• อายุ : 35 ปีขึ้นไป เพศ ชาย-หญิง
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาสถิติประกันภัย,
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารประกันภัย อย่างน้อย 3-5 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Spend a lot of time learning data programming
 • Study object-oriented programming using VBA
 • Progress your actuarial and insurance knowledge

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Hospital Network Management Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Medical Insurance
 • Nursing Background
 • Minimum 7 years of working experience

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Medical Insurance
 • Product Development
 • Product Strategy

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Hospital Network Management Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Medical Insurance
 • Nursing Background
 • Minimum 7 years of working experience

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่ตำกว่า 27 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน ธุรกิจประกันภัย
 • ประสบการณ์ทางด้านประกันภัยไม่ต่ำกว่ากว่า 3 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย ( Non-motor)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Actuary
 • Product Development
 • Pricing

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To support Industry and Regulatory Research.
 • Qualifications in social research, business studie
 • English Proficiency.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years in Actuarial modelling for LIFE insurance
 • 3 SAO Certification preferred
 • Excellent level of English Competency

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analyst
 • Project management
 • Prince II

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Evaluate potential financial/investment risks
 • Report financial risk indicators and events
 • 2-3 years' experience in Investment or Financial

08-Dec-16

 

Applied
 • Good command in English
 • Computer literate in Ms Office
 • 5 year of experience in Product of Non-Life Ins.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To assist in ensuring of operational risk
 • To ensure that the continual identification
 • To help enhance risk culture and awareness

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare data for producing reports
 • degree or higher in Actuarial Science, Statistics
 • Support and provide on product/competitor

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master/bachelor in Finance, Economics
 • Experiences of life insurance
 • Requires excellent communication, influencing

07-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female age not over 35 years old
 • degree or higher in Actuarial Science
 • 1 year working experience in Insurance

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้น สาขาทางด้านสถิติ
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • พัฒนาแบบจำลองเงินกองทุน จัดทำรายงานเงินกองทุน
 • คำนวณสำรองประกันภัยของผลิตภัณฑ์ และจัดทำรายงาน

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ประสบการณ์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in related fields
 • Progress in internationally recognised actuarial
 • life insurance experience

06-Dec-16

 

Applied
 • 5 years of experience in A&H underwriting
 • 7 years of experience in insurance industry
 • Pricing Management

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Actuarial
 • 3 years of working experience in Pricing
 • Financial analysis experience in a benefit brokera

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Mathematics, Statistics
 • Around 15 years work experience in Product Pricing
 • At least ASA level of SOA and on track

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in related field.
 • 5+ years’ experience in actuarial / insurance
 • Actuarial exam is a plus

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Actuary – Accident & Health and non-Motor
 • mathematical and statistic, actuarial skills
 • risk limitations

05-Dec-16

 

Applied
 • Perform product development, pricing, profit test
 • Background in Actuarial or Statistic
 • At least 5 years experience in actuarial

05-Dec-16

 

Applied
 • degree or higher in Accounting, Finance, Actuary
 • 1 year working experience in Insurance industry
 • Basic knowledge of OIC rules and regulations

05-Dec-16

 

Applied
 • Knowledge of medical information management
 • Proficient in Microsoft Office
 • Analytical skill to collect, grading and analyze

02-Dec-16

 

Applied
 • Actuary in Life insurance
 • Product pricing
 • Good ENglish

29-Nov-16

 

Applied

Chief Actuary, Thailand

FocusCore Group

กรุงเทพมหานคร

 • Chief Actuary Role
 • Global Insurer
 • Based in Bangkok

17-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล