• เสนอขายสินค้า อบรมสาธิตสินค้า นำเสนอโปรโมชั่น
 • เก็บเช็ควางบิล ติดตามการเก็บหนี้
 • เก็บข้อมูลลูกค้า สินค้า เพื่อวางแผนการขาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลเรื่องการจ่ายเงินของบริษัท
 • จัดทำบันทึกเกี่ยวกับรายจ่ายต่างๆ ให้เรียบร้อย
 • ติดต่อธนาคาร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ร้าน
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To develop and maintain the highest standard
 • To build and maintain a strong and efficient team
 • To conduct training on a regular basis

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Sales Executive
 • Achieve sales target with high commission!

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ทำความสะอาดห้องพักแขกในแต่ละวัน ทำความสะอาด lobby
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Reception

Sor Mor Ror Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BSc in Electrical, Mechanical or Production
 • Design and Development Automation machine
 • Excellent English written and spoken

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MSc or BSc in Mechatronic Engineering
 • Design and Development Automation machine
 • Process set up documentation

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Executive

EUROSIA TRAVEL CO.,LTD

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความมั่นใจ
 • รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงแรม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ไม่จำกัด
 • ดูแลด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Bartender

EUROSIA TRAVEL CO.,LTD

เชียงใหม่

 • ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการเตรียมบาร์
 • มีใจรักในงานบริการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงโรงแรมมาก่อน
 • บำรุงรักษาระบบต่างๆภายในอาคาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

General Technician

EUROSIA TRAVEL CO.,LTD

เชียงใหม่

 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงโรงแรมมาก่อน
 • บำรุงรักษาระบบต่างๆภายในอาคาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Housekeeper

EUROSIA TRAVEL CO.,LTD

เชียงใหม่

 • ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะของโรงแรม
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานโรงแรมมาก่อน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Room Attendant

EUROSIA TRAVEL CO.,LTD

เชียงใหม่

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ไม่จำกัด
 • ทำความสะอาดห้องพัก

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่วยจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ และ ด้านการเงิน
 • เพศ หญิง หรือ ชาย วุฒิ ปวช-ปวส ถึงป.ตรี
 • ช่วยแนะนำ นำเสนอขายแว่นสายตา เลนส์ ที่เกี่ยวข้อง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้า ประกอบแว่น ปรับดัด ฝนเลนส์
 • เพศ ชาย วุฒิ ม. 3
 • รายได้ตามตกลง ตามประสบการณ์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัท ฝึกสอนงานให้
 • มีประสบการณ์ช่างแว่นตาพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลบัญชีในส่วนงานตั้งเบิก

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลระบบของโฮสเทล

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้อนรับและดูแลลูกค้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Pre IPO , Chiangmai
 • Good English, western culture
 • Public, Listed Company, Investment Banking

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน HR มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามนุษย์ศาสตร์
 • สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พิมพ์เอกสารและติดต่อประสานงาน
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 22-26 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 8-year experience in manufacturing process
 • Strong leadership and good management skills
 • Able to work in Lamphun province

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2-year experience in project management
 • Good command of written and spoken English
 • Able to work in Lamphun province

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3 year experiences in project improvement
 • Fundamental knowledge in engineering management
 • Able to work in Lamphun provice

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Friendly, Hardworking, Working with foreigners
 • Good in English conversation and writing
 • Salary 12-15k

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรมบัญชี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้และความสามารถทางด้านการขาย การตลาด

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจียระไนเพชรตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18-35 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาเว็บแอพด้วยเฟรมเวิร์คใหม่ๆของ PHP
 • ความเข้าใจในหลักการ responsiveness อย่างแท้จริง
 • เข้าใจการทำงานของเว็บแอพ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Learn and update Instagram and Facebook
 • Assist with general social media site for Fashion
 • Ideal opportunity for student looking

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นางแบบ ถ่ายงาน เสื้อผ้า หรือ ชุดชั้นใน
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร
 • มีความรู้ด้าน บัญชี โปรแกรม Express

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขา อิเลคทรอนิกส์ หรือ ไฟฟ้ากำลัง
 • รับผิดชอบดูแลงานบริการระบบในอาคารสูง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเสร็จเร็วกว่า หรือภายในระยะเวลา

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ถึง 30 ปี
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CAM/CNC Engineer
 • Programing CNC and developing new CNC programs
 • Maintenance equipment of CNC and tooling

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Finance and Accounting Officer
 • Preparing vouchers (payment, receipt, journal, etc
 • VAT, Tax, Asset

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance and Reporting Manager
 • Financial Statements
 • accounting functions

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design Engineer
 • packaging development programs
 • bill of materials of packaging

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Budget work plan, manufacturing cost
 • 3 years supervisory experience in supply chain
 • Experience in Garment Manufacturing is perfect

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Waste Water
 • Water Treatement
 • Waste water Lab

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ระบบโปรแกรมเงินเดือน B-plus และ DCC

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied