• ปริญญาตรี หรือ โท สาขาสถิติประยุกต์
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยการตลาด 0-2 ปี
 • ความรู้ทางสถิติเบื้องต้นและ/หรือสถิติขั้นสูง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Product Assistant

ACER Computer

คลองเตย

 • At least 3 years experience in product management.
 • Search for the product information from HQ.
 • Manage the Product Phase In and Phase out.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด, การขาย, ...)
 • มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Aged not over 40 years old.
 • Minimum of 5 years’ experience
 • Excellent English communication skills.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Executive
 • 3 year of experience in Marketing Field.
 • Good coordination and Excel program

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Display Marketing
 • Social Media Campaign
 • Campaign marketing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assess potential location & provide sales forecast
 • Min 3 direct exp in Financial or Business Analyst
 • Bachelor Degree in Accounting, Statistics, etc.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Marketing or related
 • 5 years experience in a marketing management
 • Good Command in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงาน/รวบรวมออกแบบ/วิเคราะห์ข้อมูล
 • ปริญญาตรีในสาขา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • จัดทำ Project Feasibility

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Administra
 • 2-5 years experience in sales and marketing field
 • Solid analytical skills and excellent communicatio

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Degree in Science/Business/Marketing or research
 • Excellent English - both spoken and written

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Marketing research experience
 • Excellent English - both spoken and written

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance, Economics, Accounting
 • A Thai Citizen. Male or Female: Age 28-34
 • 4 yrs experienced in aspect of Marketing Analysis

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Align with marketing strategies to plan
 • Study and monitor competitors' channel marketing
 • Source and compare vendors for channel marketing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop business strategic plan for new product
 • Carry out research in order to support marketing
 • Initiative & decision making & time management

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master in Chemical Engineering
 • 3 years’ experience in Market /Technical
 • Good command in spoken & written English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female/Male, age 25~35 years old
 • Bachelor's/ Master's Degree in Marketing or relate
 • 2+ years working experience in Sales & Marketing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age not over 30 years old.
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Sales, CS & Business Devpt > Retail Sales

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing & Business Development Executive
 • Business Development Executive
 • Marketing Executive

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Qualitative Market Research.
 • Able to travelling within SEAA.
 • Fluent in English skills.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality only
 • Experience in market research
 • Excellent team leader skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SEO Specialist

Easybook System (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Manage both on-page SEO and off-page SEO
 • Proficiency in web analytics software and keyword
 • Experience with data-driven SEO analysis

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CRM Manager

Index Living Mall Co., Ltd.

บางขุนเทียน

 • Experience in retail
 • Plan for CRM strategy & implementation
 • Management & analyze customer database

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience between 0-5 years in related fields
 • Interest in problem solving and strategic research
 • Fluent command of both Thai and English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proven track of market research.
 • Intermediate SEO and/or ASO knowledge
 • Knowledge in CRM concept and skill.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Product Manager - Building Materials

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Analyze each product in portfolio
 • Establish performance spec, cost & price parameter
 • Monitor market trends, research

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years experience in market research
 • Bachelor or Master Degree
 • Ability to work independently / think outside box

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Analyze market and fix marketing
 • Develop marketing strategies for B2B
 • Manage product demand planning (PSI)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience in Business Intelligence
 • Analyze to find root cause and provide actions
 • Develop predictor models to identify trends

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไปสาขา IT คอมฯธุรกิจ นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในด้าน Web Traffic และ SEO 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้าน E-Commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Analyzing market situation
 • Summarize sales result to reflect sales plan
 • Coordinating sales project nationwide

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 yrs exp. marketing, planning, business develop
 • Good command in English and Japanese (JLPT N3 up)
 • Exp. in Real Estate agency is VERY Advantageous

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge in retail business.
 • experience as a data analyst at least 3 years exp
 • Strong knowledge of experience with reporting

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Real estate, Economics
 • Conduct a feasibility study
 • experience of BD or Marketing in real estate

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant CRM & Research Manager

Central Watson Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Customer Services Management
 • Loyalty Program Management/Membership Card
 • Strategic Planning & Development

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 Years experiences in marketing and sales
 • Bachelor’s Degree or Higher in Economic
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ดำเนินงานวิจัยในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Statistic, Economics
 • Development, Implementation of all sale incentive
 • Performing analysis and providing insights revenue

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและควบคุมเรื่องการจัดงาน Event
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำรายงานการออก Booth และ Event ต่างๆ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Segment Manager (70K)

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Strong knowledge in market research
 • 5 years’ experience in sales or marketing function
 • Very good communication in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning and developing PR strategies
 • Distributing press releases in Chinese networks
 • Updating information on the organisation's website

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 31-36 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in using market data.
 • Experience in data management tools.
 • Expert level excel skills for data analysis.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน

Applied
 • Master’s degree in Marketing
 • Age between 30 - 35 years old
 • 3-5 years experiences of working in marketing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise a small marketing research team
 • Undertake sales activities with senior staff
 • BA / BS Required (MBA desirable)

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing and Executing SEO Strategy
 • Tracking, analyzing on SEO performance
 • Understanding of HTML, CSS, PHP

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male/Female, age between 27-40 years old
 • Bachelor's degree or higher in Marketing
 • 5-7 years work experience in Marketing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced above 7 years.
 • Product Markenting Knowledge
 • Good Command in English communication skill.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Research to identify business needs and user needs
 • Minimum 5 years experience
 • Experience using social media

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age between 30-40 years old
 • Degree in Business Administration or related
 • 5 y exp in Sales Planning, Data Analysts

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล