• Provide book reservations services
 • Provide reserved collection services
 • Provide internet and printing services

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality and computer literacy
 • Strong spoken and written English
 • Library experience

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any subject.
 • Strong spoken and written English.
 • Administrative skills and computer literacy.

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน
 • สามารถพิสูจน์อักษรไทย -อังกฤษ ได้ดี
 • ติดต่ออสรรหาผู้เขียน ผู้ตรวจ และบรรณาธิการ

02-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประชุมผู้ถือหุ้น
 • ประสบการณ์ ด้านกฎหมายหรือด้านกฎหมายมหาชน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย

30-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล