• มีประสบการณ์ในการทดสอบระบบ Software 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ทำเอกสาร พร้อมรันทดสอบได้
 • ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good command of written and spoken Thai, English
 • Have strong passion in mobile gaming
 • Strong logical thinking and problem solving skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System analyst
 • Business analyst
 • Software engineer

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ Years IT | Digital solution experience
 • programmer, systems analyst, solution developer
 • Digital Project Management in eCommerce | CRM

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3+ years project management experience
 • eCommerce software field
 • Excellent communication skills in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Good command in Japanese(N1-N2) and English
 • 3-5 years in any experience in IT Business
 • Age not over 40 years old

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • developing and building Change Management
 • Lead the change impact assessment and determinin
 • Develop change management strategy/ plan

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • E-Commerce Platform
 • Digital Marketing
 • Digital Platform

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years experience services leadership & mgt
 • Experience with SAP/ERP, WMS, CRM, Analytic tools
 • Leading & delivering cost effective results

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programmer
 • online marketing
 • IT developer

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Web or Mobile App
 • experience in software project managemen
 • OO technology, etc and SDLC

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP HCM Module: OM, PA, TM, PY
 • Minimum 8 years experience in SAP HCM
 • 5 days work week: Mon. - Fri.

26-May-17

 

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • Experience in Framework: Struts, Spring, Hibernate
 • Knowledge of Web Server and Web logic

26-May-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • IT Senior Application Developer
 • C# C++ and .Net Technology SQL Server
 • Microsoft Dynamic AX

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Flexible and adaptable to changing priorities
 • Responsible for software systems implementation

26-May-17

 

Applied
 • 5 yrs experience in product development Game onlie
 • Excellent project management
 • Product strategy and roadmap

26-May-17

 

Applied
 • Process Improvement
 • Business analyst
 • IT Project

26-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบ
 • วางระบบ ซ่อมแซม ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีเสมอ
 • วิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

26-May-17

 

Applied

AVP, Prepaid Contextual MKT

dtac

ปทุมวัน

 • IT/BI and MBA background is needed
 • Experienced in CRM and target-based marketing
 • Excellent in presentation and communication skill

26-May-17

 

Applied
 • Good English written and interpersonal skill
 • Drawing network/electrical design/AutoCAD
 • 3-5 years in related fields.

26-May-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, age 30-49 years old
 • Bachelor Degree in Computer Sci, Computer Eng, IT
 • IT Business Analyst

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A university degree or equivalent in Computer Scie
 • Minimum 3 to 4 years of software development
 • Excellent interpersonal and communication skills

26-May-17

 

Applied
 • Contact with BU to gather business requirments
 • System anayst according to business required
 • Participate in development, testing and implementa

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Project management
 • Strong time management
 • Good interpersonal skill

26-May-17

 

Applied
 • 5 or more years of technical and manage team
 • Experience in a help desk supporting Desktop 24x7
 • Wide Area Network and Local Area Network equipment

26-May-17

 

Applied
 • Best apps
 • latest technologies
 • Best Office

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality ONLY, Male or Female , Age 38-41
 • 10 years of experience in the technology field
 • Experience in System Development

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Network Engineer
 • ccnp
 • Project manager

26-May-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Application Lead, Software Development
 • Project Implementation, Design
 • Java

26-May-17

 

Applied
 • Male/Female Age26-33 years old.
 • Degree/Master Degree in Computer Science
 • trong knowledge of design and develop web

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MCSA
 • VMware
 • Symantec

26-May-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • In-depth experience with web development
 • Mastering front-end technologies like JavaScript
 • Experienced with Scrum and Agile practices

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Application Development Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Software development
 • Agile Methodology
 • Application development

26-May-17

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • 3 - 5 year business experience executing project
 • Highly logical, systematic and analytical thinking
 • Lean Six Zigma training or certificate related

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Onsite Manager (Helpdesk/Operation)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Process oriented, ITIL process framework
 • Global standard process with management skill
 • Must very good to fluent in English

26-May-17

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience with Citrix Application
 • Experience with storage and backup systems
 • Experience with Anti-Virus and backup systems

26-May-17

 

Applied
 • Degree in computer science, software engineering
 • Thai / Excellent English / Able to work in Bankhai
 • Experience in applications, laboratory (R&D), etc.

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To grow with a Japanese leading company
 • To utilize your skills and talents
 • Attractive remuneration package

26-May-17

 

Applied
 • Java, C#.net, ASP.net, Classic ASP
 • Software Design & Maintenance
 • Presentation & Communication Skills

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 yrs exp. in Project Management ,Infrastructure
 • PMBOK, PMP knowledge is required
 • Preferred Banking and Finance background

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและตรวจสอบระบบงาน
 • พัฒนาระบบสนับสนุนงานกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน
 • พัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถในการตรวจสอบระบบ

26-May-17

 

Applied

Business Application Support Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Project Management, SAP SD,SAP
 • Business Application, Software Development
 • System Development

26-May-17

 

Applied

ERP Technical Consultant

Adecco Engineering & IT

กรุงเทพมหานคร

 • ERP Consultant
 • Presales
 • Competitive remuneration and benefits

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree IT and relating fields
 • Experience in IT, Banking, and etc is preferable
 • Experience in banking or finance business

26-May-17

 

Applied
 • Regional IT manager, IT manager
 • Excellent English communication
 • Strong leadership skills

26-May-17

 

Applied
 • At least 5 years experience in IT Strategist
 • Knowledge in Enterprise Architecture or SOA Design
 • Bachelor's Degree or higher in IT

26-May-17

 

Applied
 • At least 5 years experience in IT Strategist
 • Knowledge in IT Governance or Process Improvement
 • Bachelor's Degree or higher in IT

26-May-17

 

Applied
 • Application Support
 • ERP
 • Project Management

26-May-17

 

Applied
 • Assist PM,project manager,ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • admin,administrators,project co-ordinators
 • ติดต่อปาระสานงาน,ธุรการ

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Manager,Solid technical background
 • IT,Software,Project Leader,PM,PL,Manager
 • Technical Leader,SI,ไอที,ผู้จัดการโครงการ

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล