• ประสบการณ์ 5-10 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • เพศชาย/ หญิง อายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Property procedure
 • Manage space & seat planning, an offer renovation
 • Resolve issues related to property and security

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี งานด้านการควบคุม
 • ควบคุมการประสานงานและเตรียมข้อมูล

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project coordinator and Business Analyst
 • Good command of written and spoken english
 • Proficient in microsoft office programs

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการประสานงาน และจัดการ
 • ดูแบบบ้านได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • manage a complex real estate
 • managerial skill
 • engineer education

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีการตลาด หรือเกี่ยวข้อง
 • วางแผนการตลาด,งบประมาณและวัดผล
 • มีประสบการณ์ด้าน อสังหาริมทรัพย์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 40 - 55 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านการเงินการตลาด 10 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการตลาด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategic Planning and operation
 • Manage Project Management, Market analysis
 • Manage P&L

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • dealing with marketing medias, marketing plan
 • customer insight, marketing promotions,graphic
 • experience in marketing for property business

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักษาความปลอดภัย
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • บริหารบริษัทผู้รับจ้างบริการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female age between 30-40 years
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • 5-8 years experiences in real estate developments

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 40-45
 • Bachelor Degree in any related field
 • 5-10 years working experience in Real Estate

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

04-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

04-Dec-16

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีใจรักด้านบริการลูกค้า

03-Dec-16

 

Applied
 • การวางแผนและบริหารดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบสัญญา และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบุ
 • จัดทำแผนงานหลัก

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Property Management, Low Rise, High Rise
 • Real Estate, Property Developer
 • People Management

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Real estate, Economics
 • Conduct a feasibility study
 • experience of BD or Marketing in real estate

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Product (Low Rise)

Sansiri Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field.
 • 10 years of experience in property development
 • Computer Literate

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Admin
 • 2 years in sales administrative or customer
 • Good Planning and documentation skills.

02-Dec-16

 

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

02-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการจัดการหมู่บ้าน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 27 - 35 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 27 - 35 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance.
 • 3 years of experience in investment analysis.
 • Have good command of English.

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national, male or female, aged 30-37
 • Bachelor or Master’s Degree in Hospitality
 • 7 years of working experience in retail

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer-focused with good interpersonal skill
 • At least 6-8 years’ Management lever experience
 • Good communication skills in both Thai and English

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years working experience in Leasing Corporate
 • Handle and analysis client requirement.
 • Have a background in Property Development

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ช อายุ 35- 40 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน , การตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานประสานงานขาย โครงการบุรินทร์พร๊อพเพอตี้
 • รวมบิล ทำค่าใช้จ่าย
 • วุฒิ ปวช. - ป.ตรี

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุมากกว่า 20 ปีขี้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

02-Dec-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor in Accounting / IFRS, Thai GAAP knowledge
 • 4+ years of experience Accounting and Finance
 • Strong verbal and written in English communication

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • Good understanding of profit & loss statements
 • Strong analytical skills

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์วิเคราะห์โครงการและวางแผนการตลาด 10 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • Exp. in Engineering management for High Rise Bdl.
 • Good command in English
 • Held at least Bachelor Degree in Engineering

02-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 27 - 35 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการจัดการหมู่บ้าน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 27 - 35 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ อื่นๆ
 • ผ่านการทำงานผู้ช่วยผู้จัดการหรือหัวหน้างาน 3 ปี
 • ความรู้ด้านบริหารทรัพย์สิน/กฎหมาย/นิติกรรมสัญญา

02-Dec-16

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

GENERAL MANAGER - PROPERTY

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Managing residential projects & being responsible
 • Overseeing and evaluating costs for the M&E
 • Liaising with major contractors and suppliers

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลแผนงานการตลาด
 • ดูแลงบประมาณการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด อสังหาริมทรัพย์ 5 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for the overall day-to-day operations
 • Planning, supervising & monitoring administrations
 • Ensuring that all operating procedures

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master’s in any related field.
 • 5 years’ experience in High Rise Building
 • Engineering background is a plus.

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handling elements of the inbound ,Outbound
 • Degree or higher in BA or any related fields
 • Good communication in English

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Community Malls Director

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Set business directions and development plans
 • Manage malls’ facilities and public utilities
 • Supervise and coach subordinates

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in business management,
 • Prepare annual budgets, forecasts
 • Monitor all asset management functions

01-Dec-16

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล