• Oil and gas experienced
 • Supervisor skill
 • Pipeline and process experienced

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work from home, Freelance, Part time job,
 • Competitive salary, free training,
 • set your own work schedule, No Age limit

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี
 • ปวช. ปวส.หรือปริญญาตรี
 • ช่างไม้มีฝีมือ-ช่างติดตั้งประตู+อุปกรณ์-วงกบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • คัดเกรด คัดสี คุณภาพ แมตเซ็ต จัดเซ็ตพลอย
 • เช็คสต๊อค/ทำรายงานสต๊อคพลอย
 • คีย์ข้อมูลสต๊อคพลอย

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
 • งานประจำ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • have experience 3-5 years
 • Bachelor Degree
 • English , Chinese , Japanese advantage

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เชื่อมโลหะหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือช่างเชื่อมชำนาญงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสืทธิภาพ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • ปวชขึ้นไป สาขางานไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกล้องวงจรปิด

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้และสามารถเดินสาย CCTV
 • ช่างไฟฟ้าประจำหน่วยงานก่อสร้าง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male Age 25 – 55 Years
 • 1 year experience
 • Speak English will be considered

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years experience in the pastry
 • Knowledge of French pastry
 • Can work on weekend

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ตามสถานที่ที่ผู้บริหารกำหนด
 • ปวช. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขนสินค้าขึ้นและลงจากรถ, ขับรถส่งของ
 • มีความสามารถในการขับรถจักรยานยนต์, รถกระบะ
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี

26-Jun-17

 

Applied
 • เด็กติดรถส่งของ, ขนของขึ้น-ลงรถ
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ

26-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับจิวเวลรี่
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
 • เขียนแบบ,ออกแบบเครื่องประดับ

26-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานชุบ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของแผนกชุบทั้งระบบ
 • มีความรู้ความชำนาญในงานชุบ(เครื่องประดับ)

26-Jun-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการทำแม่พิมพ์ งานปั๊มทั้งหมด
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

26-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์การฉีดพลาสติก
 • ดูแลบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • รักการเรียนรู้

26-Jun-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • รักการเรียนรู้

26-Jun-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • รักการเรียนรู้

26-Jun-17

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าจากคลัง
 • เพศชาย วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 45 ปี (มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 2)

24-Jun-17

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าจากคลัง
 • เพศชาย วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 45 ปี (มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 2)

24-Jun-17

 

Applied
 • ซ่อมรถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรถยนต์

24-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เข้าใจเกี่ยวกับการวาดภาพโดยมีพื้นฐาน
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และตรงต่อเวลา

23-Jun-17

 

Applied

Head of Operations - e - Commerce

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Fast growing E-commerce company
 • Head of Operations and logitics
 • International start-up

23-Jun-17

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

ช่างคุมเครื่อง

T.S.T. INTER PRODUCTS CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 - 35
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท

23-Jun-17

 

Applied
 • มีใจรักในงาน ขยันอดทน ใส่ใจเรียนรู้งาน
 • ไม่เกี่ยงงาน
 • เป็นผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป เพศชาย
 • ผู้ช่วยช่าง
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • กลึงชิ้นงานตามแผน ทำงานตามแบบ

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นผู้ช่วยช่าง
 • เพศชาย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

23-Jun-17

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน
 • สวัสดิการ
 • เบี้ยขยัน

22-Jun-17

 

Applied
 • over 3 years’ experience as consultant in SAP
 • FI,CO,SD,MM,WM module
 • Male, Female, age 25 - 45 years old

22-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการ การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • เชื่อมงานสแตนเลสได้
 • การศึกษาปวช. หรือสูงกว่า

22-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการ การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • การศึกษาปวช. หรือสูงกว่า
 • ดูแลงานไม้ ปูน อะลูมิเนียม เหล็ก โลหะ

22-Jun-17

 

Applied
 • strong administrative skills and be a team player
 • excellent spoken and written English language
 • flexibility and an ability to multitask

22-Jun-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลงานไม้ ปูน อะลูมิเนียม เหล็ก โลหะ
 • ปวช. หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
 • เพศ ชาย - หญิง / อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 25 - 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

22-Jun-17

 

Applied
 • จัดหน้าเขียง,ช่วยงานกุ๊กครัวรวม,สามารถทำอาหารง่ายฯ
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้

22-Jun-17

 

Applied
 • ทำอาหารในครัวรวม
 • ประสบการณ์ทางด้านการทำอาหารครัวร้อนอย่างน้อย2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส, ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงอาคาร

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานขับรถในศูนย์บริการ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบขับขี่รถยนต์

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถและดูแลรักษารถยนต์ของผู้บริหาร
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อย่างน้อย 1 ปี

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานถ่ายภาพ และตกแต่งภาพประจำ The Venezia Hua-Hin
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล