• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์,บริหารจัดการ,สังคมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง
 • มีความระเอียดรอบคอบในงานเอกสาร

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Officer

Spa-Hakuhodo Co., Ltd.

ทวีวัฒนา

 • Knowledge HR function
 • Knowledge HR function
 • Understanding of labor laws

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Recruitment, Recruiter, HR Recruit
 • Sales, Business Development
 • Strategic Recruitment Planning

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Automotive
 • MNC in corporate / manufacturing
 • English Communication

8 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied

HR Department Manager (Japanese FMCG)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Male or Female, Age 40-50 years old.
 • More than 10 year experience in OD, HRD and HRM
 • Have experience in working with Japanese company.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Handle both Sales and Recruitment Consultant roles
 • Good command of English
 • Welcome for new graduates

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • An opportunity to work with long history
 • An opportunity to challenge your talents
 • Working location is very convenient location

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in HR, MBA or related fields
 • Experiences in HR Strategy & OD
 • Location : Ratburana Head Office

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • In conjunction with the senior management team
 • Lead HR team to meet development strategies
 • Manage all Human Resources and Labor Relations

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • Experience in Human Resources related fields
 • Proficiency in English and computer literate

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Human Resources
 • Knowledge of Labor Law & Social Security
 • Very good in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, Age 23-27 year
 • 1 year experience in Employee Relations
 • Good command of English both written and spoken.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master's Degree in any fields
 • 2 years direct experience in searching candidates
 • Successful tracking recruitment records in IT pool

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle job both Human Resources and General Affair
 • Support award contest such as Safety
 • Support labor relations such as labor law

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Challenging Role
 • Career Opportunity
 • Central Bangkok

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหาแหล่งสรรหาบุคลาการ
 • ออกบูธรับสมัครงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส
 • ถ่ายรูป ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานรู้จัก

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3- 5 years of recruitment experience
 • Fluent in English
 • Excellent communication skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • สัมภาษณ์ผู้สมัครในตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับสมัคร
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆในการตรวจสอบประวัติ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in English communication.
 • Background of Sale, CS, Marketing, HR or BD.
 • Strong interpersonal and communication skills.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Director (200K)

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality
 • Knowledge in Thai labor laws and Taxations
 • Experience in Human Resources functions

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ และสรุปประเด็นปัญหา
 • สนับสนุนหน่วยงานและบุคคลในองค์กร
 • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงาน สรรหา จัดทำเอกสาร
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในสายงานบุคคล
 • สามารถทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HRM Manager

1577 Home Shopping Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Updating job requirements and job descriptions
 • Establishing and conducting orientation
 • Ensure planning, monitoring, and appraisal

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Completion of high school is required.
 • Proficiency in MS Office
 • Basic knowledge of office machine

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in recruitment, HRM , or HRD
 • Thai nationality only
 • Bachelor’s degree or higher in related field

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • 2 years of work experience
 • Willingness to learn and take risks to deliver

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • Experience in Recruitment & Selection Process
 • Strong interpersonal and communication skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only; aged not over 28 years
 • Master Degree in Business Administration
 • Good command both spoken and written English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

TALENT PARTNER

ABB Limited

ต่างประเทศ

 • Bachelor’s or Master’s degree
 • 3-5 years’ experience with full life-cycle recruit
 • Solid experience with talent management/developmen

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to promote to manager level
 • to work with Japan’s leading
 • Recruiting, training and developing staff

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, aged not over 35 years old.
 • Bachelor’s degree in any related field.
 • at least 4 years’experience working in an HR

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop HR Team
 • Report & Analysis
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai or Foreign nationality
 • Male / female , Age 30 – 40
 • 2- 3 years min experience in 4 star hotel

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR OFFICER

TUV SUD (Thailand) Limited

คลองหลวง

 • Bachelor’s Degree or Higher in Human Resources
 • Minimum 3 years experience working in Human Resour
 • Good command of spoken & written English.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ทันที
 • กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years of team management and HRM/HRD
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • Thai nationality, 38-50 years old

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, 29 - 34 years Thai Nationality
 • 2 year experience in recruiting and training
 • Have a leadership and Team work.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Payroll-Attendance-Over time-Yearly Tax report
 • Visa & Work perm
 • Assigned by the Search Committee

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for the development ฿ implementation
 • Work with the manager to identify human resource
 • Operating tasks assigned by superior

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years working experience in HRM
 • Strong in HR knowledge & practices
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in 360 degree recruitment
 • Good Command in English
 • Young dynamic and keen to learn

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Accountant
 • Accounting
 • Accounting officer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 2 years in talent acquisitions
 • Proven recruitment track record
 • Fluent in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง / อายุ 38-42 ปี
 • ประสบการณ์ 10 ปี ด้านบริหารบุคคล
 • มีความรู้ด้านจัดโครงสร้างค่าจ้างในองค์กร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-year degree from an accredited university
 • Assisting with Administering Employee Training
 • Monitors enrollment and attendance at training

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Asst. HR Manager (Recruitment, HRM&HRD, GA)3 Positions

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • More than 10 years Human Resources experience
 • Manager level at least 5 years experience
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen, Lean, ISO 16

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล