• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong knowledge in Supply Chain Management
 • Good command in English
 • Able to work in upcountry

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ต่ำกว่า 5
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมทีมขายปลีกอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถโยกย้ายไปแต่ละจังหวัดที่บริษัทฯกำหนดได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good skill of communication,
 • Be able to communicate in Chinese and English
 • Able to sell property in foreign market

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Tooling Coordinator

Granite Services International Inc.

จังหวัดอื่นๆ

 • Experienced with Warehousing Procudures
 • Experienced with tool maintenance
 • Experienced with logistics procedures

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Commissioning TA

Granite Services International Inc.

จังหวัดอื่นๆ

 • Commissioning and maintenance of OEM Turbines
 • Experienced with Mechanical or Controls System
 • Prospects for further training & development

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head Of Sales (Heavy Machinery)

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Sales Manager
 • Sales Management
 • Business Development

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied

General Manager

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • General Management
 • Hospitality
 • Tour Operator

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดสาขา
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

HR Manager – Thailand & Vietnam

smartsearchthailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Strategic HR Planning and Management
 • Recruitment, Selection and Placement
 • Policy Implementation, HR AdministrationReport

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการและการทำอาหาร เรียนรู้งานได้ไว

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years direct safety experience in O&G
 • A university degree, preferably in business
 • Safety Engineer , Procifient in English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Manager
 • Truck Tire
 • Dealer Manager

20-Jan-17

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • Business Development
 • Market Research
 • International Project

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Digital Automation

Malee Enterprise Co.,Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Bachelor’s degree in Computer science
 • 3 year of web application development
 • Good communication in English is advance

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เคยมีประสบการณ์อุตสาหกรรมโรงงาน อีเลคโทรนิค
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว

20-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานในร้าน ดูแลยอดขาย
 • ดูแลพนักงานพนักงาน เป็นผู้นำในการทำงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Jan-17

 

Applied
 • Great Location
 • Great Package
 • Good Salary

20-Jan-17

THB35k - 45k /เดือน

Applied

Engineer

Thai Parkerizing Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Thai Nationality Male/Female not over 30 year
 • Good Service, problem solving and communication
 • Bachelor degree in Metallurgy ,Material,Product

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Medical science, Nursing
 • New grad. is also welcomed.
 • Experienced in Operating Room

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Architecture, Project Management
 • The role will require you to frequently travel.
 • Snagging and defects reporting.

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้(พร้อมมีใบขับขี่)

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., หรือปริญญาตรี
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

20-Jan-17

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า รับโทรศัพท์ อำนวยความสะดวกใหลูกค้า
 • จัดทำเอกสารส่วนงานธุรการขาย เช่น เปิดบิลตามใบสั่ง
 • ประสานงานภายในฝ่ายขาย ฝ่ายอื่นๆ และภายนอกองค์กร

20-Jan-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบในส่วนของงานบัญชี AP หรือ AR
 • จัดทำสรุปรายรับรายจ่าย แต่ละเดือน
 • ประสานงานกับแผผนกอื่นๆ เพื่อทำให้การจ่ายเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • 2 years up experience in Import - Export Operation
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Sound Knowledge in import – export operation

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Build a relationship with distributors/resellers
 • Global organisation with a solid brand name
 • Drive the dealership to achieve targets

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Regional Head of Compliance

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Compliance AML/CFT
 • Fraud anti money laundering
 • Risk management

20-Jan-17

 

Applied
 • Good in English communication
 • Male, age 40 - 47 years old
 • Experience in logistics and transportation

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in an accounting and finance
 • 10 years’ experience in a finance and accounting
 • Fluency in English and Thai is required

20-Jan-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ วางแผนการขาย การกระจายสินค้า
 • วางแผนเส้นทางการเข้าเยี่ยม (Visit Route)
 • วิเคราะห์และสรุปข้อมูลการเข้าเยี่ยม การขายประจำวัน

20-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied

Head Chef

Pandaw Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • The Head Chef will have the relevant Chef
 • At least 2 years of experience in Head Chef Role
 • Experience in Western and Asian Cuisine

20-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเครื่องมือแพทย์, ชีวะอุปกรณ์การแพทย์
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้าน

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา งานระบบภายในอาคาร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงและพัฒนาประสิทธิภาพเครื่อง
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานให้กับผู้บริหาร จัดทำเอกสาร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การบำรุงรักษาระบบอาคาร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร หรือโรงแรม
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านบัญชี - การเงิน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ปวช. สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน และการจัดระบบเอกสาร

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดพิมพ์เอกสาร จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารการทำงาน
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการ และการจัดระบบเอกสาร
 • มีประสบการณ์ธุรการ ประจำอาคาร หรือหมู่บ้าน

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบการบันทึกรายการรับ-จ่าย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied