• ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good project management skills
 • Good communication skills
 • Fluent speaking abilities of Chinese

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years in the field of business analysis
 • Able to read and interpret the Financial Statement
 • Proven tracking record in the business analysis

22-Oct-16

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Perform research on macroeconomics / microeconomic
 • Master’s Degree or higher in economics or related
 • Knowledge of AEC is preferable

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA. in Finance or Accounting, Economics
 • SUN, SAP, Hyperion accounting system experience
 • Able to drive changes

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Requirements gathering, Visio, communication skill
 • Good analytical skill / English skill (Toeic 600+)

21-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female, age between 25-35 years
 • Degree or higher Degree in Business Computer
 • 5 years of Experiences in system analyst

21-Oct-16

 

Applied
 • 1 year of experience in a related field
 • Male or female, aged 22 - 25 years old
 • Degree in Economics or a discipline of Engineering

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze and suggest all department
 • Ability to communicate clearly and professionally
 • Male/Female Age 30-38 years old

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ทางด้านการบริหาร การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย งานวิเคราะห์ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี เกี่ยวกับ SQL programming

21-Oct-16

 

Applied

Editor

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Proofread
 • English&legal
 • Detail attention

21-Oct-16

 

Applied
 • Driving analysis & solutions related to ECM
 • Experience in IBM FileNet is preferred
 • Knowledge of Banking processes and products

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Finance, Business /any related
 • Thai national
 • Good English skill

21-Oct-16

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Minimum 5 yrs of experience in company secretarial
 • Possess good knowledge of SEC and SET regulations
 • Excellent command in English.(TOEIC 650 up)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female Age 30-35 years
 • Bachelor’s degree or above
 • Minimum experience 2 years

21-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 8 years’ experience in FP&A, Business analysis
 • Degree in Finance, Economics or Accounting
 • Background in multinational FMCG environments

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Finance, Economics or Accounting
 • 8 years’ experience in FP&A, Business analysis
 • Good command of written and spoken English

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • การทำงานมีความถูกต้อง และความแม่นยำสูง
 • มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ การรักษาความลับ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านวิเคราะห์โครงการ
 • การทำงานมีความถูกต้อง และความแม่นยำสูง

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor's Degree in Engineering, Computer Science
 • 5 years experience in SAP implementation

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Propose strategy to set channel KPI sales
 • Degree or higher in Business admin, Finance
 • Channel management background is advantage.

21-Oct-16

 

Applied

Head of Digital Analytics

dtac

ปทุมวัน

 • Strong analytical and numerical skills
 • 2-3 years of experience in top startup companies
 • Develop and implement A/B test strategies

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business analysis
 • Set up motor claim strategic
 • Process management skill

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ETL Developer (Contract)

Cube of Nine Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 3 yrs experience in ETL processing design/develop
 • Experience in ETL DataStage and SAS programming
 • Strong analytical and problem solving skills.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age: 30-40/Nationality: Thai/Gender: Female more
 • More than 5 years as Japanese Interpreter
 • English and Japanese (JLPT-N2)

21-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Research and solving on operations issues
 • Provides and supports the implementation
 • Analytics operations processes to ensure

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in Finance, Bank, Insurance
 • Good knowledge of Technology and Business

21-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female
 • age not over 35 years old
 • Thai nationality

21-Oct-16

 

Applied
 • Compliance, contract drafting, negotiations
 • Administrative legal, Board of Directors meeting
 • Trading, overseas legal coordination

21-Oct-16

 

Applied
 • ทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft
 • มีความรู้ทางด้านการบัญชีในระดับต้น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • วิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีความรู้ด้านสถิติ (Statistics)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only, Male or Female
 • Degree or higher in Business or Stats or Maths
 • Direct experience in Health/Med underwriter

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in compensation and benefits
 • Experience of C&B projects, data analysis
 • Good command of English.

21-Oct-16

 

Applied
 • degree in Business Administration or any related
 • 5 years’ experience in Trading or analysis area
 • Good influence, interpersonal and communication

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 Years working for strategic project management
 • An MBA background
 • Passion for business

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst
 • 1-2 years experience in Business Analyst
 • Salary Negotiable

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Data Scientist will be advantage
 • Degree in Computer Engineering, Statistics, MIS
 • Knowledge in marketing campaign analytics

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years' working experience
 • Logic thinking and problem solving
 • Excellent English communication

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design a procedures to improve CS and CX functions
 • Exp in Customer Experience / Customer Research
 • Salary Negotiable

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Planning / Management Accounting
 • Rolling forecast and variance analysis
 • Feasibility study and project/program analysis

21-Oct-16

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานเป็น Business Analyst
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป้นอย่างดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • อายุ ไม่เกิน 26 ปี / มีประสบการณ์ 0-3 ปี
 • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ประสบการณ์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Propose strategy to set channel KPI sales
 • Degree or higher in Business admin, Finance
 • Channel management background is advantage.

21-Oct-16

 

Applied
 • Age 28-33 years old
 • Bachelor’s or higher in Marketing
 • Strategic planning for merchandising

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in Business Admin, Finance
 • 5 year experiences in Financial Analysis
 • Good command of English skill

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท ด้านสถิติ,คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1-3 ด้านการวิเคราะห์ระบบเชิงสถิติ
 • ความรู้โปรแกรม SPSS/PC , MINITAB , SAS และ STATA

20-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล