• ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว เดินทางในภาคตะวันตกได้

27 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • degree or Master’s degree in Chemistry
 • 3 years experience in related field
 • Thai Nationality, Male / Female 25 years old up

27 นาทีที่แล้ว

 

Applied

QA Chemical Supervisor

Malee Group Public Company Limited.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี
 • ความรู้และทักษะ ในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ความรู้และสามารถใช้เครื่อง/ระบบ HPLC ได้

27 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

28 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Graphic & Web Designer

Aesthetic Plus Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เพศหญิงเท่านั้น อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

28 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • มีที่พักใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • จบปริญญาตรี ด้านบัญชี เท่านั้น
 • ที่พักใกล้บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

28 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานใน แผนกบรรจุ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช.
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี

28 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย, อายุ: 22 ปีขึ้นไป
 • จัดเตรียมทรัพยากรและเครื่องมือให้เหมาะสม
 • จัดให้มีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม

29 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26-30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านอาหารเครื่องดื่่ม 5 - 10 ปี

29 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male Age 40 years. or over
 • 10 years working experience
 • ควบคุมดูแล วิเคราะห์และตรวจสอบงานด้าน Motor,Gen.

29 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be active to learn something new.
 • X-Ray operator - with experience in Fischer X-Ray.
 • BA - Chemistry , Statistic , Industrial Engineer.

29 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HRD MANAGER

Food Village Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เพศชาย/หญิง, อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน HRD ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 • สามารถวิเคราะห์และวางแผนงาน และจัดทำหลักสูตรได้

30 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Revit Modeler/Family, Arch, MEP
 • 3D Renderer, Mental Ray, Iray
 • Draft Man, Construction, Interior, Shop, Display

31 นาทีที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท + คอมมิสชั่น
 • ต้องการโอกาสในความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการขาย 3 - 5 ปี

31 นาทีที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Creating and launching a series of new products
 • Working with colleagues and clients
 • Introducing new technical innovations

31 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum Bachelor Degree
 • At least 10 years
 • Good bonus

32 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Regulatory Supervisor/-

General Beverage Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • 1-3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้Food additive, Food label regulation
 • ข้อกำหนดมาตรฐานฮาลาล

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าทางบริษัท
 • สามารถทำงานเข้า-ออก เวลาห้างได้
 • ปวช - ปริญญาตรี

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in motorcycle factory
 • Management position
 • Experience in bicycle factory

33 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2-4 years experience in purchasing
 • Good command of English
 • Proficient in computer programs.

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied

QC Manager

HERITAGE SNACKS & FOOD CO.,LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • 5 years of relevant Food Safety and Quality
 • experience in food manufacturing
 • Thai citizen only , Age 30 – 40

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Food Science, Biotechnology
 • Knowledge and awareness of Food Safety
 • Responds to daily customer requests

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied

LABORATORY MANAGER

HERITAGE SNACKS & FOOD CO.,LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • 10 years experience in an accredited laboratory
 • Degree in Microbiological, Food Science, Food Tech
 • experience in the Pathology Laboratories

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Production Manager

HERITAGE SNACKS & FOOD CO.,LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Bachelor's degree in IE , Food Eng
 • Experience working in FOOD manufacturing
 • PLANNING experience , production planning

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied

HR Payroll Officer (At Pangplad) Urgent

Dutch Mill Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • experience in payroll
 • Female ,Male age 23-35 years old.
 • Computer literate especially MS Excel and MS Word

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดีมาก

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Process engineer

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Process Engineer
 • Plastics processing
 • Data and key improvement of SHE, Quality, Process

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
 • บุคลิกภาพดี , มีทักษะการสื่อสารดี
 • ทำงาน6วัน/สัปดาห์ หมุนเวียนวันหยุด

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ร่วมจัดทำแผนเตรียมการผลิตยา
 • ควบคุมดูแลการผลิตยา ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
 • ตรวจสอบ และ จัดทำเอกสารทางด้าน GMP

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง
 • ควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่อุปกรณ์ภายในฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ประสานงานฝ่ายจัดซื้อในการจัดหาอะไหล่อุปกรณ์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนยา
 • ติดต่อประสานงานกับกรมอาหารและยา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เภสัชกรรม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for Data Quality , Validations
 • Good knowledge in SAP is most advantage
 • Minimum 3 year of experience in data management

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน
 • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุง รักษาเครื่องจักร
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์เอกสารในแผนกจัดซื้อ
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุ 25 - 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบอนุญาตขับขี่

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านงานเหล็ก

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแล ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของพนักงาน
 • จัดทำแผน โครงการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย
 • กำกับดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only ,age 30-35 years old.
 • Bachelor degree graduate or higher
 • Good communication in English and Marketing

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager (Salaya )

--

ปริมณฑล-นครปฐม

 • GL AP AR
 • Cost Account Management
 • Industrial Account

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AP /AR /GL
 • cost accounting management
 • Tax

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธนาคารสาขาที่ประจำ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
 • มีใบขับขี่และยานพาหนะส่วนบุคคล

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • เพศหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในตำแหน่ง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลการขายของคู่แข่ง
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏต่อลูกตามที่บริษัทกำหนด
 • วางกลยุทธ์และแผนการขาย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Supervisor

Universal Food Public Company Limited

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เพศชาย / ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ พืชสวน
 • ขับรถยนต์และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PRODUCT DEVELOPMENT COORDINATOR

Salamander Jewelry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Bachelor degree in any field
 • Working experience in Planning/Coordinating
 • -

20-Feb-17

 

Applied

NEW ITEM MANAGER

Salamander Jewelry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เคยบริหารงานด้านการดูแลควบคุมการผลิตจิวเวอรี่มา
 • มีประสบการณ์ในสายงานจิวเวอรี่อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Jewelry Fields or Other
 • Age 30 years up or have experience 3 years up
 • experience of Silver/Gold/Platinum Jewelry

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

20-Feb-17

 

Applied