• อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PhD/DBA (or a PhD candidate) in Business,Economics
 • 5 years university business/management
 • Must be research active

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การสอน
 • ภาระงานสอน งานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
 • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

08-Dec-16

 

Applied
 • responsible in checking for new teachers’ document
 • Responsible for teaching license exemption license
 • Taking care for VISA for teachers & dependents

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ให้คำปรึกษากับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ
 • Digital Government Academy

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Learning Support Assistant
 • LSA
 • ครูสนับสนุนการสอนเด็กพิเศษ

01-Dec-16

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Digital Marketing
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน

30-Nov-16

 

Applied
 • ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นวิศวกร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี

23-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล