• มีใจรักงานบริการ
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ วิศวกรรมคอม
 • สามารถใช้Software Adobeสำหรับงานพิมพ์ได้

02-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Packaging
 • 5 years of experience in beverage, food
 • Male or female, age not over 35 years old

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control employees 220 persons
 • Checking work production
 • Production report checking

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Printing Specialist

The Siam Cement Public Company Limited (SCG)

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Printing Specialist
 • SCG
 • TOEIC>550

02-Dec-16

 

Applied
 • Good command in Japanese Language at least N3
 • Fresh Graduated are also welcome !!
 • THB 30,000 – 50,000 + Bonus + Transportation + etc

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Thai Nationality, over 30 years old.
 • Degree in Packaging Technology
 • Experience in Packaging Development

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิป.ตรีสาขาการพิมพ์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขาย,การตลาด หรือการพัฒนาธุรกิจ
 • มีทักษะที่ดีในการคิดวิเคาระห์ วางแผนกลยุทธ์

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป จบสาขาการพิมพ์
 • มีความรู้พื้นฐานในสายการพิมพ์ในเชิงขาย
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ/อายุ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(สาขากราฟิกดีไซด์,ออกแบบ)
 • มีความรู้ทางด้านการใช้โปแกรมและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรได้
 • เพศ ชาย อายุ 21 ~ 30 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร แม่พิมพ์

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mold Designer

CH Auto Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบแม่พิมพ์

01-Dec-16

 

Applied
 • ผลิต ประกอบแม่พิมพ์ ในส่วนของานแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • สามารถใช้เครื่องกลึง Manual และเครื่อง Milling

01-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตของเครื่องพิมพ์กระดาษลูกฟูก
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี

01-Dec-16

 

Applied
 • 4-5 years in Technical Project Packaging Lines.
 • Service Engineer background.
 • Good communication skills.

01-Dec-16

 

Applied
 • HRIS OFFICER 50 K Rayong
 • 50,000 baht
 • Rayong

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 19 - 32
 • ม.6 - ปริญญาตรี

01-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Acknowledge in Quality system such ISO9001
 • Graduated in Engineering

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR, Human resource, Manager
 • Manufacturing, plant
 • chonburi, rayong, bangna, bangplee

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR, Human resource, Manager
 • Manufacturing, plant
 • chonburi, rayong, bangna, bangplee

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 19 - 32
 • ม.6 - ปริญญาตรี

30-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย , อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปวส. / ปริญญาตรีด้านเทคนิคการพิมพ์
 • มีความรู้และสามารถใช้ Wire-Cut, EDM

30-Nov-16

 

Applied
 • Employee Relation Manager- Chonburi 120K
 • Chonburi
 • 120K

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด บริหาร
 • มีความรู้ในด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
 • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล

30-Nov-16

 

Applied
 • Male/ female, age over 30 years old
 • Degree or higher in Packaging Technology
 • Good command of written and spoken English

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

วิศวกร

YK HOLDING CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • รับผิดชอบในการออกแบบ และพัฒนา
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์

30-Nov-16

 

Applied
 • Packaging Engineer
 • Knowledge of Polymer (Properties & Processing)
 • Knowledge of SAP

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachler's degree Engineering or equivalent
 • Minimum 1-5 years in Process Engineer
 • Strong analytical and problem-solving skills

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA / QC Manager

Thai Offset Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Bachelor’s degree or Master degree in Printing
 • Has experience over 10 years in Printing or Packag
 • Has a knowledge with Quality Management

29-Nov-16

 

Applied

Production Manager

--

ฉะเชิงเทรา

 • Degree or higher in Printing Engineering, Printing
 • 5 year's experince in printing industrial
 • can work at Chachengsao Province

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์จะพ
 • สามารถประจำโรงงานที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ. ฉะเ

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Material, Metallurgy, Polymer
 • Experience in IC manufacturing factory
 • Strong communication both English

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์จากโปรแกรม Auto-cad 2D 3D
 • เขียนโปรแกรมAuto-cad 2D 3D รวมทั้ง Solid work
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเขียนแบบ1-2 ปี

29-Nov-16

 

Applied
 • Male, age 30-40
 • Degree or higher in Printing Engineering
 • 5 years’ experience in corrugated sheet

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมระบบเครื่องพิมพ์ทั้งระบบ
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ เคมี
 • มีประสบการณ์ด้านช่างพิมพ์ 1 ปีขึ้นไป

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายเครื่องพิมพ์ดิจิตอล KONICA MINOLTA
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ การบริหารการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย เครื่องถ่ายเอกสาร

29-Nov-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Master or Bachelor degree in Printing or Packaging
 • 0-3 years industrial sales experience
 • Visiting potential customers to prospect

28-Nov-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • มีความมุ่งมั่น
 • สามารถประจำที่นิคมสินสาคร

28-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in packaging Technology
 • At least 5 years experience in packaging
 • Knowledge in GMP / HACCP/ ISO9000

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เตรียมงานพิมพ์ ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
 • ปฏิบัติงานพิมพ์ในแต่ละ Unit ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์กราเวียร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

28-Nov-16

 

Applied
 • จัดเก็บทำความสะอาดแม่พิมพ์ บันทึกประวัติการใช้งาน
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

28-Nov-16

 

Applied
 • สร้างแบบ 3 มิติ สำหรับใช้ในงานแม่พิมพ์พลาสติก
 • จบ ปวช.- ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

28-Nov-16

 

Applied
 • Being responsible for Pre-Press process
 • Monitoring the subordinates
 • Analysing problems and implementing corrective

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Manager Research and Development Chemist
 • Chemical Coating Pigment Can Packaging
 • NPD New Product Develpoment Raw Material

28-Nov-16

THB55k - 90k /เดือน

Applied

Plant Manager

Salee Printing ( PCL )

คลองหลวง

 • Experience in corporate management
 • Strong leadership skills
 • Good command of spoken and written English

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least BA in any field
 • Familiar with MRP
 • Good command of English

24-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช.
 • สามารถซ่อม, ประกอบและ Set up แม่พิมพ์โลหะ

24-Nov-16

 

Applied
 • Develop production process
 • 5 years experience in Process Engineer
 • Initiative, energtic and strong leadership

14-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล