• เสนอขายสินค้าให้ลูกค้าและเก็บบัญชี ดูแลร้านค้า
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 • มีรถเป็นของตนเอง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้าและเก็บบัญชี ดูแลร้านค้า
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 • มีรถเป็นของตนเอง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย
 • มีไหวพริบในการเจรจา แก้ไขปัญหางานได้ดี
 • ออกเยี่ยมลูกค้าที่ต่างจังหวัด

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทีมงานสอนงาน จนเป็นนักขายมืออาชีพ
 • รักษาผลประโยชน์ให้บริษัทฯ
 • มีรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sell high end hair care products in the Salon
 • Deliver sales targets
 • 3 years of experience in consumer, cosmetics, FMCG

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์
 • มีประสบการณ์ในการติดฟิล์ม
 • ปฏิบัติงานต่างจังหวัด -ประจำที่ต่างจังหวัด

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Achieve assigned monthly revenue targets
 • Support collection of receivables
 • 5 years experience in consumer, cosmetics, FMCG

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
 • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 yrs. exp in Project cordinator of Manufacturing
 • Expertsie in Automation, PLC, GD&T, Penumatic
 • Good command in English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sample Production Engineer
 • Manufacturing
 • Location : Ayutthaya

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or higher in Environmental Engineering
 • 8-10 years working experience in operation
 • Chemical factory experience is a plus

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Store execution
 • Share of shelf
 • Store relationship

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Food Science, Food technology, Biotechnology
 • Food Safety and Quality Management System
 • GMP, HACCP

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ทำงานที่ โรงงาน ราชบุรี
 • ปริญญาตรี วิศวะทุกสาขา หรือ วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 yrs. exp in QA/QC/CQE/QE for Manufacturing
 • 8D Reports, 5 whys, ISO19001/14001/TS16949
 • Good command in English

25-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female, aged 28+ with a Bachelor Degree
 • At least 2 years’ sales experience
 • Good English and Computer skills.

25-Jul-17

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายโครงการ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ควบคุม กำกับ ดูแล การก่อสร้างของงานโครงการ

25-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Process Engineer
 • Manufacturing
 • Location: Rojana FACTORY AYUTTHAYA

25-Jul-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย/หญิง
 • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Auto CAD อย่างชำนาญ

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Die Casting
 • PLC System
 • Maintenance

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA, QC, quality systems, non-conform product
 • Experience with whatever quality system
 • Excellent English - strong communication skills

24-Jul-17

 

Applied
 • Distributor of High Technology and Quality Product
 • Medical, Bio Science and Technology
 • Member of Schmidt Group of Companies

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
 • สามารถใช้โปรแกรมระบบสต็อก
 • มีความเป็นผู้นํา มีความกระตือรือร้นในการทํางาน

24-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
 • มีประสบการณ์สายงานจัดซื้อ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ การตัดสินใจ

24-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ , พืชสวน
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

24-Jul-17

 

Applied
 • Min. 5 yrs exp. in Communication & Instrument
 • Experience in Co-generation, Power Plant
 • DCS Designing exp. is a must

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี Logistics และการบริหาร
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานคลังสินค้า 5 ปี
 • ทำงานในระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 3 ปี

24-Jul-17

 

Applied
 • International F&B Brands across South East Asia
 • Fast Growing Organisation
 • Fun, Dynamic Working Environment

24-Jul-17

 

Applied
 • Diploma or higher in Electrical, Instrumentation
 • Experience in electrical or instrumentation
 • Good command of written English and Thai

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ working experience
 • experience for Skilled Technician/ Technician
 • Experience in trouble shooting & failure analysis

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or higher in Instrument or related field
 • 5 years of experience for Skilled Technician
 • 3 years for Technician on Automation maintenance

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

23-Jul-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

23-Jul-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
 • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

23-Jul-17

 

Applied
 • Experience in power plant in construction phrase
 • Able to work in Ratchaburi
 • Willing to work in contract job

23-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Jul-17

 

Applied
 • Having good background in Civil Engineering
 • Business Development, Civil Consultant
 • Good leadership skill, team development

22-Jul-17

 

Applied
 • วิศวกรเขียนแบบ / เครื่องกล / อุตสาหกรรม และ โยธา
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

22-Jul-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • to be part of the one of the biggest
 • to fully utilize your skills to support business
 • Other tasks as assigned by project manager

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to be part of the one of the biggest
 • Able to fully utilize your skills to support
 • Liaise with Supplier and Client to make final

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน
 • ดูแล ทำความสะอาดภายในคลีนิก
 • ประกันสังคม

22-Jul-17

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน
 • ดูแล ทำความสะอาดภายในคลีนิก
 • ประกันสังคม

22-Jul-17

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน
 • สวัสดิการ
 • เบี้ยขยัน

22-Jul-17

 

Applied
 • Bartender (ทำงานที่ประเทศสิงคโปร์) 2 ตำแหน่ง
 • มีความรู้ด้านการจัดเตรียมผสมเครื่องดื่่่มแอลกอฮอล์
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ได้

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่น้อยกว่า 45 ปี
 • วุฒิภาคบังคับขั้นต่ำ (ไม่จำเป็น)
 • ไม่มีปัญหาสุขภาพ ที่ขัดต่อการทำงาน

21-Jul-17

 

Applied