Finance and Accounting Manager (Automotive Industry)

Fircroft (Thailand) Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Overall of Accounting and Finance
 • Over 12 years experience in field
 • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SALES EXECUTIVE / SALES ENGINEER (Base: Ubonratchathani)

Hilti (Thailand) Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Farn Manager / ผู้จัดการฝ่ายไร่

Banpong Sugar Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีทักษะการบริหารข้อมูลและการใช้เครื่องมือเกษตรกล
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร
 • บริหารทีมและเกษตรกรอย่างยั่งยืน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sugar Plant operation management
 • Communication Proficiency
 • Problem Solving/Analysis

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า,อุตสาหการ,เครื่องกล
 • ชาย อายุ : 25-30 ปี
 • วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการผลิต และวางแผนการจัดส่งสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
 • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุ30 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานเอกสารและธุรการทั่วไป งานจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล วางแผนการจัดการในไลน์การผลิต
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุ23-30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบการรับเข้า และจ่ายออกสินค้า
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การจัดการ, โลจิสติกส์
 • เช็คสต็อกสินค้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุ22-35 ปี
 • ระดับการศึกษาวท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
 • หญิง อายุ : 22-35 ปี
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related field.
 • At least 2 year experience in HDD manufacuring
 • New graduate

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านร้านค้าTraditional Trade 5ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft-Word, Microsoft-Excel ได้ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย-การตลาดไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มียานพาหนะส่วนตัวและมีใบขับขี่
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • บริการซ่อมอุปกรณ์ Cold Drink ในตลาด
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, อิเล็คฯ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เช็ค ตรวจสอบ ซ่อมแซม ยนต์เล็ก เช่น เครื่องสูบน้ำ
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงรถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • บันทึกลงประวัติงานซ่อม รถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ASSISTANT ACCOUNTING MANAGER (MANUFACTURING)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Degree, Major in Accounting or Finance.
 • 3 years of experience in Manufacturing.
 • Experience in an Audit Company

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS officeและ Internet ได้ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 5 years up in Manufacturing Production Management
 • Knowledge of Quality Management System

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Recognized as one of the best employers
 • Great location, people and work culture
 • Great career development opportunity

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SALES EXECUTIVE / SALES ENGINEER (Base: Nakhon-Ratchasima)

Hilti (Thailand) Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
 • รักงานขาย , มีความรับผิดชอบ , สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์งานขายพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,500-12,000 บาท

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความขยัน และรับผิดชอบสูง
 • Job Location : นครราชสีมา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 38 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับสายงานอย่างน้อย 1 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 38 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี
 • มีทักษะด้านเครื่องจักร

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Must have prior experience
 • Multitasking skills
 • Basic English speaking skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prior experience in sales
 • Communications skills
 • Knowledge on property and real estate

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ด่วนมาก)

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 7-11 (สาขา อ.คูเมือง)

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานบัญชีเช่าซื้อ

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Audit / พนักงานบัญชีตรวจสอบ

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีทัศนคติดีสามารถหยืดหยุ่นเวลาทำงานได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Executive (ด่วนมาก)

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 25-45 ปี
 • มีใจรักในสายงานที่ปฎิบัติ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Pasty Chef

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 25-45 ปี
 • มีใจรักในสายงานที่ปฎิบัติ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ช่างซ่อมรถจักยานยนต์ (ประจำWing Center และ Big wing)

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Supervisor / หัวหน้าบัญชี

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • มีทัศนคติดีสามารถหยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • ทำงานในสภาวะกดดันได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Resort Manager

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย,หญิง อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงายที่ปฎิบัติ 1-2 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Executive Chef

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

House Keeper / แม่บ้าน

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • บุคลิกดี อายุ 25-45 ปี
 • เพศ หญิง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Front office Manager

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong background in maintenance
 • Having leadership and human relation skill
 • Fluent in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BOI Experience
 • Manufacturing/ Assembly Company Experience
 • 5 years work experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied