• วางแผนบริหาร ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง ทีมงาน
 • บริหารต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ภายในงบประมาณ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Project Manager & Co-ordinate with team
 • Assist Project Manager to record
 • In charge of PR/PO and document control

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • จัดการระบบงานเอกสาร และใช้ word / Excel ได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้างโรงงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning Engineer
 • Project Engineer
 • Estimate

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor Degrees or Diploma in any fields
 • 1-2 years experience in construction field
 • Good knowledge in computer application

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • 1-2 ปีขึ้นไป ด้านการเสนอราคา จะพิจารณาพิเศษ
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขายโครงการอสังหาริมทรัพย์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's Degree
 • Experience 4- 8 years

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • สามารถอ่านแบบและถอดแบบก่อสร้างได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or Diploma certificate in Survey or Civil
 • 3 years experience in construction
 • Able to work at Laem Chabang – Chonburi

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ25ปีขึ้นไป มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงาน 0-2 ปีหรือ Cost Engineer

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Directly,supervise and coordinate daily activities
 • underground , tunnels,lay out of work for crew
 • policies and procedures

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technical qualification with major in Automation
 • Knowledge in Siemens Simatic S7, PLC Control
 • Knowledge with mechatronic system and function

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Successful finished civil engineer studies.
 • Very good proficiency in English is mandatory.
 • Must possess a driver license.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical Engineering or related
 • Experience in design; or design review
 • Knowledge of engineering and management software

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Construction, Civil
 • Minimum 10 Years direct experience
 • Some steel construction experience

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Building / Quantity Surveying.
 • 15-20 years of working experience encompassing.
 • Recognized QS Certification is preferred; AIQS.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง
 • สามารถทำ Shop Drawing ได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage the project execution
 • Identify all the necessary authorizations
 • Prepare construction estimation

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-28 ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At lease 5 years working experience
 • result details oriented and problem solving skill
 • Pro-active and creative thinker and designer.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ด้านงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรม

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Faculty of Mechanical engineering.
 • Male , Thai Nationality , age not over 25 years.
 • 3 years in Engineering design, Project management

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/ อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิกาารศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอราคา ตาม spec
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์เป็นวิศวกรประเมินราคาอย่างน้อย 10 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุในหน่วยงาน
 • ตรวจสอบและจัดทำ สต๊อกวัสดุที่เข้าไซร์งาน
 • มีประสบการณ์ควบคุมสโตร์ก่อสร้าง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ประสบการณ์การออกแบบงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ดูแลงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทฯ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Architecture or related field
 • Develop Specification consultant team
 • Have a good relationship with Architectures

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบ ควบคุม ทำรายงาน งานก่อสร้างอาคาร
 • จบการศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด(ระยอง)ได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Civil Engineering or related
 • Experiences in building and construction industry
 • Computer literate with good command of English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Architectural design, งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent knowledge of design and visualizations
 • Time management and organization skills
 • Decision making ability and leadership skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถเคลียร์ shop drawing ได้
 • เขียนแบบก่อสร้าง งาน scale ไม่เกิน 7 ชั้น
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้คล่อง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Technical Support Manager

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • provide technical assistance and solution
 • involve in product testing and sample formulation
 • technical service, quality improvement

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Contacts to interior designers, architects, projec
 • Good management of documents (Quotation, Report,
 • Experience in sales of building materials / interi

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in tunnel design / construction project
 • Working knowledge of tunnel software
 • Good command of written and spoken English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Structural Engineer with Master Degree
 • 3 to 8 years’ experience since graduation

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Structural Engineer with Master Degree.
 • Previous bridge design experience.
 • Minimum 10 years’ experience since graduation.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์,โยธา,ก่อสร้าง
 • สามารถเขียนแบบด้วย Auto CAD , Shop Drawing

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้างโรงงาน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • จัดการระบบงานเอกสาร และใช้ word / Excel ได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

วิศวกรโครงการ

Veha Construction Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • คุมงานโครงการ,เขียนแบบ,ถอดแบบ,ตรวจงาน
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานเขียนแบบก่อสร้าง,งาน Drawings
 • 2D Autocad 3D Max Sketup
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใจรักในงานด้านบริการเป็นอย่างดี
 • ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง และตกแต่งภายใน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปริญญาตรี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง และตกแต่งภายใน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree education preferably in Engineering
 • 5 years of relevant working experience.
 • Good people management skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล