• วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกัน
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/จัดทำรายงานผล
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

44 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp over 2 years in the position of Safety
 • Degree of Occupational Health & Safety
 • Knowledge of ISO9001, ISO14001, GMP, OHSAS 18001

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Assist Safety Manager, SHE with MNC, Good English
 • Phechaburi Factory
 • suchat@kensington.co.th

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 6mths, Med Ins, Transp, COLA, Meal
 • Global Automotive Mechanical Parts Manufacturing
 • Exp. in environmental Health & Safety

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ESH Engineer
 • Managements Environments Health and Safety
 • QMS for ISO 9000 , ISO 14001 and OHSAS-18001

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย-หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Occupation Health & Safety
 • Expected English Level : Intermediate
 • Reports or implements good practices.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in occupation health and safety
 • 5 years above in manufacturing environment
 • Knowledge in ISO9001 and ISO14001

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Officer

Thai Koito Co., Ltd.

ปราจีนบุรี

 • Bachelor Degree in Occupational Health Safety
 • Must Knowledge of Safety &Environment System
 • Have Knowledge CCCF/ SPI Activity

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • optimise safety and security in retail store
 • involved in the store’s crisis management team
 • conduct regular safety&security trainings

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-28 ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ไม่จำกัดประสบการณ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age 38-42 years old
 • degree or Master’s degree in Science Program
 • 5 years’ experience in the safety officer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the production industry.
 • Possess initiative and a logical mind.
 • Can show loyalty and long-term commitment.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Productivity
 • ISO
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control and take care all process of Safety job
 • 22 years above, Welcomes new graduates
 • knowledge of ISO9001 & ISO 14000

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอานามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน จป.วิชาชีพจะพิจารณา
 • มีความรู้ระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001 , TS

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านอาชีวอนามัย
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน อาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ 0 - 2 ปี งานด้านความปลอดภัย, ฝึกอบรม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • จัดอบรมความปลอดภัย
 • จัดทำเอกสาร อุปกรณ์ Safety

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, age 30 -40
 • Degree in Health & Occupational Safety
 • English communication skills are required

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.A/ B.S./ B.ENG./ M.A./ M.S./ M.ENG.or related
 • 0-5 years experiences
 • Be able to communicate ,written and spoke English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Safety, Occupational Health
 • Good command of English
 • Possess permit of Professional Safety Officer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male 30 – 40,Degree / Master in Safety, SHE
 • At least 3 years in Safety, Occupational Health
 • Experience in TIS/OHSAS 18001

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถทำงาน SITE

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 3 years experience in fire or safety engineering.
 • Knowledge of safety in process design legislation.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 0-3 years experience in Safety Officer.
 • GPA 2.75 or higher.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in environment engineer
 • At least 5 years exp. in water treatment design
 • Design waste water treatment and pollution control

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in environment engineer
 • At least 3 years exp. in water treatment design
 • Understand in Water Chemistry

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma in safety engineering or equivalent.
 • At least 5 years of relevant safety.
 • Good communication skills in English.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree
 • 3 years working experience
 • Able to work at Saraburi

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree
 • 3 years working experience
 • Able to work at Saraburi

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Officer

JAC Recruitment Thailand

ลาดกระบัง

 • ISO14000
 • Safety
 • Occupational, Health, Evironment

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ 23 – 35 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduated from international top university
 • 3 to 5 years’ experience in project management
 • Professional fluency in English, Thai or Bahasa

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ISO14000
 • Safety
 • Occupational, Health, Evironment

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety.
 • Experience from escalator and elevator industry.
 • Can do work under pressure.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในด้านสาธารณสุขศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงาน Safety and Environment

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in the world's number one group company
 • to work with colleagues who are prompt for better
 • to utilize knowledge of Mechanics, Electrical

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • 3-5 years’ experience in Environmental,
 • Fully and Strongly Support the Live Saving Rule

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master's Degree in Chemical Engineer
 • FEED, EPC, EPCM, FOSTER WHEELER, PROCESS
 • Process Simulation (HYSIS / ASPEN / PROII)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Professional Safety Officer Certification.
 • At least 7 years of experience in Safety.
 • Having knowledge in E & OHS Management System.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated from international top university
 • 3 to 5 years’ experience in project management
 • Professional fluency in English, Thai or Bahasa

25-Oct-16

 

Applied
 • สาขาวิศวกรรม อาชีวนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 6 ปี งานวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล