• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old.
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Minimum 2 years’ experience of Sales or Specialist

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Experiences within sales functions
 • Have own car and ability to work in upcountry

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Sales Executive (Bangkok based)

iprice group Sdn Bhd

กรุงเทพมหานคร

 • 2-3 years of work experience
 • High proficiency in English and in Thai
 • Self-driven personality

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor / Master degree in Marketing, BA ,related
 • 5-10+ years of Sales for Consumer Electronics
 • Experience in governing bidding process

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment,HR,Human Resource,Talent Acquisition
 • Recruiter,HR Officer,HR Consultant
 • Recruitment Consultant,HR Business Partner

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Trade Marketing Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Develop yearly channel marketing plan
 • Implement trade marketing plan
 • Six years experience in hypermarket

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Brand Manager (Agriculture Sector)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Brand Manager
 • Marketing Manager
 • Brand Managing

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • จัดทำเอกสารงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 • จัดทำเอกสารงานธุรการโรงเรียนนอกระบบ
 • มีประสบการณ์ทำงานในการจัดทำเอกสารการศึกษา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • FinTech
 • PHP Developer
 • Front End Back End

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree
 • more than 3years experience
 • HR manager

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Software, FinTech, AI Lab are our expertise!
 • Modern software development with new Agile process
 • Near BTS/MRT. Very good and fair salary!

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Software, FinTech, AI Lab are our expertise!
 • Modern software development with new Agile process
 • Near BTS/MRT. Very good and fair salary!

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Analyze daily financial filter hits
 • Identify potential problem account
 • Help tracking monitoring action plan

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Focus primarily on marketing and sales function
 • Maintained and improved profitable long term relat
 • Develop marketing strategy / account plan

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Drive revenue on Trade, Cash, and Supply Chain
 • Boost up trade assets and volume as targeted
 • Identify and qualify business opportunities

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Gather and write business requirement
 • Explain business requirement to SCB-IT
 • Perform System Integration & User Acceptance Test

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Development of processes based on business
 • Design monitoring and tracking mechanism
 • Measure the execution of controls

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Originate new sales via transaction banking
 • Provide total solutions to Corporate/SME clients
 • Cover relationship team to sell standard TB

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop new business solution and/or new product
 • Design end to end process for new product
 • Solve related internal obstacle

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Investigate on incidents and proactively gather th
 • Take the lead role to perform root cause analysis
 • Provide sound conclusion and summary of fact

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintain enterprise-level fraud risk policy
 • Conduct fraud risk assessments on new product
 • Present of fraud risks, control concerns

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • cyber security, technology risk management
 • Conduct fraud risk assessments
 • Facilitate the risk assessment process

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage, supervise and organize – Corporate Brand
 • Responsible for Internal Operation & Processing
 • Branding Management

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Internal communication strategy
 • Organizational initiatives and projects
 • Create good stories to build up people’s morale

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exhibiting strong project management
 • Conduct current state assessments
 • Identify a realistic and executable strategy focus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sap B1 Programmer

Asian Technology Solutions Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree
 • more than 2years experience
 • sap b1 programmer

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Conduct the in-depth industry study & analysis
 • Develop in-depth understanding and assessment
 • End-to-end ownership and supervise credit approval

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control after approval execution in compliance
 • Services for a designated portfolio
 • Identify business opportunities or concerns

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Perform portfolio deep-dive in difference perspect
 • Leverage analytical framework and portfolio insigh
 • Identify patterns, trends in complicated data/info

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent JavaScript skills.
 • Experience with JavaScript, HTML, CSS.
 • Good command of spoken and written in English.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนและดำเนินการสรรหา คัดเลือก Supplier
 • ควบคุมการสั่งซื้อ ติดตามส่งมอบสินค้า
 • จัดซื้ออาคารวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Risk Modeling

Siam Commercial Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Risk Scoring Models
 • AIRB Basel II Segmentation Models
 • Pillar 2 Analysis - Stress Test, Economic Capital

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Performance credit analyst
 • Conduct the in-depth industry study & analysis
 • Evaluate and identify risks and mitigations

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ถอดแบบ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • สามารถทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบและเคลียร์แบบก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบ AutoCAD งานก่อสร้าง โครงสร้าง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกรายการทางบัญชี ลงโปรแกรมบัญชี
 • พิมพ์งานเอกสารทั่วไป
 • ได้ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการบัญชี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดสรรค์งบประมาณก่อสร้างของโครงการ
 • ติดตาม และรายงานความคืบหน้าโครงการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-3 ปี
 • วิศวกรสนาม ควบคุมงานที่ไซท์งาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายการเสนอกรรมการ
 • ประมาณราคางานก่อสร้างโครงการ
 • จัดทำงานเพิ่มโครงการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาด้าน ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Human Resource Manager Job
 • Fashion Brand & Luxury Industry
 • Bangkok - Thailand

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 20 - 33 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 18 - 34 ปี
 • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำใบสั่งซื้อ(P/O) และส่งแฟกซ์ให้บริษัท/ร้านค้า
 • เปรียบเทียบและต่อรองราคา ตามรายการความต้องการ
 • บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Execlutive กทม.

STUDENT CARE CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • นำเสนอขาย software solution ที่ให้บริการ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ประสานงานหลังการขาย
 • วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์ในการขาย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied