• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Developing and recruiting the new customers
 • Coordinating with Business Development
 • At least 3 year experiences in fast paced industry

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชายอายุ : 30-35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการฟาร์ม 5 ปี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Global Brand company
 • Golden Opportunity
 • Director level

3 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • degree or higher in business,economic,agricultural
 • Good command in English or Spanish
 • Self Starter and fast learner.Strong interpersonal

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีความกระตือรือร้น
 • สามารถขับรถยนต์ทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถทำงานประจำสาขาต่างจังหวัดได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years of experience in crop agronomy
 • Crop technical knowledge in seed production
 • Understand crop breeding processes

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องมันสำปะหลังเป็นอย่างดี
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จัดซื้อวัตถุดิบอย่างน้อย 2 ปี

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Representative

BD Agriculture (Thailand) Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Male, aged between 27 – 35 years old
 • 2 year experience in Sales and Egg Farm
 • knowledge of Egg Farm Management & Egg Farm Equip

07-Dec-16

 

Applied

SENIOR AGRONOMIST

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Agriculture, agronomy or biological science
 • soil physics, chemistry, crop protection technique
 • sugarcane agronomy and sugarcane farming

07-Dec-16

 

Applied
 • M.Sc. in Plant breeder, Horticulture, Agronomy
 • Crop Science
 • Proficient in the English language

07-Dec-16

 

Applied

Manager - Sales

BASF - Asia Pacific

กรุงเทพมหานคร

 • Manage and control sales functions
 • Sales plan and activities to ensure target achieve
 • Developing effective sales strategies

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Development and Technical Specialist

BASF - Asia Pacific

กรุงเทพมหานคร

 • Technical Support of Market Strategy
 • Product Development ans launching
 • People Management

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai citizen between 25-35 years
 • degree in Agriculture, Plant Science, Agronomy
 • 4 years working experience in agriculture fields

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree in field of agriculture or related field .
 • agriculture field at least 2 years
 • Please send your application in English only!

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด / เกษตรศาสตร์ พืชไร่
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE ได้

06-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้านเกษตร พืชไร่ บริหารจัดการได้ดี
 • สวัสดิการ : ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ตรวจสุขภาพ โบนัส
 • ควบคุม/แนะนำ/ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์หรือพืชไร่
 • ประสบการณ์ 3 ปี ทางด้านการปลูกพืชไร่
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาฬสินธุ์จะพิจารณา

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลสวน ชนิดไร่นาสวนประสม
 • ชาย ปวส.สาขาการเกษตร
 • สามารถขับและใช้งานรถแทกเตอร์การเกษตร

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ,อุตสาหกรรมเกษตร
 • ใช้ Program มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษดี

06-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ทางด้านการเกษตร
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-1 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

C&B Manager

Argyll Scott Asia

จังหวัดอื่นๆ

 • MNC and well-known firm
 • Competitive benefits
 • Career advancement opportunities

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เกษตร หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

05-Dec-16

 

Applied
 • ส่งเสริมข้อมูลให้พนักงานขาย
 • เพศชาย อายุ20-35ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สัตวบาล
 • ไปเยี่ยมฟาร์มลูกค้าสุกร

05-Dec-16

 

Applied

Sales cooperation

Blue Ocean (TH) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

05-Dec-16

 

Applied
 • Quick learnerand able to solve unexpected problems
 • Human relation skills.
 • High responsibility.

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการผลิตเนื้อสุกรชำแหละ
 • จัดเตรียมเนื้อสุกรเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า
 • จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นขึ้นไป

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติงานในส่วนของงานสวนและงานฟาร์ม
 • มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ปี
 • ปฏิบัตงานในส่วนของการดูแลโรงเพาะเห็ด

05-Dec-16

 

Applied
 • Perform sample testing for agricultural products
 • Support on ISO17025 process
 • Responsible purchasing process of lab equipment

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / อายุ 35-45 ปี
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานคลังสินค้า 8 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร

05-Dec-16

 

Applied
 • Strong scientific background
 • 3-5 yrs experience in research/wildlife management
 • Excellent communication skills in Thai and English

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Coordinator
 • Inventory Management
 • Agriculture-business, Tropical Agricultural

02-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลแลงานด้านรับจัดสวนภายในบริษัทต่างๆ
 • ควบคุมดูแลคนงานได้
 • มีประสบการณ์ในงานจัดสวน,ตกแต่ง

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านดูแลพันธุ์ไม้ 3-5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา พืชไร่ เกษตรศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการปลูกถั่วลิสง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล เกษตร
 • มีประสบการณ์ ทำงาน TEAM ผลิต
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ สะอาดเรียบร้อย

02-Dec-16

 

Applied
 • Excited and enthusiastic about food security
 • Seek out, and develop market expansion plans
 • Conduct cross-functional and cross-platform

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, สัตวบาล
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านงานฟาร์ม อย่างน้อย 2-3 ปี
 • ดูแล จัดการ และรับผิดชอบ รายงานผลการเลี้ยงไก่ไข่

01-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลการผลิตลูกไก่ไข่ ไก่สาว และไข่ไก่
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

01-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล และบริหารฟาร์มไก่ไข่เล้า evap
 • ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Dec-16

 

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • minimum 5 years experience in seed business
 • Good in English conversation and writing
 • willing to work in uncountry

29-Nov-16

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ทางด้านการเกษตร
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-1 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล