• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เคยควบคุมเรื่องแบบก่อสร้าง และเอกสารในโครงการ 2 ปี

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ ด้านงานโครงสร้าง อย่างน้อย 5-10 ปี

21 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานกับลูกค้าและออฟฟิศ
 • นำเสนอขายสินค้าที่บริษัทฯจำหน่ายให้กับลูกค้า

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี ลายมืออ่านง่าย
 • เข้าใจในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษี และบัญชี

31 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์
 • ติดต่อประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถดูแบบ, เขียนแบบ

36 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้่นไป
 • คีย์ข้อมูล พิมพ์และจัดเก็บเอกสาร
 • โทรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

37 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • รับแผนการดำเนินงานจากวิศวกรโครงการ
 • จัดกำลังคนเครื่องจักรทำงานแต่ละจุดทุกวัน
 • ติดตามการทำงานของเครื่องจักรกล

39 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier
 • จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า พร้อมทั้งติดตามสินค้า
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

41 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Food Sci/Food Tech/Food Eng/Biotech/ME.
 • Experience in production function (Food Industry)
 • Good command of English.

58 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years’ experience in Purchasing
 • Bachelor’s degree in an Engineering field
 • Thai nationality

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เปิดP/O เจรจาต่อรองราคากับผู้ขาย
 • ติดตามการส่งมอบสินค้า ตรวจรับสินค้า
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปวส-ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน IT Support ตาม Site งานของลูกค้า
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ตาม Site งานของลูกค้า
 • วุุฒิการศึกษา ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Very good command of English
 • Ability to communicate Chinese
 • Positive and cheerful attitudes

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • LED / Hydrogen Water Machine
 • Japanese culture
 • Driver's license

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-3 year experience in courier / express service
 • Good written and spoken English
 • Prefer local candidate in Thailand Eastern area

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechatronics or Electrical Engineering
 • Experience with vision systems will be a plus.
 • Be able to travel in S.E.A. and overseas.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years’ experience in human resource
 • Expertise in payroll management is a must.
 • Advanced skills in MS Excel are highly desirable.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female Age : over 30 years
 • Bachelor Degree of Electronic or any field
 • Experience for electronic more than 5 years

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chonburi, Insurance,
 • Call Center Leader
 • Customer Service

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Supervisor, General Accounting
 • Financial Audit, Internal Audit, and Tax Audit.
 • Estimates / Budgets, Tax

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Business Partner
 • HR Management
 • HR Strategic

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experienced in purchasing,procurement
 • issue PR / PO process and follow up
 • Knowledge on Oracle system

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in English.
 • At least 3 years experience in purchasing.
 • Bachelor's degree of Engineering or other.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Maintenance
 • Engineer
 • Injection

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Gender : Male or Female
 • Age : 26 years up
 • Can read engineering drawings.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for production engineering
 • Improve productivity for production process
 • Conduct cost deduction for production

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Gender : Male or Female25-30years
 • Minimum experience 2-5 years in Electronic
 • Good organization and communication skill.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Age 23 - 30 years old up
 • Bachelor’s degree in administration or related
 • TOEIC Score at least 400 points

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architect of system for factory automation
 • Development of software for factory automation
 • Other related tasks

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering - Mechanical or Electrical
 • Minimum 10-15years experience
 • Basic knowledge of TQM approaches

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Operation Management
 • performance management, Japanese language
 • Business Development, Japanese Manufacturing

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-5 years of work experience
 • New Graduates are welcome
 • Able to work in Chonburi

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • งานจัดส่งระหว่างประเทศ
 • งานจัดซื้อ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University degree
 • Strong quality system
 • Strong computer skills in Microsoft Excel, Word

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปวช. หรือปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานCNC จะพิจรณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 year experience in construction work.
 • Oil & Gas industry is preferable.
 • Degree/Diploma/High School Certificate

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-40 ปี / มีรถและใบขับขี่
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Male or Female age 24 - 30 years’ old
 • 1-2 years in Sales, experience in automotive

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automotive Industry business developement
 • Develop business strategy , growing plan
 • OEM, After Market Automotive Industries, Business

9 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • at least 7 years experience
 • solid costing background
 • good command in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ
 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • บริหารจัดการงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 39 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีBOI 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial
 • Co-ordinate for preparing Technical
 • Follow the Assignments from the supervisor

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years experience
 • To provide advice and consulting knowledge
 • Ensure all machines in each department

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Accounting / Budgeting
 • To support the company's annual management plan
 • To complete financial report and analysis

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To follow investigation result and countermeasure
 • To investigate the product quality report
 • To cooperate with Quality Information Management

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience over 1 - 5 years in the field of qualit
 • Cooperate with managements and working team
 • Plan and conduct internal audit for ISO9001

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied