Japan’s leading IT
 • This company is in a big Corporation
 • Opportunity to promote to manager level

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to work in company Tokyo Stock Exchange
 • Opportunity to work in Japanese well-known
 • Opportunity to grow with the company

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Web Master

Independent Wine & Spirit (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Marketing POS for spirit Thailand
 • IWS Catalogue Technical sheet for spirit
 • Marketing POS for HORECA Bangkok

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing POS for spirit Thailand
 • IWS Catalogue Technical sheet for spirit
 • Marketing POS for HORECA Bangkok

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or diploma in Engineering
 • Experience in beverage production machineries
 • Attractive salary for the right applicant

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or related field
 • Minimum 1 Year experience in Purchasing, Procureme
 • This position is employed as a contract staff

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Executive

Minor Hotel Group

กรุงเทพมหานคร

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Temporary Staff - Marketing Coordinator

Dumex Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree especially in Marketing
 • 0 -1 year of working experience in trade marketing
 • Proficient in MS Excel and Powerpoint Software

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Reservation Sales Agent

Minor Hotel Group

กรุงเทพมหานคร

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 yrs to manage project software develop
 • Experience in manage software development teams
 • Experience in developing B2B e-Commerce system

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

After-Sales Manager

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in automotive After-sales (AS)
 • Conduct Dealer visit
 • Solid knowledge in workshop and parts processes

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage daily sales and support function
 • Familiar in Chemical products – ophthalmic lenses
 • Excellent interpersonal and communication skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ADMINISTRATOR

Draycir Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 1 years of experience in administrative
 • Good English communication skills are essential
 • Computerised skills - Microsoft office

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน

Applied
 • presentation skill, Selling Skill, can do attitude
 • Pharmaceutical or Science background
 • teamwork, negotiation, business mindset,

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age not over 25 years old
 • Degree in Computer, IT, and related
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied

HRBP

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HRBP - Senior Level
 • Strategic and hands on
 • 15 years of experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างยนต์, ช่างกล)
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Development
 • Automation control
 • Automotive industry

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สร้างยอดขาย
 • บริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยภายในร้านทั้งหมด
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการยอดขาย
 • บริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยภายในร้านทั้งหมด
 • ควบคุม Inventory

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior IT Support / IT Support

Kacha Brothers Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีความรู้เรื่อง Network ,CCTV และระบบโทรศัพท์
 • Setup ระบบ Network, ระบบ Lan
 • ซ่อมคอมพิวเตอร์หรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สร้างยอดขาย
 • บริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยภายในร้านทั้งหมด
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารยอดขาย การบริการ และ Product ของสาขา
 • ควบคุมและดูแลการการทำงานของพนักงาน
 • จัดตารางการทำงานพนักงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์, ช่างกล หรืออื่น ๆ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความอดทนสูง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างยนต์, ช่างกล)
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างยนต์, ช่างกล)
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เตรียมวัถุดิบ
 • จัดทำอาหารตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง
 • ดูแลความสะอาดภายในครัว

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกอบอาหารญี่ปุ่น
 • ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 32
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตกแต่งไอศกรีม ตาม Order ลูกค้า
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Area Manager

Kacha Brothers Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • สายงานขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ
 • ฝึกอบรมพนักงานให้ได้ตามมาตรฐาน QSC
 • มีประสบการณ์ในสายงาน F&B

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 18 - 35
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ, เขียนแบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied