• ปริญญาตรี / โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานวิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Investment Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Private Equity
 • Due Diligence
 • Investment Banking

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Knowledge of accounting principles
 • Good command of written and spoken English
 • Have experience in Investment Banking

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Investment Manager (M&A)

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Finance, Economics
 • 5 years preferably in financial analysis
 • Financial market knowledge

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Having good service mind
 • Having Single License, Derivatives License

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree or Master’s in Finance and Accounting
 • 5 years of experience from investment banking
 • Good command of written and spoken English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 日本語スピーカー,Japanese Speaking, Fresh Welcome
 • Fluent in English and Good Japanese
 • 30K-40K + Excellence Benefits + 4 months Bonus

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Direct experience in Finance, Banking
 • Conduct research on financial literacy issues
 • Good command in English (writing and speaking)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Seek for investment opportunity
 • Improves financial status by analyzing results
 • Degree in Accounting, Finance, Communications

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8-year work experience
 • Master’s degree in Finance, Real Estate, Business
 • Strong Excel-based financial modeling skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance.
 • Experience of working in investment.
 • Good accounting / finance and numerical skills.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 7 - 10 years working experiences
 • Strong analyzing investment feasibility
 • Good command of spoken and written English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting, Business, Economic
 • 5 years work experience in investment analysis
 • Experience in use of common financial tools

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-year of working experience
 • Bachelor’s degree in accounting, economics,finance
 • Prepares investment proposals to senior management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ASSOCIATE CONSULTANT (STRATEGY)

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor / Master Degree in any discipline
 • 5-8 years of experience in either consulting,
 • Fluent communication in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Explore, identify business opportunities for DCM
 • Structure the transactions and secure
 • Develop market understanding and industry

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min 4 years experience in Investor relations
 • Exp in Risk management or Investment Banking
 • Certificates in related areas i.e. CFA, CISA, CPA

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
 • คำนวนการลงทุนของแต่ละโครงการ
 • ควบคุมงบประมาณการใช้เป็นตาม Budget ของแต่ละปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High-net-worth (>50 MB wealth)
 • Affluent (>10MB wealth) Relationship management
 • Banking product knowledge

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop total fund-raising solution
 • Good interpersonal & communication skills
 • Experience in capital market & financial Advisory

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any fields.
 • Experience in stock market.
 • Have TFEX License is plus.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in n Marketing, Business Management.
 • 3 years, relevant experience in fast moving goods.
 • Good communication skills both oral and written.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Real Estate Agency experience, managing a team
 • Strong command of English
 • International company, genuine career potential

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Acquire new customer AUM more than 3 million baht
 • Approach new PVB customer from existing customer
 • Maintain their AUM and take care customer

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขา การเงิน,เศรษฐศาสตร์,
 • มีทักษะทางคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ ในระดับสูง
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • อย่างน้อย 3 - 5 ปี ในสาขานักลงทุนสัมพันธ์
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในทุกๆด้าน

24-May-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

24-May-16

 

Applied
 • Degree in Economics, Finance, Accounting
 • Age not over 30 years
 • 2-3 years of relevant working experience

24-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

24-May-16

 

Applied
 • Knowledge in financial modeling
 • Knowledge in F&B business is a plus
 • Fluent in both English and Thai

24-May-16

 

Applied
 • overseeing the financial and strategic return
 • Monitoring of portfolio company investment
 • End-to-end investment and M&A process

24-May-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Male only, aged 35 - 45 years old.
 • Possessing a CPD certificate will be an advantage.

24-May-16

 

Applied
 • Financial Modelling
 • Able to take ownership of projects.
 • Leadership skills and results orientated.

24-May-16

 

Applied
 • Prepared the Annual General Meeting
 • Prepared the Board of Directors Meeting
 • Prepare the 56-1

24-May-16

 

Applied
 • เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น
 • จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท

24-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Finance/ Banking or Economics or law
 • Experience in asset management
 • Knowledge of SEC rules and regulations

24-May-16

 

Applied
 • experience in business project finance
 • Excellent level of English proficiency
 • Strong analytical skills

24-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in finance or accounting
 • 10+ years of progressively responsible experience
 • Excellent communication skills are essential

24-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration, Accounting.
 • Preferably in Credit Analysis experience.
 • Good knowledge of banking / leasing business.

24-May-16

 

Applied
 • Bachelor or Master in Arts, Bus Admin or related
 • Fluent command of English with TOEIC 800 up
 • Min 0-3 years experience in related field

24-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Investment Banker (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Investment Banking
 • Merger & Acquisition
 • Equity Capital Market

24-May-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Relationship Management with Wealth Client
 • Wealth Management Specialist / Broker Experience
 • Hold Single License

24-May-16

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook,
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

24-May-16

 

Applied
 • Degree Finance or Investment field.
 • Experience in related fields or passing at least.
 • Good command of Thai/English.

24-May-16

 

Applied
 • Fund Performance Analysis
 • Quantitative Analysis
 • Investment modelling

24-May-16

 

Applied
 • Charles River (CRD)
 • 2-3 years of experience in related field
 • Good command of English and computer literacy

24-May-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล