• มีประสบการณ์ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

2 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HSE/ Environmental Engineer/Scientist - Thailand

CH2M

กรุงเทพมหานคร

 • Able to work independently in the field
 • Possess Thai professional safety officer license
 • Good communication skill both in Thai and English

2 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Legal/กฎหมาย

Thai Samsung Life Insurance PCL.

กรุงเทพมหานคร

 • จัดทำสัญญาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การจัดทำเอกสาร
 • บริษัท การ UPDATE กฎหมาย งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา
 • ด้านจัดทำสัญญา เอกสารทางกฎหมายการให้คำปรึกษากฎหมาย

7 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Training in visual arts, graphic design and fonts
 • Expert knowledge of Adobe InDesign, Illustrator
 • Able to work irregular hours

8 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Infrastructure Engineer

PHOENIXICT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in IT infrastructure and networking.
 • Bachelor degree in IT or other related fields
 • Excellent written/spoken in English/Thai

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage the document control process and version
 • Manage the archiving of documents and records
 • Support activities for the QA Team

18 นาทีที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Own and drive Innovation Strategy
 • Align innovation portfolio with revenue target
 • Explore investment/ partnership potentials

19 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Top EPC contractor, Specialist in power plants EPC
 • Vibrant, multi cultural working environment
 • Competitive Package and Benefits

20 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • human resources
 • law
 • labor regulation

21 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • Minimum 5 years’ relevant IT experience
 • Excellent customer service skills

28 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree (MBA/Marketing)
 • 5-7 years experience(Regional /Channel management)
 • Mobile Phone business

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Business Development
 • Real Estate
 • Business Development Manager

31 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Manager

Beger Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • University degree in Marketing
 • Preparing a marketing plan,implementing activities
 • Planning for marketing activities.

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Customer Service Representative

Hilti (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree from reputable university.
 • 1-2 years relevant working experiences
 • Excellent telephone manner and interpersonal skill

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 3-6 years experience in accounting
 • QuickBooks
 • Very good command of English

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied

BI Lead

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Data Management, Business Intelligence
 • BI Development, Data Warehouse
 • SAP BI, Metadata, BI Solution

43 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Project Management
 • Vendor management & selection
 • Status reporting, risk management

52 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience
 • Strong computer skills
 • Good written and verbal communication skills

57 นาทีที่แล้ว

 

Applied

IT Technical Support

Mahidol-Oxford Research Unit,

กรุงเทพมหานคร

 • Team leader for managing the IT ticketing system
 • Provide second tier technical end user support
 • Create and maintain Active Directory user accounts

57 นาทีที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติด้านบวก

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Institution Sales

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Asset Management
 • Provident Fund
 • Consumer Banking

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for international/local conference
 • Coordinate with concerned individuals
 • Coordinate conference logistics

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-1 year of experience in Secretary or Admin
 • good skills in documentation
 • START WORKING IMMEDIATELY

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • Good command of spoken and written English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Legal/กฎหมาย

Thai Samsung Life Insurance PCL.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor of law degree &receive lawyer license
 • At least 10 years of experience in Thai litigation
 • Experience in life insurance is an advantage

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Security Engineer

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • IT Security Engineer
 • CISSP, CSSLP, SSCP, CISA, CISM, GIAC-GISP, GIAC-GI
 • KBTG Tower, Chaengwattana

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, prefer age 25+.Electrical Engineer Graduated
 • Exp in electrical,PLC system for industry Machine
 • Exp in co- with regional office onTechnical matter

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Interns must be between 19 and 36 years old
 • should have less than two years of relevant workin
 • open to candidates of any nationality.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

GM-Marketing

AUTO BUSINESS CORPORATION CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • 10 years working experience in marketing
 • Good command in english
 • Salary 80 K or above, 5 Days working

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Exhibition Executive

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Exhibition sales and sales administration
 • Database management, exhibition organizer
 • Market research

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • devising and managing exhibitions
 • sales and marketing background
 • Bahasa Indonesia, Bahasa Malasia

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • at least 8 yrs of exp. in contact center sales
 • at least 5 yrs in managerial level
 • Good command in English & Computer skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in HR area with Management Level
 • Manufacturing business is highly preferable
 • Strong commercial mind-set

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lab Testing, Inspection service
 • Electronic appliances, IT Equipment,Transportation
 • Good English and communication skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree in Biological Sciences
 • Laboratory or research experience
 • Assist in animal protocol preparation

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior HR Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manager, operations, corporate
 • Generalist, FMCG, Trading
 • HRBP, Director

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide technical implementation, configuration
 • Operate across several computer platforms
 • Deliver within a data-driven environment

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Laboratory Technician

Chevron (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Chemistry or related fields
 • At least 1-2 years of laboratory work experience
 • Good English communication skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Salary: 25k basic plus great commission
 • Additional Benefit: Negotiable
 • Location: Bangkok, Thailand

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial strategies ASEAN
 • Budgeting, analysis, consolidation, IS
 • Participation in business development

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 years of experience in power generation
 • Experience in on-grid solar PV, wind farms
 • You have proven experience in South-East Asia

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oversee all finance and accounting
 • Develop financial strategic plans
 • Thai nationality only

2 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล)
 • ประสบการณ์บริหารงานและควบคุมงาน 3 ปี ขึ้นไป.
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Operations Director

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Possess knowledge in Business reporting software
 • Experience in Sales & Operation Planning is a must
 • Experienced in people management is an advantage

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Economics
 • 4 years of experience in controlling
 • Fluent in both Thai and English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chief Marketing
 • Thai nationality only
 • have exp more than 10 years in marketing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมและบริหารโครงการ 10 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและสายงานเกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied