• เป็นพิธีกร ทำรายการ online ออกนอกสถานที่
 • ออกสัมภาษณ์ได้
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Data Scientist
 • Data Structure, Predictive Modeling, SAS
 • Exciting Projects + Great Salary

15 นาทีที่แล้ว

มากกว่า THB90k /เดือน

Applied
 • sales supervisor
 • Business development
 • chinese speaking

15 นาทีที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales Engineer

Berli Jucker Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Mechanical, Electrical, Electronics or relate
 • sales

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Printing and Packaging
 • Technical Sales Representative
 • Sales & Marketing

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good presentation skill
 • Ability to work in team
 • Open-minded

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำใบสั่งซื้อ(P/O) และส่งแฟกซ์ให้บริษัท/ร้านค้า
 • เปรียบเทียบและต่อรองราคา ตามรายการความต้องการ
 • บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Management in Global Healthcare Company
 • Marketing and Sales Expert
 • Great Remuneration and Benefits

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบ AutoCAD งานก่อสร้าง โครงสร้าง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Property Administration 1 Position

Company Vauban Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Highlty attractive beneftis
 • Good command of computer, and social media
 • Experience with photo edition

15 นาทีที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องจักร
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ออกแบบและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • จัดสรรค์งบประมาณก่อสร้างของโครงการ
 • ติดตาม และรายงานความคืบหน้าโครงการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายการเสนอกรรมการ
 • ประมาณราคางานก่อสร้างโครงการ
 • จัดทำงานเพิ่มโครงการ

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • age not over 30 years
 • Bachelor ‘s degree in Accounting .
 • Experience in Accounting related job .

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanical Buyer

Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Response for all purchasing activities
 • 3-5 years for Experience s in Procurement
 • Arrange the Vendor meeting, Technical

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance
 • 1-3 years of experience in Trade Finance
 • Banking experience will be an advantage

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance, Accounting or a related field
 • At least 10 years of experience
 • Good command of written and spoken English.

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PR Manager (E-Commerce)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Thai, age not over 42 is prefer
 • Exp in Marketing / PR for e-commerce biz
 • Good English, active, hands-on

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Operation Manager

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Thai, age 38-45 is prefer
 • Exp in after sales services for home appliance
 • Good English, hands-on

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • penetrate & expand the markets in China, Taiwan,
 • able to travel up to 70% of the time, goal getter
 • fluent in English & Mandarin, & result delivered

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Operations
 • E-commerce
 • Startup

15 นาทีที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied

Recruit for many positions

4P Alliance Manpower Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Recruit for many positions
 • Degree in related field
 • Good command of written and spoken English

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in business or related
 • 5-7 years experience in Free Zone operation
 • Good knowledge in free zone

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales and Marketing Division Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Housing & Building
 • Sales & Marketing
 • Flat glass

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Application Engineer

Advantest (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ATE system application engineer
 • Support test system in semiconductor manufacturing
 • Bachelor degree in electronic, electrical engineer

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration or related field
 • Fluent in written and oral English
 • Have experience in automotive business

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Software Tester,Automated Testing,QA
 • Software Quality Assurance,Software Test Engineer
 • Information Technology,Computer Science

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. in IB, Corp.Fin. or Financial Advisory
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 3 - 5 yrs exp. in Audit or Accounting
 • Degrees in Accounting, Finance or Investment
 • Excellent English communication skills

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 4 - 7 yrs exp. in Operational/Strategic Consulting
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male,Female ages 23-40 years.
 • Degree or higher in Business Administration
 • Good command of spoken and written English

15 นาทีที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied

Mobile Developer (Android)

PHOENIXICT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in developing iOS or Android Apps
 • Bachelor degree in IT or other related fields
 • Excellent written/spoken in English/Thai

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Computer Engineer or Related field
 • 5 yrs’ work experience in IT infrastructure
 • Infrastructure, SAP, FMCG

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AP Accountant

John Bean Technologies (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good command of English
 • AP and Tax

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Generalist

G ADVENTURES ASIA CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Working for a global travel company
 • Amazing benefits
 • Work autonomously and make the role yours

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Newly created opportunity due to growth
 • Responsible for an expanding region
 • Amazing travel perks

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 2-5 years working experience
 • Fluent in English, both Oral and Written
 • You love sports!

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experience-Online Digital in Property
 • Create and update company website, Facebook
 • Develop graphics and layouts for product

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Inspection Coordinator

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Developing an Inspection Assignment Package
 • Experience in Quality control function
 • Experience in steel fabrication business

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Logistics Coordinator

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in Import/export, BOI Privileges
 • Strong knowledge in privileges, import-export
 • Good command of written and spoken English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Test design, Implementation, and execution
 • 0 - 10 years exp. in software QA and testing
 • Basic microcontroller knowledge

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for Sales in CLMV Market
 • Plan and accomplish the sales target
 • Enthusiasm in meeting new people

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sourcing,buying of merchandises with the most cost
 • Strong market intelligence for the line of product
 • Knowledgeable in import and export of goods.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR, talent management
 • Recruitment
 • Learning & Development

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Technical Solutions (Dynamics AX)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Provide architectural guidance to project team
 • Explain technical issues and IT solution
 • good knowledge of written & spoken English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied