• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must have the ability to proactively interface
 • Must have the ability to communicate effectively
 • Good computer and execution skills are required

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Direct experience in Business development
 • Strong in business analytical skill
 • Competence in project management

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี ทางด้านธุรกิจ Leasing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s to Master’s degree in Business
 • Minimum 3 year experience in Leasing
 • Good command of English communication.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษา ป.ตรี/ป.โทสาขา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ พูด และ เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารสินทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิปวส-ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานทะเบียน/ทำจ่ายและประสานงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master in Accounting / Finance / Law
 • At least 8 yrs in Debt restructuring
 • At least 4 yrs in Management and analytical Skill

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • COLLECTION
 • LEGAL ACTION OFFICER
 • Debt collector

24-Oct-16

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

24-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์การตลาด/สินเชื่อธุรกิจ SME 2 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนพื้นที่จ.เชียงรายหรือจบการศึกษาจากในพื้นที่
 • ขับรถเองได้ / ลงพื้นที่ ต้องเดินทาง

24-Oct-16

 

Applied
 • Build relationship to corporate customer
 • 3-5 years relevant working experience
 • Competitive compensation

24-Oct-16

 

Applied
 • Credit & Financial analysis
 • 3-5 years relevant working experience
 • Competitive compensation

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • supervision of housing and secured personal loans
 • Business and marketing intelligence
 • Develop sales and marketing strategies

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานวิเคราะห์สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proficiency in English and Chinese
 • THB 30,000 monthly (negotiable)
 • Strong customer service ethic

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead team to manage credit approval process
 • Min 3 yrs of corporate credit analysis experience
 • Strong financial and analytical skills

24-Oct-16

 

Applied
 • Retail banking
 • consumer banking
 • credit card business

23-Oct-16

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีในงานขายสินเชื่อมีหลักประกัน
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ วิเคราะห์เครดิตลุกค้า

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Oct-16

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Planner
 • Wealth Management
 • Relationship Management

21-Oct-16

มากกว่า THB70k /เดือน

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

21-Oct-16

 

Applied
 • Experiences in Banking & Finance or related fields
 • 5 years of experiences in Operations function.
 • Good command of English and good computer skill.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Command of English and Thai
 • Experience in Leasing Business is required
 • 2-3 years experiences in managing a team

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • RM Corporate Banking&Commercial Banking Backgrond
 • Strong background in Trade Finance
 • Maintain close relationship with Clients

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hire purchasing, Leasing, Credit Control
 • Experience in hire purchasing or leasing company
 • English communication skill.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำยอดสินเชื่อ NPL สินเชื่อรวมทุกประเภท
 • พิจารณาสินเชื่อ ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 35 - 35 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • ปวส. - ปริญญาโท

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการสินเชื่อ มากกว่า 5ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญาโท ด้านการตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Personal Loan
 • Hire Purchase
 • Credit Card

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดสินเชื่อ อย่างน้อย 2-8 ปี
 • วุฒิฯ บริหาร เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด
 • สวัสดิการเงินเดือน+Incentive ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล