• ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Being responsible for accounting AP/AR.
 • Preparing invoices and receipts
 • Preparing monthly account reconciliations.

26 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or Higher in Law
 • Lawyer license.
 • Able to work independently under pressure

51 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Reservation Officer

Chiva-Som International Health Resorts Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • Process room reservations
 • Process cancellations, revisions, information
 • Operate the resort’s reservation system

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years in a relevant position involving inventory
 • Developing the service delivery model
 • Degree in Mechanical, Electrical or Electronics

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering in Electrical
 • Knowledge and understanding Computer Programming
 • Able to communicate in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา เครื่องกล, เคมี, ไฟฟ้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office, Auto Cad
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการงานซ่อม บำรุงเครื่องจักร
 • ปริญาตรี ขึ้นไป (วศ.บ) วิศกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 - 6 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 25
 • ปวช. - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • วางแผน วิเคราะห์ ประมวลผลธุรกิจขององค์กร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง PM-BM

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with fusing machine “OSHIMA 1600L”
 • Experience for Bonding garment more than 2 years.
 • Experience with “SINY” bonding machine.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นตามกรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduation minimum Bachelor of Industrial Engineer
 • Experience in controlling the development
 • Can communication in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Textile/ Garment
 • Good experience in Quality & Production garment
 • Good English writing & speaking

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงาน Precast หรือโรงงานหล่อ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safet
 • 5 - 7 years’ experience in Safety System for man
 • Possesses knowledge basis manage on ISO 9000

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality Male / Female, age 24 - 30 year
 • Bachelor Degree in any related field.
 • 0 - 5 years’ experience in Purchasing from manuf

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountability Manager
 • Food Manufacturing
 • Saraburi

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • วางแผนงานด้านการขายที่ดีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด, การขาย
 • สร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเพิ่มช่องทางขาย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electrical Engineering , Mechanical Engineering
 • Utility and facility system
 • Standards for Managing Energy

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างอุตสาหกรรม
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ปวส. ปริญาตรี ทุกสาขา
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ถ้ามี)
 • ผ่านงานระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • Degree qualified in engineering
 • Experience in integration of Automatic Test
 • 4 years within a Electronics manufacturing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมอุปกรณ์รถยนต์
 • เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
 • ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานธุรการ ด้านฝ่ายบุคคล
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี ไม่ระบุสาขา

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
 • งานด้านแม่พิมพ์ ควบคุมเครืองจักร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการทำงานให้ทางองค์กรเขียนแบบ ถอดแบบงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ปัญชีเจ้าหนี้ / ต้นทุน 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP
 • ปฏิบัติงานที่นิคมฯ หนองแค สระบุรี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เช็คบิลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • รักงานบริการ มีความซื่อสัตย์
 • มีประสบการณ์ร้านอาหารญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณา

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai / Good English / Degree in any fields
 • Knowledge of Inco-terms (FOB, Ex-work, CIP, CIF)
 • Able to work in Saraburi / Energetic Person

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical, Electrical
 • Experience working in the HDD, electronics
 • Familiarity with LEAN principles

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Experience Gas turbine LM6000 and power plant
 • Good in English Language and Computer literacy

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher of Rubber Technology
 • 0 - 2 year(s) experience in related field
 • New graduates are also welcome

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied