• ปริญญาตรี/โท Engineering, Computer Science, MIS
 • งานบริหารระบบช่องทางลูกค้า
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in MIS or Information Technology
 • Knowledge of basic accounting
 • Skill in large database or data warehouse

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create analytic and tracking reports
 • Identify and monitor competitors and research
 • Strong quantitative analysis capabilities

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor or Master degree in Marketing
 • 5 years working experience in sales operation
 • Strong experienced in Telemarketing is a must

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with both SQL and NoSQL databases
 • Mid-level skills with statistical software package
 • Working experience with databases & programming

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Database Administrator/DBA

Nexon

ห้วยขวาง

 • Leading Company in Korea #Nexon
 • Great Work Environment, Close to BTS/MRT
 • Challenge and learning opportunities

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Engineer

Nexon

ห้วยขวาง

 • Leading Company in Korea #Nexon
 • Great Work Environment, Close to BTS/MRT
 • Challenge and learning opportunities

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Operations Analyst

JT International (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Implemented IT solution; maintenance and operation
 • Work with 3rd party service provider
 • Service Delivery Management / Operational Support

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SAP IT Helpdesk

Staffers Recruitment Consultants Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Applicantion/ Helpdesk support
 • Fluent in English
 • SAP Success Factors support

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male , 25-30 years of age
 • Degree in Computer Science,Computer Engineering
 • 3 years'experience in system Administrator / IT.

28-Apr-17

 

Applied
 • Great working environment
 • development opportunities
 • high responsibility

28-Apr-17

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ตัวเลข
 • มีความรู้ด้านในการบริหารงาน Contact Center

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Atleast 3-5 implementations experience
 • SAP experience: Minimum 5 years
 • Diversified business experience

28-Apr-17

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • Hold Individual Broker License over 1 year
 • Experience of insurance broker/ insurance business
 • Degree in Finance, Insurance, Economics, Marketing

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MIS for Automotive workshop operation
 • Will be responsible for Workshop customer relation
 • Assists in the preparation & control of workshop

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-5 year in Data Scientist, Advance Analytic
 • visualization,statistic methodology,Decision Tree
 • Strong coding skill SQL, SAS, R and Python

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To be responsible for maintenance
 • Install and monitor application programs
 • Interact with vendors to provide support

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience in software development
 • good knowledge of JAVA Framework
 • Able to work independently

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 22 years old up
 • Thai nationality only
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering

28-Apr-17

 

Applied
 • Quality assurance/Data Quality Process&validations
 • Understanding of SQL and NoSQL databases
 • Exp. in OLPT, ELT, Data Warehousing platforms

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in ETL tools, data warehouse design
 • Big data platform (Hadoop/Vertica), OLAP & Tableau
 • Strong in English communication & Inter-personal

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Tableau and data visualization
 • Business Intelligence (BI)
 • Good English and inter-personal skill

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years in BI solutions and data warehouse
 • Service-minded, Multi-tasking and Problem-solving
 • Strong English, in speaking, reading and writing

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Profound experience in Data Analyst or Big Data
 • Proficient in BI tools & DWH e.g. T-SQL, Tableau
 • Fluent in English with strong communication skills

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in business analyst
 • Program/Project management skill
 • Problem solving and decision making skill

28-Apr-17

 

Applied

System Engineer

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor/Master’s degree in Computer related field
 • At least 3years of system administrator experience
 • Experienced in virtualized system and SAN

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Finance,Engineering,IT
 • Knowledge in CRM, Datawarehouse, Credit, Fraud
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

28-Apr-17

 

Applied

SAP Authorization Analyst / Senior Analyst

IT One Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • SAP Authorization
 • New Graduate is welcome
 • IT, MIS, Security

27-Apr-17

 

Applied
 • Technology Risk Management Framework
 • Operational Risk Management
 • Strong project management skills

27-Apr-17

 

Applied
 • Business Intelligence, Developer, Database
 • Experienced with Business Intelligent tools 2years
 • Com.Engineer, Com.Sci., MIS, AIS

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาบัญชี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ทางบริษัทฯฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นให้ก่อนปฏิบัติงาน
 • หากมีประสบการณ์ระบบ ERP / CRM จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ตรง 2 ปี ขึ้นไปในสายงาน ITService Desk
 • ดูแลการรับแจ้งปัญหาทางด้าน IT จากระบบโทรศัพท์

27-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female aged 38-45 years old
 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science
 • Proven working experience as an IT manager

27-Apr-17

 

Applied

IT Project Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Design, IT Development, Software Development
 • Project Management, Software Architecture
 • Java, Opensource

27-Apr-17

 

Applied

Senior IS Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IS Management
 • Application Development
 • Business Analysis

27-Apr-17

 

Applied
 • Securities
 • E-Commerce
 • Marketing

27-Apr-17

 

Applied
 • Help Desk support
 • Provide IT Core application support
 • Provide IT Infrastructure support

27-Apr-17

 

Applied
 • Perform data integrity check
 • Monitor outstanding client opportunity records
 • Maintain client database

27-Apr-17

 

Applied
 • Strong experience in Netezza or Oracle
 • Develop, validate, maintain Physical Data Models
 • Understand Data Modeling Architectural

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor and collect data ensuring suitable data
 • Develop data governance with continued enhance
 • Continuing up-to-date knowledge

27-Apr-17

 

Applied
 • Experience 5 years of IT project management
 • Project management certificates are a big plus.
 • Proven experience with project management concepts

27-Apr-17

 

Applied
 • Project Management and Process Improvement
 • Exp in Insurance - Life Operations is a plus
 • Good communications skill and CAN-DO Attitude

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Performance strategist (MIS)

KASIKORNBANK (KBank)

ราษฎร์บูรณะ

 • Performance strategy (MIS)
 • KPI Analyst
 • Data interpretation and evaluation

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Information Syste
 • 5 years working experienced
 • TOEIC scores 600 is preferable

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer (java)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 1-3 years experience in Java development
 • Programming using JAVA J2EE, JSP, Struts/Spring
 • Has skill and experience in Programming

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design and Develop Dashboard
 • Experience in data analyst
 • experience with SQL creating, reading, running,

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in HADOOP Framework
 • Experience in design & implement complex warehouse
 • Experience in datawarehouse tools

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล