• เข้าประชุม จดบันทึก จดรายงานการประชุม
 • ปริญญาตรี ภาษาจีน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing Planning relationship manager
 • Mutual Fund products
 • Single license, Life license, Non Life license

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการเงิน รายรับ-รายจ่าย
 • ปริญญาตรีสาขาการเงินการบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เป็นงานช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็ก ช่างแอร์
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Expertise in AutoCAD and Revit, 3D etc.
 • A professional degree in Architecture or Interior
 • Creatively design the assigned products

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง (ไม่จำกัดอายุ)
 • มีความสามารถในการบริหารลูกค้าเดิมและพัฒนาหาลูกค้า
 • มีพาหนะส่วนตัว พร้อมใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง (ไม่จำกัดอายุ)
 • มีความสามารถในการบริหารลูกค้าเดิมและพัฒนาหาลูกค้า
 • มีพาหนะส่วนตัว พร้อมใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Engineering
 • Continuous Improvement program such as LEAN
 • Computer literacy and Good command in English.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Strong knowledge of accounting standards
 • Good command of English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years working experiences as an HR and Admin
 • Strong computer literacy in MS Office.
 • Good command both spoken and written English.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีการบัญชี
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีทักษะในการบริหารงาน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Strong English Skill
 • Customer Service Mindset

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • full stack lead software engineer developer
 • react ruby javascript
 • frontend backend team

20-Jan-17

มากกว่า THB90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาดออนไลน์
 • มีประสบการณ์ด้านการทำตลาดสินค้า ออนไลน์
 • ขับรถยนต์ได้

20-Jan-17

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษพอเข้าใจ
 • ทำอาหารได้
 • ขอคู่สามี ภรรยา อยู่กินในวิลล่า

20-Jan-17

 

Applied
 • education curriculum assessment lesson plan
 • ครู งานบริหารหลักสูตร การออกแบบสื่่อการเรียนการสอน
 • เชี่ยวชาญการสอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนไทย

20-Jan-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • ต้องมีบุคคลคํ้าประกัน
 • ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

20-Jan-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Management of Operations Team & Excursion Team
 • To ensure the smooth and efficient working
 • To ensure quality control of all service areas, mo

20-Jan-17

 

Applied
 • การศึกษาไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความชำนาญในการติดตั้งสติกเกอร์
 • มีความละเอียดรอบคอบ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาม.6, ปวช, ปวส.
 • สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
 • สามารถทำงานหลังพิมพ์ เช่น เคลือบ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาม.6, ปวช, ปวส.
 • สามารถใช้งานเครื่อง CNC Router
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสั่งงาน CNC

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญาตรี
 • มีความรู้ในเรื่อง Branding และการออกแบบ Packaging
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้จักเส้นทางในภูเก็ต
 • ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับผู้บริการ ผู้จัดการ จัดตารางการทำงาน
 • เพศหญิง 23-30 ปี จบปริญญาโท-เอก
 • สื่อสาร ภาษาต่างชาติได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ประสบการณ์ในด้านงานขายและการตลาด 1-2 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด ประชาสัมพันธ์

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Bachelor’s Degree in Fashion Design
 • 5-10 yrs. experience in Fashion Design

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Bachelors Degree in Textile and Clothing Field
 • Willing to Relocate to Phuket

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Bachelor’s Degree in Fashion Design
 • 5-10 yrs. experience in Fashion Design

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Answering phone calls (Thai/English)
 • Sending booking reservations to suppliers
 • Following booking confirmations

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To confirm all Excursion with Guide and Driver
 • To confirm all Excursion Booking
 • Booking confirmation with supplier by fax

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan and organize sales call schedule and travel
 • Provide customers with quotations
 • Having own car is a plus.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proven working experience as a training manager
 • Track record in designing and executing
 • Familiarity with traditional and modern training

20-Jan-17

 

Applied
 • ยกของ-จัดเรียงสินค้า/พนักงานหลังแคชเชียร์
 • เพศชาย ป.6 ขึ้นไป รักงานบริการ
 • สุขภาพแข็งแรง

20-Jan-17

 

Applied
 • ยกของ-จัดเรียงสินค้า/พนักงานหลังแคชเชียร์
 • เพศชาย ป.6 ขึ้นไป รักงานบริการ
 • สุขภาพแข็งแรง

20-Jan-17

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด

20-Jan-17

 

Applied
 • ขับเรือดูดในร่องแม่น้ำและร่องทะเล
 • เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ นครศรีธรรมราช ปัตตานี

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่จำกัด วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • ดูแลทำความสะอาดภายในอาคารให้เรียบร้อย
 • Overtime หรือทำงานเกินเวลา มี โอทีให้

20-Jan-17

 

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาสินค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพและเขียนแบบในระบบ 3D
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดสงขลา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย จบการศึกษาชั้น ปวส
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

20-Jan-17

 

Applied
 • Solid experience in training and recruitment
 • Ability to architect strategy with leadership
 • Excellent active listening, negotiation, writing

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience with offline methods of fundraising
 • Competitive Salary,development opportunities
 • Non profit organization, Fundraising methodologies

19-Jan-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Provide guest relation support at pool area
 • Control the migration of guest from others
 • Manage pool towel, sun bed inventory

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist management in hiring, training, scheduling
 • serve as a role model and first point of contact
 • Follow all company policies and procedures

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year experience in the recreation/health club
 • Assisting with Recreation Operations
 • Monitors quality, standards and meets the expectat

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in the housekeeping Manager.
 • Complies with policies on proper investigative
 • Communicates the importance of safety procedures

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in the F&B supervisor
 • Good command in English both speaking and writing
 • Flexible & ability to work under pressure

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied