• สามารถออกสำรวจไซต์งานต่างจังหวัดได้
 • สนใจเทคโนโนโลยีการสื่อสารระบบ Fttx
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • UNIX-AIX, SUN, Linux
 • UNIX System Engineer
 • UNIX System Administrator

20-Feb-17

 

Applied
 • Mainframe Technical Specialist
 • Support zOS, CICS, DB2, zVM or zLinux
 • At least 5 years in managing technical team

20-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • 1-2 Years experience in JAVA or C or C#
 • knowledge background in database system

20-Feb-17

 

Applied
 • system engineer CSC
 • Window server 2003, 2008, AD, DHCP, DNS, ISA
 • Backup system, Antivirus system

16-Feb-17

 

Applied
 • At least 2 years experience in IT Support
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • Thai Nationality, Male/Female

16-Feb-17

 

Applied
 • Telecommunication, Computer
 • RF Engineer, DTA Engineer, Drive Test Engineer,
 • Fresh graduate also welcome

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design and implement application
 • Diagnostic and tuning application serve
 • Analyze IT middleware capacity

15-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล