• เพศหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญตรี สาขาบัญชีขึ้นไป
 • ปิดงบบริษัทได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำ ภงด.3 ภงด. 53 และ ภพ.30 ส่งกรมสรรพากร
 • ปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชี 2 - 4 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ทัศนคติดี
 • หากสามารถใช้โปรแกรม Quick book ได้จะพิจารณาเป็นพิเ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Experience : 0 -3 year in Accountant
 • Good interpersonal skill

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Manager-Finance

IAC APM Automotive Systems Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • CPA, CPD or Bachelor’s Degree in Finance
 • Leads local account team, organize the necessary
 • Ability to work with one assistant to perform

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Checking vat.
 • Bachelor's degree in Accounting or Finance
 • Keeping company voucher.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Communicate with Accounting Share Services Centre
 • Improve Finance operations processes
 • Income Tax filing, VAT, Withholding tax report

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant FC

en world Thailand

ลาดกระบัง

 • General accounting functions including GL&cashier
 • Review and consolidate financial statements
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • responsible for managing accounting section.
 • experience as manage accounting section
 • having driving licence would be advantage.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินของกลุ่มบริษัท CPALL
 • ปริญญาตรี/โท การบัญชี หรือการเงิน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและภาษี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Express ได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Express ได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age 38 years not over 48 years.
 • 10 years of experience in the accounting / finance
 • Able work with short deadline and high pressure.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in accounting, F&A Manager, Account Manager
 • Finance & Account Manager, Finance Manage
 • SAP ERP accounting system

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ใช้โปรแกรม FORMULA AVATAR
 • 5 ปี และสามารถปิดงบบัญชีได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English with CPD
 • Account analysis & corporate month-end processing
 • Work with external auditors for financial reports

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เอกการบัญชี / คณะบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชี 2 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำรายงานเพื่อยื่นภาษี ภงด. 1, 3, 53 ภพ.30

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for controlling the overall Accounting
 • Female, Thai nationality.
 • At least 5 years’ experienced in Accounting field.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Accountancy, auditing
 • Experience in all fields of accounting
 • Good command of written and spoken English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

Hwa Tai Industry Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • เพศหญิง อายุ 35 - 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain and monitor bill of materials
 • Monitor inventory and cost accounting transactions
 • Conduct period closing activity

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age 22 – 25 years old
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Good in Microsoft Office

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Female Only, Age over 30 yrs
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3 years. experience in Accounting function

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Female Only, Age over 30 yrs
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3 years. experience in Accounting function

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experiences in accounting field
 • Bachelor degree in accounting
 • Experience in overall accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • ปวส. - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการบัญชี
 • ดูแลเรื่องเอกสารของงานบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกรายการบัญชี
 • รายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ปริญญาตรี การบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกรายการบัญชี
 • รายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ปริญญาตรี การบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accountancy
 • Certified in CPA, IFRS
 • Good communication skills in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for all accounting & finance processes
 • Strong background in AP function.
 • Experience with SAP is preferable.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

CFO

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in an accounting or finance.
 • Experience in RBC, Thai Tax and Accounting.
 • (TAS), IFRS, SET and OIC regulations

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Tax and Legal Head

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 10 years working experience as full time tax
 • Legal and/or accounting academic background
 • Monitor tax law changes

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting.
 • Good command of English.
 • Be able to work on Saturday (twice a month).

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years+ in accounting field
 • 5 years+ in accounting managerial level
 • Able to handle the large scales of data

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Japanese Company
 • Working location: Rayong
 • Overall Finance & Accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Responsible for company overall accounting tasks
 • Leading and responsible for major accounting
 • Preparing profit and loss statements

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing all areas related to finance & accounting
 • Preparing monthly, quarterly and year
 • Managing and controlling standard cost

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in AP Accounting
 • Good Excel & Good English
 • Able to work under 3 months contract

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Able to reconcile Withholding Tax and VAT.
 • Verify and ensure all Withholding Tax Calculation
 • Verify and ensure all Tax Invoice

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ภาษี
 • สามารถออกตรวจงานนอกสถานที่ได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ภาษี
 • สามารถออกตรวจงานนอกสถานที่ได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ภาษี
 • สามารถออกตรวจงานนอกสถานที่ได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สวัสดิการ:กองทุนประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ, โบนัส, ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ..

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Accountancy
 • Certified in CPA, IFRS,
 • MRT Rama 9, 5 Days working

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AR Accounting
 • Education Business
 • 20000 - 30000 THB

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • LL.B or LL.M Degree
 • Experience in the fields of banking and finance
 • Fluent in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality only
 • CPD is a must, CPA is preferred
 • Strong knowledge in Accounting, Finance

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

สมุห์บัญชี

Cotco NCR Papers Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • คำนวณต้นทุนวัตถุดิบ
 • จัดทำสต๊อกคุมยอดและตรวจนับวัตถุดิบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • drive the organization to move forward efficiently
 • We become one of the fastest growth automobile
 • Opportunity to work with management position

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล