• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีโบนัสประจำปี
 • เป็นงานเฉพาะทาง (ออกแบบและก่อสร้างสนามกอล์ฟ)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ORACLE EBS technical development
 • PL/SQL, SQL
 • ORACLE Supply Chain Management systems

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • C#, VB, .NET, JavaScript API and SQL
 • Software Development
 • MES , Oracle, ERP

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อายุ 30-40 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ ใจกว้าง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 22-28 years old
 • Fresh graduated welcome
 • 0-2 years experience of Sales

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Physical, Chemical, Engineer or Science
 • 2+ years experience in sale or lab
 • Own car with driving license.Able to travel upcnt

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of working in HRM in Manufacturing
 • Good Communication in English
 • Experience ER, HRM, Union negotiation.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of plant manufacturing and process expert
 • Good Communication in English
 • Proven problem solving skills.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of working in maintenance and engineering
 • Good Communication in English
 • Good skills of project management

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • วางแผนการทำงานเป็นทีมได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปวช, ปวส, ปริญญาตรี โยธา, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of working in project management.
 • Good Communication in English
 • Good skills of project management

26-May-17

 

Applied
 • 10 years of working in Purchasing in manufacturing
 • Good Communication in English
 • Strong project management skills.

26-May-17

 

Applied
 • 8-10 years in experience in Warehouse management
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

26-May-17

 

Applied
 • 0 - 5 years experience in position
 • IT Development
 • Bachelor's Degree or higher in Computer

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

26-May-17

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

26-May-17

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

26-May-17

 

Applied
 • Male / Female, aged 23 - 28
 • 1- 5 years experience in manufacturing companies
 • 5S implementation, involvement & understanding

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Industrial Engineer
 • 3 years’ experience in process improvement
 • Proactive and dynamic approach in challenging

26-May-17

 

Applied
 • 10-15 years working experience
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • Male/Female, Thai Nationality, 42-46 years old

26-May-17

 

Applied

Training Manager (Hua-Hin)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • Experience in Training and Development area
 • Create and implement Training course
 • Fair command of English

26-May-17

 

Applied
 • Experience in HRIS / Compensation & Benefit
 • Knowledge in fringe benefits / SSO / payroll
 • Good command of English

26-May-17

 

Applied
 • At least 2 years directly
 • Excellent presentation and proactive communication
 • Excellent English communication skills

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree Majoring in Mechanical
 • Experience PLC, HMI, Technical/Electrical Drawing
 • Strong verbal and written communication in English

26-May-17

 

Applied
 • Male, Age between 25 - 35 years old.
 • Good attitude and can work under pressure.
 • Can work in Ayutthaya province.

26-May-17

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์
 • อายุ 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Facilities installed system maintenance
 • Automatic controller system.
 • Chiller / HVAC system.

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม ดูแล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 • ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยกับพนักงาน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s any filed Male/Female
 • Computer Program
 • Good command in speaking & writing English

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensuring that requests are processed for procuring
 • Obtaining approval strategic sourcing organization
 • Establishing procedures to select local suppliers

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in any fields
 • experience in a customer services role
 • High level of patience and tolerance

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Burmese Interpreter
 • Thai National
 • Rojana Industrial Park

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, aged 38 – 43 years old.
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • At least 3 years of experience

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for the development and execution
 • Gather customers’ requirement and update
 • Analyst sales & marketing data to determine sales

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Field Service Specialist (Based in Bangkok)

QIAGEN (Thailand) Limited

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Provide technical/application support to customers
 • 2-5 years experience in Applications/Tech Support
 • European MNC, Career development opportunities

26-May-17

 

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

26-May-17

 

Applied
 • Review forecast and monitor forecast accuracy
 • This would require deep analysis of data
 • Drive automation through development of tools

26-May-17

 

Applied
 • Managing & leading QA department
 • Responsible, negotiation skill work under pressure
 • Familiar with quality assurance process

26-May-17

 

Applied
 • Perform both compensation and benefits activities
 • Prepare and Process monthly payroll
 • Monitor and Update staff information

26-May-17

 

Applied

Sales Admin (Supervisor )

Nidec Shibaura Electronics (Thailand) Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานการขาย 3-5 ปี

26-May-17

 

Applied

Technician ( Die Maintenance )

Nidec Shibaura Electronics (Thailand) Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ชาย 22 - 28 ปี (ต้องเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด แล้ว)
 • ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการซ่อมบำรุง MOLD และ DIE

26-May-17

 

Applied

BOI Manager

Nidec Shibaura Electronics (Thailand) Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง/ชาย วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป อายุ 30-40ปี
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีประสบการณ์ทำงานในส่วนของ BOI Import&Export

26-May-17

 

Applied