• ปวส. - ปริญญาตรี
 • งานด้านออกแบบป้ายโฆษณา
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ

56 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity in top health media portal
 • Competitive salary and health insurance
 • Central location 1 minute away from BTS Nana

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

COPY WRITER / CONTENT EDITOR

Soneva (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • A portfolio of written articles
 • Excellent communications and leadership skills
 • Native English speaker preferred.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree with 1-2 years experience required
 • fun and family office environment
 • challenging jobs

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 2 years of working experience
 • Bachelor / Master Degree in Marketing or related
 • High Fluency of English Language

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้าน SEO
 • เขียน/แปลข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถเขียนได้ทุกวิชาในการสอบเข้าราชการ
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นตัวอักษรได้ดี
 • ทำงานได้รวดเร็ว

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบและแก้ไขการใช้ภาษา
 • เรียบเรียงต้นฉบับให้เข้าใจง่าย

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • รับและตรวจสอบต้นฉบับจากบรรณาธิการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Native Mandarin Chinese Speaker
 • Previous Experience with Online Marketing
 • Flexible Work Hours Based from Home

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Director of PR

Minor Hotel Group

กรุงเทพมหานคร

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สร้างสรรค์และพัฒนา content ตามโจทย์ที่หลากหลายได้
 • วางแผนการผลิต และผลิต content ในรูปแบบต่างๆ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Liaise between the national teams of the five
 • A minimum of a bachelor’s degree with five years
 • Skilled in production of communication materials

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MUST speak excellent English and Thai
 • MUST be well presented and friendly
 • MUST have the can do attitude

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสานงานกับนักเขียนภายใน เพื่อออกบทความบนเว็บ
 • ดูแลcontent เกี่ยวกับเรื่องการออมเงิน การลงทุน ฯลฯ
 • ใช้เครื่องมือการทำตลาดออนไลน์ต่างๆได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนบทความ ทดลองโครงสร้าง เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิก
 • มีความรู้ด้านช่างต่างๆ เช่น การสร้าง,ซ่อม,แก้ไข

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วารสารศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขต้นฉบับ ดูแลกระบวนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-35 years
 • Bachelor's or Master’s degree in any related field
 • 2-5 years working experience in related

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Translation, English
 • Ability to work in shifts and under tight schedule
 • Excellent proofreading and writing skill in Thai

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Web Content Writer
 • Content Editor
 • Web Admin

20-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการเขียนและคัดเลือกบทความ,สัมภาษณ์
 • มีประสบการณ์การใช้งานและทดสอบซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร

20-Jul-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • BA in journalism, communications or related field
 • 5-10 years of working experience in digital
 • Strong leadership, resourceful, forward thinking

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Communication
 • ุ5 years experiences in PR and CSR
 • PR and CSR strategie

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in writing Thai for business
 • Fluent in written & spoken English and Thai
 • A Bachelor’s Degree in Journalism

20-Jul-17

 

Applied
 • Building a strong / good corporate image
 • At least 5 years’ experience in PR and MARCOM
 • Female, age over 30 years old

20-Jul-17

 

Applied
 • Ability to read and write professional English
 • Ability to work in team
 • Time management skill

20-Jul-17

 

Applied
 • มีความเข้าใจในงาน Video Production
 • มีทักษะการตัดต่อ และการลำดับเรื่องที่ดี
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent English writing/editing skills
 • Ability to cope with tight deadlines
 • Prior editing experience at least 2 years

20-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 1- 5 ปี
 • เข้าใจหลักการการทำการตลาดในยุคดิจิตอล
 • Social Media, SEO, Email Marketing

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in journalism, communications
 • 4 years experience in digital agency
 • Age not over 28 years old

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in PPC search advertising & performance
 • Able to build large data structures
 • Extremely comfortable with data

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thais with very good command of English language
 • High self-confidence. Enjoy working with foreigner
 • Client account services experience will be a plus

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience with background
 • Excellent analytical, problem solving
 • eam player and self-starter

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Native Chinese speakers will be advantage
 • Excellent command of Chinese
 • Content management / editing experience a plus

19-Jul-17

 

Applied

Creative Content Writer Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Content/creative development
 • Versatile content editor
 • Content writing, social media, agency, comms

19-Jul-17

 

Applied
 • BA in Marketing, Communications, PR
 • Minimum 2 years experience in sales
 • Strong sales skill to seek new business

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • มีความคล่องตัวสูง,ชอบพบปะลูกค้า
 • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

19-Jul-17

 

Applied
 • 1-2+ years as an editor or proof reader.
 • Bachelor's degree in English, journalism
 • Strong spelling, grammar and marketing experience

18-Jul-17

 

Applied
 • บริหารงานทางด้าน Producer
 • งานถ่ายทำ VDO,ภาพนิ่ง,งานตัดต่อ(Editor)
 • บริหารทีมงาน Producer

18-Jul-17

 

Applied
 • Adobe Premiere Pro, After Affect,Program Photoshop
 • ถ่ายวีดีโอ, ตัดต่อวีดีโอ
 • Adobe Captivate

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • อายุ 22 ปี – 35 ปี
 • รักงานนักข่าว ชอบการเขียนหนังสือ

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in writing content in digital industrie
 • Knowledge of online marketing and good understandi
 • bility to work in conceptual thinking, wide knowle

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Korean fields.
 • TOPIK in Level 5-6.
 • Korean business

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Communications Arts, Journalism
 • 3 experience in Corporate Communications
 • Media Relations, Branding, Communication, CSR

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับนักเขียนภายใน เพื่อออกบทความบนเว็บ
 • ดูแลcontent เกี่ยวกับเรื่องการออมเงิน การลงทุน ฯลฯ
 • ใช้เครื่องมือการทำตลาดออนไลน์ต่างๆได้

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล