• มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Aged between 35 – 38 years old.
 • Bachelor's degree in accounting and/or finance
 • Experience in the accounting field

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Industrial Engineer
 • Good English proficiency level.
 • Strong Leadership Skill, Problem Solving

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้าและเก็บบัญชี ดูแลร้านค้า
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 • มีรถเป็นของตนเอง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 23-29, Bachelor Degree in Business Admin
 • 0 - 3 years experience
 • English, TOEIC 600

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 23-28, Bachelor Degree in Engineer
 • 0 - 5 years experience
 • English, TOEIC 600

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in business administration
 • Master degree is preferable
 • 10 years experience in supply chain management

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-3 year experience in courier / express service
 • Good written and spoken English
 • Prefer local candidate in Thailand Eastern area

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3ปี
 • ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • งานตรวจสอบภายใน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 7 yrs experience in HR in manufacturing
 • Able to work at Chachoengsao province

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age between 22-35 years old
 • Bachelor’s degree in Arts with Japanese as major
 • 0-3 years’ experience in interpreter role

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical
 • Knowing about Board Tester equipment.
 • Knowledge of CAD (2D)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Die and Tool and Metal add design and Stamping
 • Jig and Fix and solid work
 • Progressive and die

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum in Bachelor degree in Human Resources
 • at least 10 years and experiences in HR
 • High knowledge level in HR

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Machining, Industrial, process Engineer, CNC
 • Automotive Manufacturing
 • suchat@kensington.co.th

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • QMS Manager
 • Knowledge of ISO9001/TS 16949 and ISO 14001
 • Strong systems, process and best practices experie

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5years experience Operation&Maintenance management
 • Experience Facilities,Construction,EnergyReduction
 • Maintenance Best Practice

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent in English communications.
 • Have exp. in Customer service in Manufacturing
 • Able to work at Bangpakong (Bangna-Trad Rd. km.36)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Age Between 30 - 40 yrs old
 • Bachelor's Degree in Production, Industrial or any
 • 10 yrs experience in Electronic Manufacturing

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 year experience. Japanese interpreter
 • Document translation.
 • Prepare some report Japanese - English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning Production Control
 • Bachelor degree Industrial Engineering
 • 1 year Experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

QA Staff

Ashimori (Thailand) Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Support new model and claim analasis
 • Male less than 36 Years
 • 2 years experience. (About QA, QC)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Power Electronics or Electrical Power degree
 • Location: Rayong
 • 3-5 years of experience Salary: 40000 - 50000

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Male or Female age 30-40 years old
 • Experienced in supervisory level
 • Able to communicate in Japanese at a good level

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safety
 • Thai nationality, Male or Female , Age 21 – 35 yrs
 • New Graduated are welcome

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Water Pumps
 • Sale Engineer
 • Pumps Sales

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานไม้
 • มีความแม่นยำในการทำงาน
 • ค่าจ้างสามารถคุยได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตำแหน่งธุรการทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ปวช-ปวส. สาขาการบัญชี หรือ การตลาด
 • สามารถเดินทางมาปฏิบัติเองได้ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • งานด้านเอกสารเจ้าหนี้ บันทึกค่าใช้จ่าย
 • จัดทำภาษี ภพ.30 ภงด.3,53 ยื่นภาษี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ ชนิดที่ 2 หรือ 3

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ขับรถเครนและงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • costing,cost controller,Accounting
 • Financial,Finance,manufacturing
 • Chachoengsao

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to work in Gateway IE, Chanchoengsao,
 • Experience in machine maintenance,facility,utility
 • Knowledge of ISO/TS 16949, ISO 14001

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or Higher in Marketing
 • 10 years working experience in marketing
 • manage at least 15 staff in a Marketing team

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good work condition
 • Good salary and welfare
 • Work with big company

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male (candidate must be able to do shift work)
 • 0-3 years experience in Logistics Service Industry
 • Preferably working experience with 3PL operator

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • 8-10 years HR generalist experience
 • Strong experience in talent management

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรเแกรม 2D 3D AUTOCAD

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้มีใจรักบริการ รักความก้าวหน้า
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทำงานเพื่อยึดเป็นอาชีพ
 • มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะการบริหารจัดการ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • NPI Quality Engineer, Quality Engineer
 • Electronics, Semiconductor, IC
 • APOP, Process Engineer, Wellgrow

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Factory Manager

Roongthavorn Plastic Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Manage and handle operation efficiency on target
 • Handle production planning, manage production
 • Monitor all production planning schedule, process

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Convergence Sales Specialist

Gold Vois (Thailand)

ภาคตะวันออก

 • Degree in Business or IT disciplines
 • Minimum of 2 years working experience
 • Able to travel on a short notice

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Relations

Gold Vois (Thailand)

ภาคตะวันออก

 • A degree in Business or IT disciplines
 • Minimum of 2 years working experience
 • Able to travel on a short notice

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage all aspects of LPG product movement
 • 10 years’ experience in Oil&Gas or Chemical sector
 • Base Bangpakong Terminal

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานระบบปรับอากาศ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • 2 – 3 years of IT background
 • Must be international travel

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied