• Female, age between 22-37 years old
 • Bachelor or higher of Arts, Law or related field
 • Fluent in English (TOEIC score 800 up)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานต้อนรับ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี, การศึกษาระดับ ปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage plan for the product spec. optimization
 • Launch the mass production line
 • Evaluate products with new materials & technology

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electrical Engineering Manager

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 36 – 50ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จำนวนไม่ต่ากว่า 5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

COUNTRY SALES SPECIALIST

PRTR Executive Recruitment

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, over 30 years old
 • 5 years of experience in Sales
 • Mechanical Engineering is preferred

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female /Male , Thai Nationality
 • Age 25 – 37 Years Old
 • 2 years working experience in Accounting

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BE degree in Automation or Mechatronic Engineering
 • 1-2 years working experience
 • Excellent communication skills

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences in HROD, HRD, and Training
 • Knowledge of creative training techniques.
 • Create relevant training and development programs.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 26-40 ปี
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 26-40 ปี
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดวางระบบสารสนเทศขององค์กร
 • ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบ Network
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีทักษะในการสื่อสาร

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย (จป.สายตรง)
 • ประสบการณ์ทำงาน : 0-5 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบ (Autocad)
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้
 • มีประสบการณ์จากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงานติดตั้งระบบปรับอากาศ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เชื่อมท่อเหล็ก และงานโครงสร้าง
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงาน คีย์ข้อมูล เรียนรู้งานจัดซื้อ
 • นักศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • เพศชาย / หญิง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลควบคุมระบบ ของบริษัท supportแผนกต่างๆ
 • นักศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • เพศชาย / หญิง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • อาศัยอยู่จังหวัดปทุมธานี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อาศัยอยู่จังหวัดปทุมธานี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีสวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality engineer, customer side, mobile, molding
 • Report to QE Manager, dotted line to QE Director
 • Mechanical and Electrical Engineering graduated

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Factory Manager
 • มีสวัสดีการทั่วไป ประกันสังคม
 • รายได้ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in IT
 • 1-2 years experience in online marketing
 • Energetic to learn a new technology

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develops and Follow up a business plan
 • Follow up the marketing plans as needed.
 • Export knowledge is a must

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experiences in employee relations
 • Coordinate with Welfare committee
 • Develop and conduct employee survey

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Director

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • HR Training, Director
 • Human Resource Development
 • Human Resource Management

19 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied

Sales Engineer/วิศวกรการขาย

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • sales targets
 • coordinating sales projects
 • Analyzing costs and sales

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied

พนักงานขับรถ

MUNGMAI CHROMIUM CO., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ขับรถส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆ
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำ RO
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำเอกสารวางบิล-รับเช็ค
 • สรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดซื้อสินค้าทุกประเภท

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและความปลอดภัย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PC

MUNGMAI CHROMIUM CO., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • หากมีประสบการณ์ด้านเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Document Control /ISO system

MUNGMAI CHROMIUM CO., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ (ISO/TS16949
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ABAP Development

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ABAP Development
 • SAP
 • PP, MM

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Traffic Manager

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Import and export
 • certified logistics and purchasing
 • distribution knowledge

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • world's number one tire and rubber Group Company
 • An opportunity to utilize Accounting knowledge
 • An opportunity to get career advancement

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male/Female 23-35 years old
 • Sales or sales engineer experience in Manufacturer
 • Knowledge about Mechanical, Electrical

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied

Programmer

Fabrinet Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Software Developer
 • Programmer
 • Application Developer

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SMT Process Engineer

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Experience in an EMS Company, SMT Process Engineer
 • Stong foundation in process control measures
 • Experience in stencil design, Solder paste

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze and Design and Develop Software
 • Able to write .NET ( C#.Net ) or JAVA, Java script
 • Running Unit Test cases,generate Unit Test Report

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, at 30 to 35
 • Degree in Mechanical, Electrical,Electromechanical
 • Experience Switchboard/Switchgear over 8 years

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer/วิศวกรออกแบบ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Design
 • Air conditioner
 • Electrical Engineer

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female 25-35 years old
 • degree in Electronic/Electrical Engineering
 • 1-5 years in QE / SQE or QA/QC function

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai nationality, Male or Female
 • Age between 30 - 40 years old
 • degree or higher in Electrical of Engineering

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Manager/รองผู้จัดการ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, Age 40 – 47 years, Thai Nationality
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • 10 years’ experience in maintenance function

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Being responsible for new product / new business
 • Conducting new product research & feasibility
 • Providing expertise to the company and building

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Production Manager (Cast shop)

Lixil (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor or Master Engineering
 • At least 8 years experience in manufacturing
 • 3 yrs experience in managerial level

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Area Sales Manager

Excellent Search Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Formulate strategies and action plans to sales
 • Lead the top-to-top meeting with key customers
 • Manage Sales advisors team to ensure targets

23-Jan-17

 

Applied

Export Sales Executive

Excellent Search Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Manage overall export functions
 • Communicate customers & maintain solid relations
 • Expand and develop overseas markets.

23-Jan-17

 

Applied