• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหการ
 • สามารถอ่านแบบงาน และเขียนแบบงานได้เป็นอย่างดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง ทุกช่วงอายุ
 • วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก ด้านวิศวกร
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาวิศวอุตสาหการ,วิศวเคมี,วิศวเครื่องกล
 • ความรู้เกี่ยวกับสถิติประยุกต์ SPC

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 23-27 years old
 • Bachelor degree Electrical,Mechanical,Industrial
 • At least 1-3 years Product Design Engineer

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age 23-27 years old
 • Bachelor's in IE or Mechanical Engineering
 • Knowledge of 2D and 3D

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ISO 9001, BRC, ISO 14001, HACCP and FSSC 22000.
 • Good command of English.
 • Activities of QMS Document Control.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Exp. PCB, Stamping, Injection, Welding, Machining.
 • Good command of English ISO 9001 and ISO/TS16949.
 • At least 3 years in Quality and Engineer Degree.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years up experience in Maintenance.
 • Good command of English and knowledge of TS16949.
 • Must be able to operate EDM, milling & grinding.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Industrial
 • 3 -10 year in electronic manufacturing
 • Experience in Overall program manage skill

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experience in Facility & Utility fields
 • Good command of English
 • Analyzing of Facility and utility problem

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female, age not over 40 years old
 • Hold JLPT N3 up
 • Knowledge in CMM

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรม
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรระบบลม น้ำมัน
 • ทักษะด้านการบริหารองค์กรและคน จำเป็นอย่างยิ่ง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 2-4 years of consumer goods industry experience
 • Computer, Interpersonal skill and supervision

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Metallurgy Engineering
 • 0 – 3 years experiences in Sales Engineer
 • Good interpersonal & good presentation skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Engineer
 • At least 1 – 5 years experiences in Technical
 • Strong knowledge in Purchasing Process (PR \ PO)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Post Graduate level education; Industrial, Product
 • Good command of English Skill
 • Energetic, working under dynamic environment

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering, Industrial or any similar
 • 5 years’ experience in a Quality department
 • Able to operate calmly under pressure

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good personality
 • Good English
 • Good attitude

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering or related filed
 • 2- 3 years’ experience in Production Engineering
 • Excellent written & spoken English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering or related fields
 • 3 years working experience in direct Purchasing
 • Excellent written & spoken English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work in a factory or manufacturer or data center
 • Have experienced in computer system operation
 • Love to work in order strictly, carefully

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้ในไลน์ผลิต
 • ตรวจเช็คสารเคมีที่ใช้ในห้อง LAB
 • ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องของแผนก

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้ในไลน์ผลิต
 • ตรวจเช็คสารเคมีที่ใช้ในห้อง LAB
 • ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องของแผนก

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไปในสายงานการผลิต
 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 – 40 ปี มีรถยนต์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Deployment of Tyre Testing Machine
 • Operation of Tyre Testing
 • Bachelor’s degree in the Engineering field

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ดูแลและควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้ Out Put

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female Age 30 Years old up
 • Engineering with Bachelor degree or higher.
 • Ability and experienced in Automobile industrial

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Factory Manager

Roongthavorn Plastic Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • At least 5 years post-graduated
 • Bachelor in Plastics /Mold & die Engineer
 • Problem solving/troubleshooting skills.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preliminary candidate interview
 • 3 years’ experience performing a Quality Assurance
 • Experience of internal / external audit

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in mechanical
 • Business level fluency in English.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduated Bachelor in Engineering and related
 • Minimum 3-5 years purchasing in automotive
 • Good command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 5 to 8 years of experience in manufacturing
 • Knowledge of Time Studies Methodology and Theory

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Receive order from customers and set plan
 • Bachelor’s or Master’s Degree in IE or related
 • Min5 years of experience in Production Planning

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male and Female age 35 years up
 • Bachelor's Degree in Industrial Engineering
 • Knowledge and experience in production line

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for reaching daily targets
 • Responsible for dispatch objectives
 • Responsible for reporting about production output

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

วิศวกร

K.C. Concrete Product Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office / Auto CAD 3D ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CSWIP, welder, fabrication,Petrochemical
 • Refinery , welding ,construction,yard , offshore
 • NDE , sub-contractors,inspections, oil and gas

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Age 34 - 40 years
 • Degree or higher in Industrial Engineer,Mechanical
 • 10 years’ experience of Production line

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 23-35
 • Bachelor Degree in Mechanical or Industrial
 • Good command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering.
 • 3 years of experience in material planning.
 • Knowledge in Warehouse Management Systems.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Medical Ins., OT Pay, Social Ins.
 • Machinery Installation Services Provider Company
 • At least 2 years exp. in Installation Engineer

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in mechanical engineering, mechatronics
 • 5 years’ experience in laser (robotic & manual)
 • Experience in drafting/modelling software

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ทุกช่วงอายุ
 • วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก ด้านวิศวกร
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

API Inspector

Bureau Veritas (Thailand) Ltd.

ภาคตะวันออก

 • API 510, API 570,API 653,UT, MT, PT, RT
 • Bachelor of Engineering in Process or Mechanical
 • NDT

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop and improve manufacturing process
 • Improvement process activities on product quality
 • Provide consulting processes to Production

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in mechanical engineering
 • Professional experience up to 3 years
 • Comfortable in leading a people and discussions

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in plant management
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineering
 • Experience in managing related factory

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduated Bachelor degree in Engineering field
 • Understand GD&T from Engineering drawing
 • Familiar with basic measuring equipment

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรม 10 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล