• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาคอมพิวเตอร์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design and Develop Dashboard
 • Experience in data analyst
 • experience with SQL creating, reading, running,

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Intelligence Implementation
 • Create Report and Dashboard
 • Data Assessment

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP FICO
 • Testing and Managing test
 • Thai Taxation system ,supporting SAP system.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • At least 3 year experience in test processes
 • Background in Application Testing, System Testing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • degree in Computer Engineering, Computer Science
 • At least 3 years’ support experience
 • Strong working knowledge of Microsoft Products

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบฐานข้อมูล

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in Application Support
 • Strong in database and programming
 • interpersonal and customer-service skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SQL Server DBA required now for top opportunity
 • Oracle or Vertica also considered
 • Local applications only

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • data and data modelling/ financial processes
 • production, logistics, and quality assurance
 • Qlikview

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Minimum 3 years of IT recruitment/Staffing
 • Strong communication skill both Thai and English
 • Bachelor's degree or higher from reputed univers

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • With any programming experience
 • Degree in Information Technology
 • flexible and also a fast learner

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years of experience in System Engineer
 • Knowledge in MS Windows Server,Unix,Storage,VMware
 • Understanding of basic TCP/IP principles

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experienced working/ training IBM data solutions
 • Friendly and can-do attitude, international-style
 • data mining, integration, modelling, engineer

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Intelligence and Data Warehouse
 • IBM Cognos
 • Work for top company in Thailand

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในงานด้วยภาษา SWIFT
 • มีวินัยและตรงต่อเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coding effectively in PHP
 • Maintain Database
 • Use or create store procedural

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of experience as an Oracle DBA
 • Have knowledge in Oracle 9 or 10 or 11.
 • Knowledge in Unix and code UNIX shell scripts

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master’s Degree in Computer Engineer
 • experiences 3-5 years in information technology
 • Management Information Systems and Database Manage

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เคยร่วมงานด้านการจัดทำ Data Warehouse
 • มีทักษะในการจัดเอกสาร การเสนองาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เชี่ยวชาญการใช้งาน SQL, PLSQL,TSQL,
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร ถ่ายทอด ประสานงานดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SQL, My SQL, Oracle, VB.Net, Arbub
 • TOEIC 550 ขึ้น ไป อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสมัคร
 • ปริญญาตรีขึ้น ไปหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in a particular SAP Module
 • Knowledge in BI (SAP NetWeaver BW / Business
 • 3 years of experience or 2 Full-Cycle of implement

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 24*7 technical support for Oracle 10g/11g/12c Cl
 • Database Backup and Recovery using RMAN and IBM
 • PL/SQL, UNIX Shell Script and Perl

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา PHP, Javascript
 • มีความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ Website

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Statistics or Mathmatics
 • Good knowledge of SQL , Visual Basic is preferred
 • Proficient in Microsoft Office and expert in Excel

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • At least 5 years’ experience in BI/DWH
 • 1 - 3 years’ experience in BI/DWH development
 • Experience in processing ETL or BI design

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานชั่วคราว
 • วุฒิ ปวส.
 • เคยทำงานด้าน Data Entry หรือเคยทำงานกับบริษัท IT

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data extraction & report
 • Data correctness monitoring
 • MS Excel, MS Access, SQL

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การออกแบบฐานข้อมูลด้วย SQL Server
 • มีประสบการณ์ Turning SQL Command Script
 • มีประสบการณ์ Monitoring Performance

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Detail Oriented
 • Basic knowledge in SQL and Database
 • Good English skill and fast learner

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนผังกระบวนการทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการและข้อกำหนดการทำงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years of data analysis, data management
 • Understanding and exposure change management, QA
 • Experience in Banking/Financial Services industry

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Database Oracle
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Spring MVC Framework
 • มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเวบแอพลิเคชั่น

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Data Scientist, Data analytic, Business Analyst
 • statistical analysis, common quantitative analytic
 • BI tools and/or data visualization tools

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Engineer

Indigy Co., Ltd.

คลองเตย

 • System Engineer
 • Design Infrastructure of Application and Server
 • Support Infrastructure System

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Background knowledge in UML, Object oriented
 • Experienced in WebGL, Unreal 4, web services
 • Develop, coding, debug console games in C++

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science, Information system
 • Experiences in Programming
 • Good communication in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม Web, Mobile
 • มีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Account Manager (ERP)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • ERP software solution sale
 • 3-5 years of sales experience in ERP
 • Good in English

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in IT with Auto-Leasing company
 • Have Management experience in IT
 • Good command in English

29-Mar-17

 

Applied
 • SAS
 • Programmer
 • SAS Developer

29-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Statistics
 • Have ability to use analysis / statistical tools.
 • At least 4-5 years of work experience

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in IT related fields
 • 4-5 Years of working experience in IT
 • 2-3 years of experience in managing service provid

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Management of Information System
 • 5 years in Management Information
 • Project Management Skills and Techniques

29-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science,
 • 3 - 5 years experiences in SAP Support
 • Basic knowledge in SAP modules

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล