• อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทักษะในการบริหารจัดการ และทักษะในการสื่อสาร
 • ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • ความสามารถในแก้ปัญหากับลูกค้า เวลาลูกค้าโกรธ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Shift Supervisor

Cargill Siam Ltd.

เพชรบุรี

 • Work in plant operation at Petchaburi location
 • Position as Supervisor with subordinates
 • Work 6 days per week

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Offcer

Thai Nissei Lamination Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 yrs translation exp. in IT, Computer, Technology
 • Fluent ENGLISH and THAI language skill
 • New graduate is also welcome

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management in finance accounting and economics
 • Experience in public company investor relations
 • Have knowledge of the stock exchange rules.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Collecting & tracking the focused business figure
 • Analyse UPG business information
 • Generate proper reports for UPG business

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
 • มีประสบการณ์ด้านเส้นทางในการขับรถ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Strategy
 • Business Strategy and development
 • Corporate Strategy Office

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี
 • มีความสามารทาง Computer ในเกณฑ์ดี

02-Dec-16

 

Applied
 • พนักงานขับรถเพศชาย ต้องมีอายุตั่งแต่ 25 ปีขึ่นไป
 • พนักงานขับรถจะต้องมีความชำนาญในการขับขี่
 • บุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ไว้ผมยาว

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR
 • Country Manager
 • Human Resource

02-Dec-16

 

Applied
 • Quality Assurance
 • QA
 • Pharmaceutical

02-Dec-16

 

Applied
 • Fluency in English and Thai (speaking and writing)
 • Strong client service and organisational skills
 • International organization, Diplomatic Mission

02-Dec-16

 

Applied
 • Male only
 • 22-24 years old or above
 • Good performance & Potential in organizing

02-Dec-16

 

Applied
 • Male only
 • 26-30 years old
 • Professional experience in Automotive parts

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แพ็คสินค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้อง
 • ตรวจนับสินค้าลงลัง

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ส่งสินค้า ยกสินค้า ตรวจนับจำนวนสินค้า
 • ทำงานทั่วไปตามที่แจ้ง
 • แพ็คสินค้า ตรวจเช็คสินค้า

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติใบขับขี่รถใหญ่
 • มีความขยันอดทน

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • รู้และชำนาญเส้นทาง กทม. และปริมณฑลดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / เดินทางต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์ด้านการขอ วีซ่าและ work permit
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย 30-45 ปี
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • เคยผ่านงานขับรถผู้บริหาร

02-Dec-16

 

Applied

Quality Assurance Manager

Mahidol-Oxford Research Unit,

กรุงเทพมหานคร

 • To develop, implement and maintain quality systems
 • Lead a review of Standard Operating Procedures
 • Provide expert advice on trial regulations

02-Dec-16

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • เรียนรู้งานได้รวดเร็ว
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย (คนพิการ) อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในชลบุรีได้
 • มีเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการเรียบร้อยแล้ว

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าตามร้านค้า เก็บเงินสด เช็ค
 • เพศชาย อายุ 20 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าและเก็บเงินตามร้านค้าปลีก-ส่ง
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนต่อแรงกดดัน
 • ค่าคอมมิชั่น รวมประมาณ 5,000-6,000 บาท

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าตามร้านค้า เก็บเงิน เก็บเช็ค
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 2
 • ขยัน อดทนต่อแรงกดดันรอบข้าง ซื่อสัตย์

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ18 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • อ่านออก-เขียนได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีึขึ้นไป
 • ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
 • รายงานเหตุการณ์ประจำวัน

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Psychology Background
 • Thai Nationality
 • International Environment and great experience

02-Dec-16

 

Applied
 • Only nationals of Cambodia, Lao PDR
 • TOEIC certificate with 600 points
 • Attractive compensation package.

02-Dec-16

 

Applied
 • Background in Computer Sci/HCI or related field
 • 3+ years of experience in applied product research
 • Excellent in qualitative research method

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบการทำงานของเครน
 • ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถ แบคโฮ เตรียมขนส่งเหล็กลวดตามคำสั่ง
 • บันทึกการเตรียมขนส่งเหล็กลวด
 • ขับรถ แบคโฮ กับรถหัวลากขนย้ายเหล็กลวดไปเก็บ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการขับรถยนต์รับ- ส่งพนักงานอบรม/ออกนอกสถานที่
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • รู้เส้นทางกทม.ปริมณฑล

02-Dec-16

 

Applied
 • Minimum education Hight school
 • Years of experience required 6month
 • General computer knowledge

02-Dec-16

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มี่ัทักษะงานด้านช่างไฟ้ฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล