• บริการลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาหน้างานเกี่ยวกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA

Rachayok Co., Ltd.

บางพลัด

 • งานประกันคุณภาพด้านเคมี
 • อายุ 25-30 ปี
 • งาน LAB เคมี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขา ปิโตรเคมี / พอล
 • ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Master’s Degree in Organic Chemistry
 • Male / Female 22- 30 years
 • Good command on written and spoken English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Science, Engineer
 • At least 2-3 years’ of experience in sales
 • experience in refrigerant, gas or chemical

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Male, ages Not over 26 years
 • Degree in Pharmacist fields.
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตยาภายใต้มาตรฐาน PIC/S GMP

02-Dec-16

THB16k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • degree in Chemistry, Chemical Engineering
 • 2-3 years in Sales and marketing
 • Good command of English, both written and spoken

02-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี/โททางวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสารเคมี/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
 • 3 years of experience in the sale of raw material
 • Bachelor’s degree in Chemical Science
 • Selling raw materials for cosmetic, beauty care

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านขาย 2 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านแล็ปสีและเคมี 5 ปีขึ้นไป
 • ทำการทดลองสีและเคมี ในห้องทดลอง

02-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, 30-40 years old.
 • Minimum 3-5 years of sales experience in fertilize
 • Bachelor degree in related field

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) 2 ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง
 • พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree of Science
 • 1 year experience of selling in the related indust
 • Good skills of selling, presentation, negotiation

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelors’ degree in analytical chemistry.
 • Experience of using chromatography instruments.
 • Spoken/written English skills.

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Environmental Occupational Health and Safety
 • ISO14001 & OHSAS18001
 • EHS in manufacturing Environment

02-Dec-16

 

Applied
 • Sale Experience at least 2 year for Scientific
 • Male/Female, Age 24-30 year old
 • Driving your own car

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Age 24-30 year old
 • Sale Experience for LED Product & Solar Cell
 • Driving your own car

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Chemical or Chemistry.
 • Knowledge in 2k paint and EDP and Powder
 • Good command in English.

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • การศึกษาปริญญาโท/เอกAnalytical Chemistry,Chemistry
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาฟิสิกส์หรือสาขาเคมี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ มีความประพฤติดี ซื่อสัตว์

02-Dec-16

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสถานีส่งแก๊สและด้านงานควบคุมแก๊ส

02-Dec-16

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male, age over 30 years old
 • Must have work experience in Japanese 3-5 years.
 • Very good command in Mandarin Chinese and English

02-Dec-16

 

Applied

Sales Executive

Unitywewell Co., Ltd.

ลาดพร้าว

 • ปริญญาตรี/โท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ขาย 1-2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานขายและงานบริการ มีความอดทนสูง

02-Dec-16

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีรถยนต์ใช้ในการเดินทางพบลูกค้า

02-Dec-16

 

Applied
 • Run testing methodologies in laboratory
 • Validate & verify laboratory test result accuracy
 • Provide all the necessary laboratory supplies

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree with Bachelors of Science
 • 5-7 years experience in Quality & Food Safety
 • Experience with basic laboratory equipment

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Chemistry or related
 • Age between 22 - 30 years old
 • Interested in fragrance and personal care products

01-Dec-16

 

Applied
 • Master’s Degree in Science,Chemistry,Biochemistry
 • Age between 24 - 30 years old
 • interest in laboratory work, personal care product

01-Dec-16

 

Applied
 • To develop new Business in PPE (PA)
 • To follow up technical Service for sales
 • To do Marketing and Sales for PA

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervision for Sterilization process release.
 • Overall operation of Microbiology Laboratory.
 • Evaluates quality data and records through static

01-Dec-16

 

Applied
 • degree in Process Chemistry, Chemical Engineering
 • 2 years working experience in process R&D
 • Ability to work on shifts if required

01-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age over 35 years old
 • Bachelor or Master Degree in any related fields
 • Have Experience in GMP systems are advantage

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ดี

01-Dec-16

 

Applied
 • Polymer,Chemical Science/ Engineering or related
 • GPAX > 2.70 (Bachelor) and > 3.30 (Master)
 • 1-5 years of experiences

01-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำ RO
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Pharmacy,Pharmaceutical Science,Science
 • Experience in Quality Control, Quality Assurance
 • Good command in English

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Chemical/Material Engineering.
 • Experience in chemical analysis and testing.
 • Being able to travel for oversea and local.

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • บริญญาตรีด้านวิศวกรรมเคมี,เคมีวิเคราะห์
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 324 ปีขึ้นไป
 • สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemistry
 • 1-4 years experienced in QC, RD Polymer
 • Good command in English.

01-Dec-16

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี (Polymer) วิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์ ISO 9001:2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

นักเคมี ( QC. , R&D )

Data Paint & Chemicals Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วทบ. เคมี สาขาปิโตรเคมี Polymer หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการ QC, QA หรือ R&D

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or Science
 • Professional engineering license - Environment.
 • Strong team-player, and able to work independently

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Polymer Science or related.
 • More 5 yrs. experience in plastic industry.
 • Good in English skill is a must.

01-Dec-16

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล